Publicaties

“Duurzame gebiedsontwikkeling gaat nog te moeizaam”

Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het om een lange termijn perspectief. Volgens auteur Jeanet van Antwerpen, zijn partijen met een lange termijn perspectief, nog te weinig ‘aan de bal’. Jeanet van Antwerpen is partner-bestuurder bij Inbo en voorzitter van de Adviesgroep duurzame gebiedsontwikkeling, Dutch Green Building Council, en vraagt zich af waarom duurzame gebiedsontwikkeling niet van de grond komt. Gepubliceerd in Vastgoedmarkt. Keurmerk De Dutch Green Building Council wil in september een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling presenteren. Hiermee worden duurzame gebieden […]

Onderzoek AgentschapNL: “Wat kost een duurzaamheidscertificaat?”

AgentschapNL heeft op verzoek van de NeVaP-Vakgroep Techniek onderzocht wat het echt kost om een duurzaamheidscertificaat in de wacht te slepen. In het artikel gaat auteur Hans Korbee van AgentschapNL in op de do’s en don’ts van Breeam-certificering? Do’s en don’ts Wanneer is de Breeam-certificering relatief duur? • ga niet auditten als het ontwerp al klaar is. Citaat van een deelnemer: ‘‘Duurzaamheid is geen accessoire, maar discipline. Begin dus op tijd (bij het begin) en breng discipline op.’’ gebruik gecertificeerde ontwerpers. Als […]

“Met ESCo’s vastgoed verduurzamen tegen ‘nul credit risk’”

Energy Service Companies (ESCo’’s) zijn bezig aan een opmars in Nederland. Door ESCo’s in het leven te roepen worden vastgoedeigenaren in staat gesteld om gebouwen budgetneutraal te verduurzamen. Rotterdam is de eerste vastgoedeigenaar die haar vastgoed verduurzaamt met ESCO-contracten. Bij het eerste contract met Strukton, worden negen zwembaden, verduurzaamd. Wie volgt na Rotterdam? Auteur Albert Hulshoff van AgentschapNL betoogt in Vastgoedmarkt dat ESCo’s uitermate geschikt zijn om de ‘split incentive’ te doorbreken. Zowel eigenaar als huurder worden beter door de […]

“Materiaalkeuze bij renovatie of nieuwbouw steeds belangrijker”

Materiaalkeuze bij renovatie of nieuwbouw wordt steeds belangrijker voor de integrale milieubelasting. Dat stelt John Mak van W/E Adviseurs. Onderste uit de kan In 2011 maakt het materialenaandeel 33 procent uit van de integrale milieubelasting bij een zware renovatie of keuze voor sloop/nieuwbouw. In 1980 was dit nog 12 procent voor een gebouw dat niet energetisch wordt verbeterd. Bij energienul scenario’s ligt dit aandeel op 100 procent. Binnen dat scenarios daalt de absolute milieubelasting spectaculair met 80 procent. Volgens Mak […]

Handleiding Duurzaam Inkopen beschikbaar

Een handleiding Duurzaam Inkopen is opgesteld door AgentschapNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is omgezet naar .html door facilitaire informatie online. De handleiding is beschikbaar op Pianoo, expertisecentrum voor aanbesteden. Het is mede mogelijk gemaakt door Facilitaire Info Online. Doel Het doel van de handleiding is om inkopers en andere betrokkenen bij inkoopprocessen bij overheden te helpen bij duurzaam inkopen. Ze is opgesteld in het kader van het programma Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De […]

“Energienul-kantoren leveren reductie milieubelasting van 80% op”

AgentschapNL maakt bekend dat energienul-kantoren een reductie in de milieubelasting opleveren van 80% ten opzichte van de bestaande bouw. Opvallend is dat verschillen tussen renovatie en vervangende nieuwbouw voor alle scenario’s minimaal zijn. Renoveren vs. slopen W/E adviseurs heeft dit becijferd in opdracht van AgentschapNL, waarbij de focus lag op de milieubelasting van kantoren van vóór 2000. Er is een vergelijking gemaakt tussen de opties renoveren versus slopen gecombineerd met vervangende nieuwbouw, waarbij ook de energienul varianten zijn doorgerekend. Opvallend is […]