Publicaties

CFP, Planon en FMN lanceren app Duurzame Huisvesting

Corporate Facility Partners (CFP), Planon en beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) hebben op 15 november tijdens de Algemene Ledenvergadering van FMN een nieuwe app gelanceerd voor de iPad. Uitgave De app Duurzame Huisvesting wordt eenmalig uitgegeven met publicaties over duurzame gebouwen en duurzaam facility management. De onderwerpen die langskomen zijn: de BREEAM Quickscan, succesvolle energiemonitoring in Antwerpen, één duurzaamheidsstandaard en de gedragscode Duurzame Eindgebruikers. De app is ontstaan op initiatief van CFP en Planon. In het kader van het onderwerp duurzaamheid is ervoor gekozen de uitgave zo duurzaam mogelijk te publiceren, en dat is digitaal op de iPad. Voordelen app FMN-voorzitter Ian van der Pool over de app: “Via deze app wordt op moderne wijze informatie over duurzaam faciliteren ontsloten en laagdrempelig aangeboden. Het leuke van een app boven een traditioneel tijdschrift, is dat gewerkt kan worden met bewegende beelden. In deze […]

Opinie: Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering? Natuurlijk!

Door Eelco Ouwerkerk (Kantoren manager bij Energiesprong | Platform31) – De markt raakt er langzaam van doordrongen dat het een loont om een kantoor te renoveren naar een groen label. De RGD eist het en er is aangetoond dat deze kantoren gemiddeld minder lang leegstaan en een hogere huurprijs opbrengen. Energielabel C genoeg? Wist u dat: Groene panden 10 procent meer huuropbrengst hebben? 73 procent van de kantoorgebruikers duurzaamheid belangrijk vindt? Ruim de helft van de kantoorgebruikers wil verduurzamen zonder te verhuizen? De verkoopprijs per m2 van een label A kantoorgebouw gemiddeld 30 procent hoger ligt dan van een gebouw met een D-label? Werknemers van groene organisaties 16 procent productiever zijn? Reden genoeg dus om te gaan verduurzamen. De vraag is alleen hoe ver je daar in moet gaan. Er zit nogal een verschil tussen een C label en het logisch […]

Ervaringen energieprestatiecontracten scholen (NESK) gepubliceerd

Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan (energie)prestatiecontracten. Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Steeds meer organisaties sluiten energieprestatiecontracten af. Binnen scholen in Nederland wordt deze contractvorm nog maar in beperkte mate toegepast. Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma ‘Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren’) heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt. Kennisdeling en leerervaringen Dit Infoblad stelt kennis en leerervaringen uit deze projecten beschikbaar. Gemeenten en schoolbesturen (en ook installateurs, adviseurs en gebouwbeheerbedrijven) kunnen de ervaringen en voorbeelden gebruiken bij het opstellen van contracten voor scholen op basis van prestaties. Het Infoblad sluit aan op de Leidraad Energieprestatiecontracten voor beheer en onderhoud van Agentschap NL en is opgesteld door Corporate Facility Partners. Onderwerpen […]

Infoblad ‘Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK)’ gepubliceerd

Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan (energie)prestatiecontracten. Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Steeds meer organisaties sluiten energieprestatiecontracten af. Meerdere partijen die deelnemen aan de NESK-regeling (NESK = programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren) hebben energieprestatieafspraken gemaakt met leveranciers over de bouw- en/of de beheerfase. Het Infoblad stelt kennis en leerervaringen van deze partijen ter beschikking. Het Infoblad sluit aan op de Leidraad Energieprestatiecontracten voor beheer en onderhoud van Agentschap NL en is opgesteld door Corporate Facility Partners. Onderwerpen Onderwerpen die in het Infoblad aan bod komen: Wat zijn energieprestatiecontracten Hoe kunnen prestatie-eisen ten aanzien van energie, binnenmilieu, kosten en klanttevredenheid in Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) worden vastgelegd Ervaringen bij NESK-projecten Het proces en de implementatie van een prestatiecontract en hoe de markt […]

