Houtpelletketels: CO2-neutrale warmtevoorziening

Houtpelletketels helpen de bestaande gestapelde bouw te verduurzamen. In het project Bonfix in Zwolle leverde zo’n ketel zelfs een negatieve epc-waarde op. Houtpellets In houtpelletketels worden speciale houtpellets verbrand. Het is een gemakkelijk verwerkbare brandstof van min of meer constante kwaliteit die voldoet aan de strenge DIN-norm 51731 en Ö-norm 7135 op het gebied van verbrandingswaarde, vochtgehalte, asgehalte, verontreinigingen, stofuitstoot en dergelijke. De energie-inhoud van houtpellets bedraagt ongeveer vijf kilowattuur per kilo, ofwel achttien gigajoule per ton. Houtpellets zijn afkomstig van schoon resthout en vallen daarom onder […]

Sijthoff City ontvangt 3 sterren BREEAM-NL

Sijthoff City in Den Haag heeft een 3 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat behaald. Het pand tegenover de Bijenkorf in Den Haag op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat zal volledig en duurzaam worden gerenoveerd. Renovatie Het bestaande gebouw heeft een winkellaag met daarboven zes kantorenlagen. Het Sijthoff City project pioniert door te renoveren in het centrum van Den Haag. In de directe omgeving van het gebouw worden de meeste gebouwen namelijk niet gerenoveerd maar vrijwel volledig gesloopt en […]

Deal Blok en Aedes van de grond

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de vereniging van woningcorporaties Aedes. Dat schrijft minister Stef Blok van Wonen aan de Tweede Kamer. Deal De corporaties accepteren de verhuurdersheffing die in het Woonakkoord was afgesproken, mits zij in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. De corporaties ontvangen de vierhonderd miljoen euro voor energiebesparende investeringen uit het Energieakkoord. Met deze afspraak wordt de vierhonderd miljoen euro definitief bestemd voor verhuurders in de sociale huursector. Verder vervalt de zogeheten integratieheffing BTW. Voor de corporaties levert dit een […]

Groen dak positief effect op stad

Op het dak van het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag is onlangs tweehonderdveertig vierkante meter gras gelegd. Ook gemeenten zijn zich bewust van de voordelen van een groen dak. Snel en weinig licht Het groendak is aangebracht door Olster Dakwerken uit Steenwijk. De klus werd in één dag geklaard, door twee medewerkers. Opmerkelijk bij dit kortdurende project is dat het groene dak op een schaduwlocatie aangebracht moest worden. Voor het dak is daarom gekozen voor een lichtgewicht en makkelijk te plaatsen groendak-systeem dat weinig licht nodig heeft. […]

SER-Energieakkoord stap voorwaarts voor bouwsector

Als alle partijen hun handtekening onder het SER-Energieakkoord zetten, wordt het mogelijk om op korte termijn concrete vooruitgang te boeken, zo verwacht Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is één van de betrokken partijen bij het akkoord. Stap voorwaarts Op dit moment ligt het definitieve SER-Energieakkoord ter goedkeuring bij de betrokken partijen. Op 4 september moeten de partijen bevestigd hebben of zij het akkoord onderschrijven.Volgens Bouwend Nederland zullen de betrokken partijen met dit SER-Energieakkoord een belangrijke stap voorwaarts zetten in het verduurzamen van […]

Certificaat CO2-prestatieladder werkt onderscheidend

Een certificaat voor het behalen van niveau vier op de CO2-prestatieladder onderstreept de ambitie om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Op 23 augustus jongstleden nam Icopal, producent van producten voor bescherming en afdichting van bouwconstructies, het certificaat in ontvangst. CO2-Prestatielader De CO2-prestatieladder is een veelgebruikte methode om duurzaamheidsdoelstellingen te meten en bedrijven te stimuleren om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te verlagen. Een certificatie van de CO2-prestatieladder is mogelijk op vijf verschillende prestatieniveaus van de aantoonbare duurzame ontwikkelingen. Een bedrijf […]

