Publicaties

PDH Kenniscafé – ‘Slimme gebruikers willen slimme gebouwen’

Verduurzamen van vastgoed komt steeds hoger op de agenda. De technologische mogelijkheden zijn er al, maar de daadwerkelijke uitvoering wordt nog behoorlijk ingetoomd. Daarom organiseerde Platform Duurzame Huisvesting het Kenniscafé ‘Slimme gebruikers willen slimme gebouwen’, dat geheel in het teken stond van smart technology als middel voor verduurzaming.

Verslag informatiedag ‘Financiering in duurzaam vastgoed’

“Wij adviseren om een kantoorgebouw met energielabel G direct te renoveren naar energielabel A”, vertelde Selina Roskam namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. “Die renovatiekosten zijn niet zo veel hoger dan een renovatie naar energielabel C: € 1,4 miljard en opzichte van € 1 miljard.” Lees hieronder het verslag van de informatiedag financiering in duurzaam vastgoed op 31 oktober. 

CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen.

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen? In het volgende artikel wordt een aantal gangbare klimaatconcepten naast elkaar gezet en kan worden geconcludeerd dat “Gangwand-verdringing” op levensduurkosten de beste prestatie neerzet met een verhoging van het comfort.

Whitepaper: Energiebesparing organiseren met ESCo’s

AgentschapNL heeft een aantal visies van experts en 11 praktijkvoorbeelden over Energy Service Compagnies (ESCo’s) gepubliceerd in een nieuwe whitepaper. De uitkomsten van het lezersonderzoek van het eerste whitepaper waren helder; het paper is opmerkelijk goed gelezen en zeer gewaardeerd. Maar ook bleek de behoefte aan nadere informatie breed, met een opmerkelijke voorkeur voor informatie op schrift. Op bladzijde 13 leest u meer over de resultaten van het lezersonderzoek. ESCO’s in Nederland Met dit tweede whitepaper speelt Agentschap NL in op de gesignaleerde behoeften. In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen vanuit hun specifieke invalshoek de positionering en kansen van ESCo’s in Nederland. Hun inzichten kunnen u helpen om uw eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel komt het paper tegemoet aan de behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. De elf voorbeelden tonen een breed pallet met verschillende […]

Duurzaamheid verlaagt servicekosten

OSCAR-benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen 2013 laat zien dat door slimmer en efficiënter beheer de gemiddelde servicekosten van een gebouw dalen. OSCAR In de Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)-benchmark van Jones Lang LaSalle worden veertien servicekostencomponenten onderzocht. De benchmark bestaat uit driehonderdzesenvijftig objecten en tweeëneenhalf miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dat is zo’n vijf procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt. Het aandeel verwarming en elektra vertegenwoordigt net als vorig jaar zevenenveertig procent van de totale servicekosten. In de benchmark is ook gekeken hoe gebouwkenmerken, zoals hoogte, bouwjaar, gebouwgrootte, single- of multi-tenant en energielabel, de servicekosten beïnvloeden. De gegevens zijn aangeleverd door diverse partijen waaronder CBRE Global Investors NL, Bouwfonds REIM, vastgoedmanagers Grontmij, MVGM en WPM Groep. Inzichten Uit het onderzoek zijn belangrijke inzichten te distilleren. Zo blijken de gemiddelde servicekosten te zijn gedaald met 2,1 procent ten opzichte van 2010 naar 32,76 euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar. Deze daling is […]

Veel gebouwen niet volgens opgegeven EPC gebouwd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL in samenwerking met partners van het Lente-akkoord. Bij alle onderzochte gebouwen zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Werkbaarheid protocollen Twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten zijn afgelopen jaar bij oplevering op de gerealiseerde EPC getoetst. Hiervoor werd het opnameprotocol voor woningbouw en utiliteitsbouw uit 2012 gebruikt. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de werkbaarheid van de nieuwe opnameprotocollen en verbeterpunten van de protocollen zichtbaar te maken. Ook werd er een vrijwillige ventilatietoets uitgevoerd. Achtergrond Het onderzoek diende oorspronkelijk als voorbereiding op de invoering van de herziene Europese Richtlijn van Energieprestaties Gebouwen (EPBD). De EPBD-wetgeving schrijft voor dat alle nieuwbouw bij oplevering moet zijn voorzien van een Energieprestatiecertificaat (EPC-certificaat) zodat de toekomstige eigenaar van een woning of gebouw inzicht krijgt in de energieprestatie van het gebouw. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel […]

Banken bezig met duurzaamheid maar niet in de bouw

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het beleid van Nederlandse banken, maar in de vastgoedector valt nog veel winst te behalen. Banken kunnen met investeringen en leningen een groot verschil maken, zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Nieuwe sector: woningbouw en vastgoed De Eerlijke Bankwijzer beoordeelde voor het eerst de banken ook op hun beleid voor woningbouw en vastgoed. Op het gebied van woningbouw en vastgoed, inclusief hypotheekleningen, scoren acht van de tien banken onder de maat. NIBC en Triodosbank scoorden een voldoende. Volgens projectleider Eerlijke Bankwijzer Peter Ras kunnen Nederlandse banken via hun hypotheekleningen en investeringen veel doen aan de verduurzaming van de sector door onder meer het verbeteren van de woningisolatie en het gebruik van goed hout. Triodosbank beloont het energiezuiniger maken van een woning met een lagere rente op leningen en vrijwel alle banken investeren percentueel […]

Presentaties seminar ‘Zorg voor Energie’

Brancheorganisatie NVTG organiseerde samen met DWA het seminar ‘Zorg voor Energie’. Leveringszekerheid en verduurzaming van de stroomvoorziening en energiebesparing was onderwerp van gesprek. Welke technische oplossingen bestaan voor het leveren van noodstroom? En welke eisen worden daaraan gesteld? Maar hoe organiseert een instelling preventief beleid ter voorkoming van calamiteiten? Welke financieringsmogelijkheden ziet een bank? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Presentaties seminar Bekijk hieronder alle plenaire presentaties met daarin de volgende sprekers en onderwerpen: Dagvoorzitter Geert-Jan van Oenen: ‘Integrale benadering van het energievraagstuk’ Els Sonnemans van UMC St Radboud: ‘Energieambities en veranderingen in de zorg’ Leontine van der Meer (DCMR Milieudienst Rijnmond) en Roberto Traversari (TNO): ‘Energiemasterclass’ Arthur Messelink (DWA): ‘Pitch Hospice Chipata, Zambia’ Arie van Oord (BNG Bank): ‘Financiering van zorgvastgoed’ Bron: DWA