SBR deelt ruim 35.000 pagina’s aan bouwkennis

Kennisplatform SBR heeft het SBR Kennis@archief gelanceerd. In dit archief zijn ruim 35 duizend pagina’s aan digitale bouwkennis te vinden. Bijna vijftig jaar bouwkennis Het digitale archief omvat scans van álle SBR-publicaties vanaf 1963 die niet meer te verkrijgen zijn via onze webwinkel. Dit levert een schat aan historische bouwkennis op. Dit is handig voor geïnteresseerden die met een onderzoek, project of scriptie bezig zijn en op zoek zijn naar specifieke bouwkennis over bijvoorbeeld voorheen toegepaste bouwtechnieken. Online abonnement Een preview van de gratis publicatie ‘Het kan best anders in de bouw’ is nu gratis te downloaden. U kunt het archief raadplegen door middel van een losse download of een abonnement met onbeperkte toegang. Preview Het Kan Best Anders in de Bouw Bron: SBR

AgentschapNL vernieuwt Programma van Eisen Frisse Scholen

Per mei 2012 heeft Agentschap NL een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen beschikbaar gesteld. Deze is aangepast aan het vernieuwde Bouwbesluit. Frisse scholen is een programma van Agentschap NL over energiebesparing en binnenmilieu in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Belangrijkste veranderingen De belangrijkste veranderingen in PvE Frisse Scholen zijn: Aanpassing aan eisen in het Bouwbesluit t.a.v. de veranderde en verzwaarde eisen voor luchtkwaliteit voor nieuwbouw (voorheen in het PvE maximaal 1200 ppm, nu maximaal 950 ppm). Om die reden is de maximale CO2 concentratie van niveau B in verlaagd van 1000 ppm naar 950 ppm. Dat betekent dat niveau C van 1200 ppm alleen nog geldt voor bestaande bouw en niet meer voor nieuwbouw. Er zijn eisen t.a.v. asbest opgenomen De eisen t.a.v. geluidsisolatie zijn uitgebreid ( er zijn u ook eisen t.a.v. de geluidisolatie van binnen- en […]

ECN: “Groter financieringsaanbod energiezuinige gebouwen en woningen nodig”

In dit artikel geeft ECN inzicht in het beperkte aanbod van financiering voor energiezuinige gebouwen en woningen en oplossingen daarvoor. Financiering energiezuinige gebouwen Het artikel is gebaseerd op een recente studie van ECN (RE-bizz) en enkele interviews met financiers over dit onderwerp. Er is behoefte aan meer zakelijke waardering van marktpartijen, zoals financiers, voor energiezuinigheid in de gebouwde omgeving wil het financieringsaanbod groter worden. De markt heeft daarbij de overheid nodig, die op verschillende manieren kan helpen om belemmeringen op te lossen en zo financiering een stuk aantrekkelijker te maken. Eerder ging onderzoeker Paul Vethman in de rubriek ‘3 vragen aan…’ in op het onderzoek ‘RE-bizz’. Artikel ECN Bekijk of download hieronder het gehele artikel. Naar Een Groter Financieringsaanbod Voor Energiezuinige Gebouwen en Woningen_ECN 28-02-2012 Bron: Energievastgoed

‘Leidraad Green Lease’ moet ‘win-win’ situatie opleveren

Agentschap NL publiceert de ‘Leidraad Green Lease’, een handvat met aantal richtlijnen voor een duurzaam huurcontract. De leidraad is ontwikkeld door vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle op initiatief van het Platform Duurzame Huisvesting. ‘Green lease’ De ‘groene huurovereenkomst’ is een prestatiecontract die afspraken vastlegt over duurzaam gebruik en duurzame gebouwenexploitatie. Er worden concrete afspraken gemaakt over energetische doelstellingen en (gebouw specifieke) MVO-doelstellingen. Ook wordt vastgelegd hoe de kosten, besparingen en opbrengsten van de energetische en duurzame maatregelen onderling worden verdeeld. Er moet ook sprake zijn van een wederzijdse prikkel om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik en het beheer van het pand. Voordelen De ‘Green Lease’ wordt gezien als een oplossing voor de ‘split incentive’ problematiek, waarbij de ontwikkelaar of eigenaar niet kan meeprofiteren van de duurzaamheidsinvesteringen in het pand. Het concretiseert de onderlinge afspraken tussen huurder en verhuurder en biedt de […]

