Columns

Column: Een gebouw zonder omgeving, is als een boot op het land

(Door Nynke Sijtsma, Rijksgebouwendienst) – Het is goed dat er steeds meer aandacht komt voor het fenomeen gebiedsontwikkeling. Met meer partijen uit de vastgoedketen en belanghebbenden samen een gebied ontwikkelen leidt tot kostenbesparingen, betere ruimtelijke kwaliteit, meer veiligheid en sociale cohesie en, last but not least, tot meer duurzaamheid. Gemeenschappelijkheid Ik zie gebiedsontwikkeling op dit moment als een goed samenspel van het gemeenschappelijk inrichten, beheren en onderhouden van een gebied, het delen van voorzieningen en een gemeenschappelijk energievoorziening. Daarbij is […]

Column: Facilitair managers moeten laaghangend fruit plukken

Door Vincent le Noble (FMN) – Waarom plukken facilitair managers niet het laaghangend fruit als het gaat om duurzaamheid? Waarom brengen ze niet massaal energiezuinige verlichting en tijdschakelaars of daglichtschakelaars aan? Denk ook aan het stimuleren van gedragsverandering bij de medewerkers van een bedrijf. Hoe vaak zien we niet het raam openstaan terwijl de verwarming brand of dat computerschermen die de hele nacht branden? Compartimentering van kantoren is nog zo’n quick win. Tegenwoordig werken we op de gekste tijden, ook […]

Column: Vertrouwen door transparantie

Jo Daemen (AgentschapNL) – Burgers en bedrijven moeten meer grip krijgen op hun energielasten. Dat is een van de centrale punten in het kabinetsbeleid gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarbij doet het kabinet nadrukkelijk een beroep op andere overheden en marktpartijen om energiebesparing te realiseren. De rijksoverheid zet zich vooral in om optimale voorwaarden te scheppen in wet- en regelgeving, door het bieden van informatie, maar ook door het uitdragen van de voorbeeldrol van de Rijksgebouwendienst. De afgelopen […]

Column: Duurzaamheid met de paplepel erin gieten

Column Jan Aufderheijde (TVVL) – Duurzaamheid vergt een integrale aanpak, want om duurzame gebouwen te realiseren moeten allerlei disciplines om de tafel. Van architect tot installateur en van aannemer tot belegger. Ook is het noodzakelijk om de Total Cost of Ownership in de berekeningen mee te nemen, want pas dan kun je zien of duurzaamheidstoepassingen rendabel zijn. Dus niet alleen de investeringen meewegen, maar ook de exploitatie. Dat is een reden te meer om verduurzaming integraal aan te pakken. Duurzaamheidsbesef […]

Column: Mismatch tussen vraag en aanbod op kantorenmarkt

Het bericht op deze website van 14 juni jl. ‘Het Nieuwe Werken gedijt het beste in een nieuwbouwkantoor’ verdient volgens de auteurs van het rapport een toelichting. Het rapport gaat in op de invloed van ‘Het Nieuwe Werken’ op de kantooromgeving en is geschreven vanuit de ervaring die commercieel vastgoedadviseur CB Richard Ellis heeft met gebruikers. Opdrachtgevers met nieuwe wensen en eisen op het gebied van hun werkomgeving. Het zijn organisaties die steeds meer medewerkers van Generatie Y en Z in […]

Column: Overheid ook partij in split incentive-debat

Door Cees Jonker (VastgoedBelang) – Bij investeringen in duurzaamheid en energiebesparing is de vraag wie er betaalt en wie het voordeel heeft. In deze discussie over de zogeheten split incentive gaat het meestal om twee partijen: de eigenaar en de huurder van een gebouw. Er is in dit debat echter nog een derde partij die vaak vergeten wordt: de overheid. Want ook de overheid heeft opbrengsten uit vastgoedinvesteringen. Denk aan de verkoop van grond, Onroerende Zaak belasting (OZB), bouwleges en […]

Column: Markt kantelt goede kant op

Door Rob van Bergen (ISSO) – Vijf tot tien jaar lang hebben we met diverse partijen geprobeerd een push te geven aan verduurzaming van vastgoed. Vaak was het aan dovemansoren gericht. Nu heb ik eindelijk de indruk dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan en zelfs aan het versnellen zijn. Hoe komt dat? De grootste stimulans lijkt vanuit de vraagkant te komen. Dat er meer vraag komt naar duurzaam vastgoed is onder andere te danken aan de beschikbaarheid van […]

Column: De keten verandert niet zomaar

Verduurzaming van vastgoed is een zaak van de lange termijn. Investeringen worden immers vaak pas na langere tijd terugverdiend. Dat verdraagt zich tot op heden slecht met de korte termijn-belangen van veel partijen in de keten. Begrijpelijk, maar het is toch noodzakelijk om met een lange termijn-perspectief naar verduurzaming te kijken. De keten moet daarom veranderen, maar dat zal niet zomaar gebeuren. Dat kan alleen als partijen bereid zijn van elkaar te leren. Laat de eigenaren van kantoren bijvoorbeeld eens […]

Mis de boot niet!

Het is zaak voor bedrijven om nu werk te maken van duurzaamheid, anders missen ze straks de boot. Daarvoor zijn drie argumenten aan te voeren, die te maken hebben met de belangrijkste stakeholders van bedrijven. Werknemers zijn selectief Over niet al te lange tijd zal er een tekort ontstaan aan hoogopgeleide jongeren. Bedrijven zullen erom gaan vechten de juiste medewerkers binnen te halen. Het wordt al een War for Talents genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de werknemers […]