Rendement eigenaren centraal in nieuwe regels bodemenergiesystemen!

Het ontwerpen, realiseren en beheren van duurzame installatiesystemen luistert nauwkeurig. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen (WKO) elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Dat leidt tot kostbaar verlies van energiepotentie, teleurgestelde klanten en mogelijk ook tot negatieve publiciteit over duurzame energietechnieken.

Financieren van duurzame energieprojecten

Op 15 mei organiseert CleanDrinks een editie in Utrecht met als thema ESCo’s ‘Financieren van duurzame energieprojecten’. CleanDrinks organiseert netwerkbijeenkomsten met actuele thema’s in de duurzaamheid, met als doel deze transitie te versnellen.

Solar Tours: Zwolle- Sleen & Nijmegen

Geïnteresseerd in toepassingen van energie-innovaties in en om gebouwen en zonne-energie? Bezoek dan een van de Solar Tours 2014: reizende congressen langs bijzondere projecten met innovatieve toerpassingen van zonne-energie.

Dutch Green Building Week 2014 – inschrijving geopend

Na het succes van de voorgaande edities organiseert de DGBC van 22 tot en met 26 september 2014 de vierde editie van de Dutch Green Building Week. Het aanmelden van activiteiten is vanaf heden weer mogelijk. DGBC roept iedereen op om aan Nederland en de rest van de wereld te laten zien wat de resultaten zijn van hun duurzaamheidsinspanningen, want ‘Green Results’ is het thema van de week.

Bijeenkomst: Technologieën voor de toekomstige gebouwde omgeving

Op donderdag 22 mei verzorgt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in nauwe samenwerking met het TKI Energiebesparing Gebouwde Omgeving (TKI EnerGo) een informatiemiddag. Deze bijeenkomst staat in het teken van de lopende en startende werkgroepen (Task/annex) binnen diverse Implementing Agreements (IA) van het International Energy Agency (IEA).

DGBC-evenementen tijdens Building Holland

Van 6 t/m 8 mei 2014 staat Amsterdam RAI helemaal in het teken van duurzaam ontwikkelen, bouwen en exploiteren tijdens het geheel vernieuwde event Building Holland. De Dutch Green Building Council is partner van Building Holland en is vertegenwoordigd met een stand.

Inzicht in verbruik helpt bij besparen

De meterkast is in veel winkels niet eenvoudig te vinden. Verstopt achter een wand in de winkel of in de expeditie ruimte. Dit maakt het niet makkelijk om de meterstand regelmatig op te nemen en inzicht te krijgen in het verbruik. Altera Vastgoed biedt daarom in samenwerking met Beyond Energy elke winkelhuurder een aantal hulpmiddelen die het inzicht in het verbruik makkelijk maakt.

Gemeenten verduurzamen MOP’s

Een gemeente kan duurzaamheid structureel opnemen in de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning) van de gemeentelijke gebouwen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft RVO in 2013 de ‘Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ gepubliceerd, kortweg Leidraad DMOP.

Workshop regelstrategieën 16 april

Hoe komt u er achter dat er energie verspild wordt? Welke stappen kunt u als organisatie zetten om herhaling te voorkomen? De afgelopen jaren hebben de sprekers van deze middag veel kennis en ervaring opgedaan met dit onderwerp. Doe hier uw voordeel mee en meldt u direct aan.