“VolkerWessels Vastgoed heeft de beste reputatie”

De ontwikkelpoot van VolkerWessels is, net zoals de vier voorgaande jaren, winnaar van de Building Business Reputatiemonitor in de categorie ontwikkelaars. Eerder won het concern de Cobouw Award voor beste opdrachtgever. Reputatieonderzoek USP Marketing Consultancy heeft dit reputatieonderzoek vericht in opdracht van het Building Business magazine. USP heeft daarvoor beleidsmakers en commercieel verantwoordelijken bij aannemers, ontwikkelaars, gemeenten, architecten en grote fabrikanten ondervraagd. De reputatiescore wordt bepaald aan de hand van zeven factoren: innovatie, servicegerichtheid, bedrijfsmatige werkwijze, goed werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en financiële prestatie. Top 5 categorie Ontwikkelaars (met totaalscore) VolkerWessels Vastgoed (73,3) Ballast Nedam Ontwikkelingsmij (73) OVG (71,9) Synchroon (71,5) Blauwhoed (69,7) Top 5 categorie Bouwbedrijven (met totaalscore) Ballast Nedam (72,6) Van Wijnen (72,6) Strukton (72,5) Dura Vermeer (72,5) BAM (72,4) Ook zijn er reputaties van corporaties (De Alliantie als winnaar) en adviesbureaus (Arcadis als winnaar) uitgereikt. Gehele monitor Bekijk […]

Bouwfonds REIM: kantoren aantrekkelijke belegging

Ondanks de huidige malaise, blijft de kantorenmarkt een interessante belegging. Dit concludeert Bouwfonds REIM op basis van eigen onderzoek. Direct rendement Bouwfonds REIM heeft berekend dat een volledig verhuurde portefeuille een jaarlijks rendement van acht procent moet kunnen opleveren met een direct rendement (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) van ruim zeven procent. Bij een gemiddelde rendement is het rendement nog altijd 5,5 procent. Wordt het rendement vergeleken tussen kantoren en een staatsobligatie van tien jaar, dan is deze 470 ‘basispunten’. Volgens Bouwfonds is dit de hoogste waarde in de afgelopen zestien jaar. Het gemiddelde rendementsverschil over zestien jaar ligt 160 basispunten lager. Dit maakt kantoren nu een aantrekkelijke belegging, zo concludeert Bouwfonds REIM. Overschatting risico’s Kaj Deana, hoofd marktonderzoek Benelux bij Bouwfonds REIM: “Rendementen die in het verleden werden behaald, gelden niet meer in de huidige kantorenmarkt. Daarnaast is […]

BNA Onderzoek: “Dure installaties geen garantie voor frisse school”

Uit onderzoek van de BNA (Bond van Nederlandse architecten) blijkt dat dure installaties niet hoeven te leiden tot gezonde scholen. BNA heeft onderzocht hoe een school presteert jaren na oplevering. Strookt het gebruik met de verwachtingen die ooit geformuleerd zijn in het programma van eisen? Zijn de beheerkosten volgens verwachting? En voelen docenten en leerlingen zich op hun plek? Onderzoek Tien schoolgebouwen zijn onderzocht. Het onderzoeksteam bestond uit BBA Binnenmilieu, ICS adviseurs en twee interviewers. Ze hebben samen met de architecten van de scholen onderzoek gedaan naar: binnenklimaat, licht, akoestiek, beheerkosten, gebruik, flexibiliteit en zintuiglijke ervaring. Er zijn duurmetingen uitgevoerd in de scholen, docenten hebben enquetes ingevuld en er is door participerende observatie de ‘verhalen achter de cijfers’ achterhaald. Conclusies Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: Het binnenmilieu is in een deel van de onderzochte gebouwen onvoldoende. De gebruikers ervaren het binnenklimaat […]