Agenda

NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is. Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is: Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

VGM NL Lustrum Congres

Op 25 september organiseert Vastgoed Management Nederland een Lustrum congres in Artis Amsterdam. Het programma heeft een snel en inspirerend karakter met tal van interessante tafelgasten. Tijdens ‘Onderzoek aan tafel’ rapporteren de deelnemers onderzoeksresultaten en reageren op wat ter tafel komt. Aan ‘Markt aan tafel’ brengen de deelnemers hun eigen visie en ideeën in en reageren op wat ter tafel komt. Het plenaire middagprogramma wordt in stijl afgesloten.

Prestatieverbetering bij leerlingen: Verlichting helpt!

Met beter licht voelen we ons allemaal prettiger. Presteren doen we beter wanneer we ons prettiger voelen. Dat geldt ook voor leerlingen en leerkrachten op school. Betere verlichting in een school verbetert het welzijn en daarmee ook de Verlichting helptprestaties. Vanaf 1 januari worden schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie. Heeft u renovatieplannen voor uw schoolgebouw? Waar moet je allemaal op letten als het de verlichting betreft?

Solar Tours 2014: 26 september

De belangrijkste vragen waarop de Solar Tours antwoord geven:
Waar haal je welke kennis vandaan? Wat is er te koop voor welke situatie?
Kies je voor traditionele toepassingen? Of durf je de eerste te zijn met de meest innovatieve oplossing? Van wie kun je wat leren?

Gemeentelijk Vastgoeddag 2014

Op 28 oktober organiseert het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid IVVD de tweede Gemeentelijk Vastgoed Dag, op Nyenrode. RVO ondersteunt deze dag, o.a. door de thema’s duurzaamheid en transformatie op de agenda te stimuleren en faciliteren via inhoudelijke bijdragen vanuit het rijk, lagere overheden en marktpartijen.

19 september: NVDO Landelijke Dag van het Onderhoud!

Onderhoud is écht overal!
 Zonder Onderhoud zou je computer het niet doen, zouden treinen niet rijden en worden er geen producten gemaakt. Dat er overal onderhoud is, valt eigenlijk helemaal niet op. Maar bij alles wat je doet, ziet, eet, gebruikt en beleeft, heeft onderhoud een belangrijke functie!

Doe ook mee aan de Dutch Green Building Week

Van 22 t/m 26 september vindt alweer de vierde editie van de Dutch Green Building Council plaats. Verspreid door het gehele land vinden activiteiten plaats op het gebied van duurzaam bouwen. Doel is om Nederland te inspireren om actief aan de slag te gaan met duurzaam bouwen en ontwikkelen.

NVDO Sectie Sog bijeenkomst Structurele onbalans Warmte Koude Opslag

NVDO Sectie Onroerend Goed organiseert op 30 juni 2014 a.s. een bijeenkomst bij de Technische Universiteit Eindhoven. De universiteit heeft sinds haar oprichting haar eigen campus in het centrum van Eindhoven. De TU/e is een internationaal vooraanstaande, in engineering, science & technology gespecialiseerde universiteit, die een bijdrage wil leveren aan de oplossing van de grote vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Workshop 5 juni: Energiebesparing met prestatiecontracten

Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Prestatiecontracten blijken hierbij een goed middel om afspraken vast te leggen over energiebesparing. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen. De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij hiervoor een raamwerk.

NVDO Cursus: BIM voor Beheer en Onderhoud

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie, fysieke eigenschappen zoals materiaalgebruik en analytische eigenschappen bijvoorbeeld energieverbruik. Tijdens deze eendaagse kennismakingscursus met BIM wordt ingezoomd op de gebruikseigenschappen Onderhoud en Gebruiksgegevens.