Eneco bouwt warmte-koudeopslag voor nieuw Internationaal Strafhof

Eneco koelt en verwarmt het nieuw te bouwen International Criminal Court, ook wel Internationaal Strafhof genaamd, in Den Haag. Het energiebedrijf gaat hiermee één van de grootste warmte- en koudeopslagsystemen in Nederland neerzetten. Uniek project Het nieuwe Internationaal Strafhof (ICC) komt in een beschermd watergebied te staan. Het is daarom niet toegestaan om de opslag onder het gebouw zelf te hebben. Bij een warmte- en koudeopslag (WKO) is dat normaal wel het geval. Jan-Paul Poldervaart, commercieel manager bij Eneco: ‘We […]

Duurzaamheid verlaagt servicekosten

OSCAR-benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen 2013 laat zien dat door slimmer en efficiënter beheer de gemiddelde servicekosten van een gebouw dalen. OSCAR In de Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)-benchmark van Jones Lang LaSalle worden veertien servicekostencomponenten onderzocht. De benchmark bestaat uit driehonderdzesenvijftig objecten en tweeëneenhalf miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dat is zo’n vijf procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt. Het aandeel verwarming en elektra vertegenwoordigt net als vorig jaar zevenenveertig procent van de totale servicekosten. In de benchmark is ook gekeken hoe gebouwkenmerken, zoals […]

Veel gebouwen niet volgens opgegeven EPC gebouwd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL in samenwerking met partners van het Lente-akkoord. Bij alle onderzochte gebouwen zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Werkbaarheid protocollen Twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten zijn afgelopen jaar bij oplevering op de gerealiseerde EPC getoetst. Hiervoor werd het opnameprotocol voor woningbouw en utiliteitsbouw uit 2012 gebruikt. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de werkbaarheid van de nieuwe opnameprotocollen en verbeterpunten van de protocollen zichtbaar te maken. Ook […]

Banken bezig met duurzaamheid maar niet in de bouw

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het beleid van Nederlandse banken, maar in de vastgoedector valt nog veel winst te behalen. Banken kunnen met investeringen en leningen een groot verschil maken, zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Nieuwe sector: woningbouw en vastgoed De Eerlijke Bankwijzer beoordeelde voor het eerst de banken ook op hun beleid voor woningbouw en vastgoed. Op het gebied van woningbouw en vastgoed, inclusief hypotheekleningen, scoren acht van de tien banken onder de maat. NIBC […]

BREEAM-certificaat voor Stadshart Amstelveen

Stadshart Amstelveen ontvangt BREEAM-duurzaamheidscertificaat voor de bouw en het beheer van het winkelvastgoed. BREEAM Het BREEAM-certificaat werd op 19 april jl. door wethouder Jan-Willem Groot van de gemeente Amstelveen overhandigd aan Carlo Verlaan, technisch manager van het winkelcentrum. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau de onderzochte nieuwbouw of groot renovatieproject heeft. Duurzaam vastgoed Hiermee laat het […]

Google investeert driehonderd miljoen in energie-efficiënt datacenter

Google gaat driehonderd miljoen euro extra investeren in het datacenter van Saint-Ghislain in België. Het datacenter van Saint-Gislain is wereldwijd het eerste datacenter van Google dat geen elektrische koeling gebruikt. Werkgelegenheid In april 2007 kondigde Google aan dat het tweehonderdvijftig miljoen euro ging investeren in een energie-efficiënt datacenter in Saint-Ghislain. Het terrein neemt in totaal vijfentachtig hectare in beslag. Meer dan tweeduizend mensen van meer dan vijfentachtig bedrijven (waarvan de meeste uit België) leverden een bijdrage aan het project. Sinds […]

Verplichte certificering voor bodemenergie in de maak

Per 1 juli 2013 is certificering van bodemenergiesystemen verplicht. Dit blijkt uit een officiële bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Staatscourant. Certificering Onderdeel van het wijzigingsbesluit voor bodemenergiesystemen is een verplichte certificering voor bepaalde werkzaamheden aan het bovengrondse deel (de energiecentrale) en het ondergrondse deel van open en gesloten bodemenergiesysteem. Deze verplichte certificering zal ook van toepassing worden op een warmtepompsysteem in een woning met een gesloten bodemwarmtewisselaar. Robuust en betrouwbaar Doel van de erkenningsplicht is […]