Partners

VHG

We werken samen aan nog meer Levende Gebouwen in Nederland. Dat is het doel binnen het Platform Duurzame Huisvesting waarbij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is aangesloten. Deze vereniging telt ruim 1.000 bedrijven actief in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groen. De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we, dat groen een belangrijke bijdrage levert aan een beter leefklimaat, meer biodiversiteit en gezondheid van mensen. VHG heeft […]

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is de organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging is in 2015 opgericht. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen een omzet van ruim 41 miljard euro en meer dan 250.000 werknemers. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energieconsumptie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt, van windenergie op zee tot geothermie […]

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is dé belangenbehartiger voor vastgoed- en VvE-managers in Nederland. De organisatie vertegenwoordigt meer dan honderd vastgoed- en VvE-managementondernemingen, hier werken circa drieduizend vastgoedprofessionals. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is het professionaliseren van de vastgoedmanagementsector als geheel en de Vastgoed- en VvE-manager in het bijzonder. De bij VGM NL aangesloten vastgoed- en VvE managers zijn, mede op basis van informatie uit de VGM NL Database, goed opgeleide vakmensen met kennis van zaken. Trends en ontwikkelingen VGM […]

Binnenklimaat Nederland

Binnenklimaat Nederland: dat is de nieuwe naam voor de Vereniging van Luchttechnische Apparaten (VLA). Binnenklimaat Nederland stelt het belang van een gezond binnenklimaat voorop en lobbyt om invulling te geven aan de missie: ‘gezonde binnenlucht voor iedereen’. Binnenklimaat Nederland maakt werk van een gezond binnenklimaat voor iedereen. De leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van met name ventilatie- en filtersystemen en lucht- en klimaatbeheersing. Daarnaast verzorgen onze leden ook producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. […]

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. De vereniging werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doet […]

IVBN

De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid.

TNO

TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van zijn expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Website: www.rijksvastgoedbedrijf.nl Contactpersoon: Miranda Groot Zwaaftink

Vastgoed Belang

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008).

Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen zorgen geeft.

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is verdeeld in verschillende secties. De Sectie Onroerend Goed (NVDO-SOG) wil het onderhoudsmanagement professionaliseren bij onroerend goed (utiliteit en woningbouw). De leden bestaan uit: eigenaren-gebruiker, eigenaren-verhuurder, gebouwbeheerders, dienstverleners (in- en extern) en specialisten (bureaus).

TVVL

TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL, een personenvereniging met circa 1200 leden en 500 begunstigers, is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.