Kieswijzer Duurzaamheidsinstrumenten

De Kieswijzer Duurzaamheidmaatlatten voor vastgoed helpt mede bepalen welk instrument het meest geschikt is om tot een duurzaamheidwaardering te komen. Momenteel zijn de volgende instrumenten vertegenwoordigd in de Kieswijzer:

  • BREEAM-NL Nieuwbouw
  • BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik
  • GPR-Gebouw
  • Greencalc+
  • Energielabel

Door het geven van antwoorden op de vragen in de Kieswijzer, wordt bepaald welk instrument(en) het meest geschikt is/zijn en welke consequenties aan een keuze verbonden zijn. Door in te loggen krijg je toegang tot het Dashboard. Inloggen is zo gebeurd, u krijgt direct toegang tot de Kieswijzer!