Run op vervanging airco-installaties

Na 1 januari 2015 mogen geen koudemiddelen worden gebruikt voor service- of onderhoudswerkzaamheden aan koel- en klimaatregeling installaties. In Nederland gaat het om honderdduizenden installaties. Ozonverordening Klimaatbeheersingsinstallaties die ouder zijn dan tien jaar hebben R22 (Freon) als koelmiddel. Dit koelmiddel is als het vrijkomt schadelijk voor de ozonlaag. Vanaf 2010 verbiedt de Ozonverordening het bijvullen van koelsystemen HCFK’s (zoals R22). Met ingang van 2015 zijn echter ook geregenereerde HCFK’s uit den boze. Het verbod betekent dat vanaf 1 januari 2015 alle airco’s die nu draaien op het […]

Nieuwe lucht/water-warmtepompen

Panasonic heeft zijn Aquarea lucht/water-warmtepompen vernieuwd. Met vermogens van drie tot zestien kilowatt biedt de nieuwe lijn een duurzame en kostenefficiënte mogelijkheid voor verwarming en koeling. Van buiten naar binnen De Panasonic Aquarea is een lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt en opwaardeert. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan water dat kan worden gebruikt voor verwarming of sanitaire doeleinden. De warmtepompen zijn bovendien geschikt om te worden gecombineerd met Panasonics nieuwe Aquarea Air-radiatoren. Kostenefficiënt Lucht/water-technologie biedt allerlei voordelen. De investeringskosten zijn aanzienlijk lager […]

DGBC lanceert BREEAM-NL Nieuwbouw Toolbox

De Dutch Green Building Council heeft een nieuwe online toolbox gelanceerd: de BREEAM-NL Nieuwbouw Toolbox. Deze webapplicatie vervangt de bestaande Nieuwbouw Assessmenttool en neemt de gebruiker stapsgewijs mee van duurzaamheidsambitie naar BREEAM-NL certificaat. De BREEAM-NL Nieuwbouw Toolbox bevat instrumenten voor personen zonder enige kennis van BREEAM-NL, maar is ook geschikt voor BREEAM-NL Experts en Assessoren. U kunt er vandaag nog mee aan de slag. Wat is nieuw? Nieuw aan de BREEAM-NL Nieuwbouw Toolbox zijn de Quickscan en de AmbitieTool. Met deze tools kunt u al in […]

Slim glas weert nu ook warmte

Amerikaanse en Spaanse onderzoekers hebben glas ontwikkeld dat zowel zonlicht als warmte blokkeert. Het nieuwe, slimme glas maakt zonwering en airconditioning in gebouwen overbodig. Slim glas Slim glas bestaat al langer. Het is transparant glas dat door middel van elektrische aansturing van kleur kan veranderen. Door bepaalde kleuren aan te nemen wordt zonlicht geblokkeerd. Slim glas dat infraroodlicht en dus warmte tegenhoudt, is nieuw. Bovendien gaat het glas in vergelijking met zijn voorgangers langer mee. Na tweeduizend keer de stroom aan en uit zetten had het glas […]

Bouwsoftware mist duurzaamheid

Software-pakketten voor de bouw scoren minder goed als het gaat om duurzaamheid, vastgoedontwikkeling en geïntegreerde contracten. Eén en ander blijkt uit onderzoek van KPMG naar Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen voor de bouw. Geen ondersteuning KPMG vergeleek de pakketten op functionaliteit die zij bieden voor bedrijfsprocessen zoals ontwerp, begroting, offerte, werkvoorbereiding en bouw. Veel pakketten bieden weinig of geen ondersteuning om CO2-uitstoot of waterverbruik te registreren. Bouwbedrijven die op basis van Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO) willen werken, hebben daar last van. Het ontbreken van deze functionaliteiten bemoeilijkt de rapportage en ontmoedigt het […]

Opinie: Gastvrijheid van wereldklasse

Door Gerben van Dijk – Het is vakantietijd! Dat betekent voor veel mensen: er op uit. In eigen land of daarbuiten. En voor anderen: gebruik maken van de rust en buffelen aan projecten thuis of op kantoor. Waar u ook komt, mag ik u vragen deze zomer eens te letten op de gastvrijheid die u ervaart, … of juist het gebrek eraan. Nee, u leest nu geen blog die per ongeluk op de verkeerde website is beland. Gastvrijheid en gebouwen hebben […]