Nieuws

Inkrimping ministeries moet leiden tot facilitaire innovatie

Rutte wil dat de krimpende ministeries zo efficiënt mogelijk functioneren. De efficiency wordt onder meer bereikt door ministeries bij elkaar onder te brengen en de faciliteiten (kantine, entree, postverwerking) te delen. Ook het aantal werkplekken wordt verminderd tot 0,7 per formatieplaats. Efficiency Rutte zet in op efficiency. Dat betekent dat het aantal ministeries van 13 naar 11 wordt teruggebracht. 40% van de kantoorruimte van de ministeries gaat verdwijnen. Tegelijkertijd worden PPS-projecten in de markt gezet. Zo staat de renovatie van het […]

Top 10 duurzaamste gebouwen in Nederland

De top tien duurzaamste gebouwen in Nederland is bekend gemaakt. Het staat te lezen in de Duurzame Vastgoedkrant van AgentschapNL. Top 10 De top 10 is samengesteld op basis van hun GreenCalc+ score. In de laatste GreenCalc+ versie 4.1 is de geharmoniseerde nationale milieudatabase van Stichting Bouw Kwaliteit geïntegreerd. Tussen haakjes staan de GreenCalc scores. Watertoren Bussum (1087) TNT Green Office Hoofddorp (1005) TNT Distributiecentrum Veenendaal (632) RWS Terneuzen (323) NIOO­KNAW Wageningen** (285) WNF Zeist (269) DUO (OCW) en Belastingdienst […]

Cramer: “Kringlopen sluitend maken belangrijk voor verduurzaming steden”

Jacqueline Cramer (1951), voormalig minister van VROM, heeft als directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) en als hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit van Utrecht een nieuwe missie. Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid wil kennis – en marktpartijen effectiever gebruik laten maken van de innovatiekracht binnen de regio Utrecht en wil een knooppunt worden voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van duurzaamheid in Nederland en daarbuiten. Een exclusief interview met […]

Subsidieregeling SDE+ officieel vastgesteld

De SDE+ regeling, de subsidieregeling voor duurzame energieopwekking, is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is vastgelegd welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarden De voorwaarden van de SDE+ regeling zijn: Alle subsidie voor duurzame energieopwekking wordt uit dezelfde subsidiepot betaald. Er is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie wordt in vier fases opengesteld. In de eerste fase is het mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten met een basisbedrag dat lager of gelijk is aan 9 […]

Toolkit Duurzame Winkelcentra gelanceerd

Ruud Lubbers heeft het eerste exemplaar van de Toolkit Duurzame Winkelcentra ontvangen uit handen van Bart Kuil, directeur van AM Real Estate Development. Toolkit Duurzame Winkelcentra De Toolkit Duurzame Winkelcentra is een praktisch instrument om winkelcentra duurzaam te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Het boek biedt concrete handvatten om winkelcentra op diverse aspecten te verduurzamen. De Toolkit is gebaseerd op de certificering BREEAM-NL. Voor diverse typen winkelcentra zijn energieconcepten bedacht die vertaald zijn in energiebesparing, EPC en kosten en […]

Triodos Bank: “Rijksoverheid faalt bij groene huisvesting”

De Rijksoverheid krijgt een mager zesje als het gaat om de verduurzaming van haar vastgoed. Dit stelt de Triodos Bank tegenover De Telegraaf. Versnippering Guus Berkhout, manager van het vastgoedfonds van Triodos Bank zegt erover: “Een C-label is goed genoeg. Dat zet echt geen zoden aan de dijk. Het Rijk moet minimaal naar een ‘9’ streven in zijn groene ambitie, maar het lukt op de een of de andere manier niet”. De reden van deze gebrekkige ambitie is volgens Berkhout de […]

Langer profiteren van lage BTW-tarief bouw

De bouwwereld kan langer profiteren van het lage BTW-tarief van 6%. Staatssecretaris Weekers van het ministerie van Financiën heeft dit bekend gemaakt om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren. Tot 1 oktober 2011 De tijdelijke verlaging van 19% naar 6% loopt per 1 juli 2011 definitief af. Nu komt de staatssecretaris met een overgangsmaatregel. Alle projecten die voor 1 oktober 2011 zijn afgerond kunnen alsnog gebruikmaken van de 6%-regeling. Verbouwing Het BTW-tarief op arbeid bij een verbouwing ligt ‘normaal’ […]