Rapporten

“Energienul-kantoren leveren reductie milieubelasting van 80% op”

AgentschapNL maakt bekend dat energienul-kantoren een reductie in de milieubelasting opleveren van 80% ten opzichte van de bestaande bouw. Opvallend is dat verschillen tussen renovatie en vervangende nieuwbouw voor alle scenario’s minimaal zijn. Renoveren vs. slopen W/E adviseurs heeft dit becijferd in opdracht van AgentschapNL, waarbij de focus lag op de milieubelasting van kantoren van vóór 2000. Er is een vergelijking gemaakt tussen de opties renoveren versus slopen gecombineerd met vervangende nieuwbouw, waarbij ook de energienul varianten zijn doorgerekend. Opvallend is […]