Infographics

Het Platform Duurzame Huisvesting gebruikt infographics voor het meer toegankelijk maken van informatie, regelingen en tools omtrent duurzame huisvesting, en het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden.

Op dit moment zijn de volgende infographics beschikbaar:

  • 6 feiten over het energielabel utiliteit
  • 7 tips bij inkoop van bodemenergiesysteem
  • 7 feiten over GPR gebouw
  • 10 tips bij prestatiecontracten voor opdrachtgevers
  • 6 feiten over BREEAM-NL
  • 9 feiten over RETScreen software
  • 9 feiten over LEED