Mediapartner

Het Platform Duurzame Huisvesting werkt samen met een geselecteerd mediabedrijf. Deze samenwerking levert wederzijdse voordelige publiciteit op. De mediapartner(s) van het Platform Duurzame Huisvesting staan (onder andere) voor de strategische doelstellingen en visie van het Platform, dat tot doel heeft om de samenwerking binnen de huisvestingssector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen.

Platformleden staan voor het integreren van duurzaamheid in hun eigen organisatie en activeren daarnaast hun achterban door oplossingen aan te dragen en instrumenten te ontwikkelen die ondersteunen en verduidelijking geven bij de verduurzaming van de huisvestingsketen. Samenwerking is hierbij cruciaal, ook met een mediapartner. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen.

Een mediapartner van het Platform Duurzame Huisvesting:

  • Staat achter de strategische doelen van het Platform Duurzame Huisvesting;
  • Publiceert en deelt berichten van het Platform Duurzame Huisvesting;
  • Kan stukken aanleveren voor de website van het Platform Duurzame Huisvesting;
  • Kan in opdracht van het Platform Duurzame Huisvesting bijvoorbeeld een artikelenreeks verzorgen over een bepaald thema;
  • Neemt actief deel aan communicatie-overleggen van het Platform Duurzame Huisvesting (vier keer per jaar);
  • Houdt platformleden op de hoogte van nieuws en belangrijke berichten die relevant zijn voor het Platform Duurzame Huisvesting.

Het Platform Duurzame Huisvesting biedt de mediapartner een platform waarbij belangrijke spelers uit de huisvestingsketen samen aan de slag gaan voor de verduurzaming van de keten. Het Platform Duurzame Huisvesting beschikt over een interactieve website; een Twitter account met meer dan 1700 volgers; en een LinkedIn groep met bijna 400 leden. Dit zorg voor een groot bereik dat voornamelijk sterk is doordat het de hele vastgoedketen representeert. Dit kan voor een mediapartner zeer interessant zijn.