Investeren in energie-efficiëntie

De milieuwetgeving stelt dat energie-efficiëntiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht uitgevoerd moeten worden. Voor het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen of het vergelijken van verschillende ontwerpopties, is een degelijke financiële analyse noodzakelijk. Technische adviseurs, die betrokken zijn bij het uitwerken van deze opties, zijn vaak onvoldoende bekend met de details van financiële haalbaarheidsberekeningen. Gebouweigenaren willen eveneens zekerheid over het rendement van maatregelen en zijn gebaat bij heldere uitgangspunten en eenduidige bepalingsmethoden.

TVVL heeft, met ondersteuning van het Platform Duurzame Huisvesting, een publicatie laten maken met uitgangspunten en achtergronden bij financiële berekeningen. Deze publicatie is bedoeld voor technische adviseurs zonder financiële achtergrond die een degelijke financiële analyse moeten kunnen geven van voorgestelde technische maatregelen. In de publicatie wordt een verklaring gegeven van veel voorkomende financiële termen en zijn enkele veel voorkomende berekeningswijzen beschreven en geïllustreerd met voorbeelden.