Partners

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. En voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. En voert in opdracht van het Ministerie van VROM het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit.

ISSO

ISSO is het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek. ISSO is er voor vakmensen die zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. Website: www.isso.nl Contactpersoon: Rob van Bergen

FMN

Facility Management Nederland is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. We zijn een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren. Ruim 2.300 leden zijn aangesloten bij het FMN netwerk. Lees meer over onze visie en standpunten over de klimaatopgave. Website: www.fmn.nl