Duurzaam in beeld

Nederland snakt naar Frisse Scholen

Frisse scholen is een programma van Agentschap NL over energiebesparing en binnenmilieu in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze video laat twee cases zien die bewijzen dat een gezond binnenklimaat goed samengaat met energiebesparing. Het Christiaan Huygens College Eindhoven bevat tal van technieken om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Daarbij wordt samengewerkt met een nabijgelegen woonwijk en een sporthal. De Odyzee school in Goes is een showcase van passief bouwen.

Video van de week: wat doet het Platform Duurzame Huisvesting?

In februari dit jaar is het Platform Duurzame Huisvesting opgericht. Nog geen jaar na dato is het Platform op tal van terreinen actief en succesvol. Drie werkgroepen behandelen issues die actueel zijn voor de vastgoedmarkt, zoals: leegstand, green lease contracten, verschillende meetmethodes voor duurzaamheid, ESCOs, etc. De rol van het platform is om helderheid te scheppen in deze thema’s en tegelijkertijd de markt te stimuleren en te verleiden tot actie op het gebied van duurzaamheid. ‘Mijlpalen’ Enkele ‘mijlpalen’: Er zijn verschillende meetmethodes in de markt (BREEAM-NL, LEED, GPR, Greencalc). Het platform heeft een stemwijzer ontwikkeld waarmee de gebruiker of eigenaar de beste meetlat kan kiezen. Dit gebeurt via een vraag – en antwoordmethode. Een Leidraad Green Lease, die voor verhuurder en gebruiker een win-win situatie moet opleveren. De ‘split incentive’ van de verhuurder wordt vermeden doordat beide partijen de kosten […]

Video van de week: Het Turntoo-concept van Thomas Rau

De architect Thomas Rau, nummer 26 in de Duurzame top 100 van Trouw, heeft het concept Turntoo ontwikkeld. Het concept biedt een vernieuwende kijk op ons consumptieproces. Hij heeft dit concept ook toegepast op zijn eigen nieuwe kantoor. Maatschappelijk verantwoord consumeren In de video legt Rau het verschil tussen de oude, circulaire economie en het concept van cradle-to-cradle van William McDonough & Michael Braungart, wat nog is gebaseerd op de cyclus van de oude economie. Rau introduceert het principe van ‘maatschappelijk verantwoord consumeren’. Hierbij wordt een product niet het bezit van een consument, maar deze wordt ‘gehuurd’. De consument gebruikt het product, maar verbruikt deze niet. Na afloop van de afgesproken huurperiode wordt het product ‘teruggegeven’ aan de consument. Verbindende element Volgens Rau is ‘Turntoo’ het verbindende element tussen het cradle-to-cradle concept en het principe van ‘maatschappelijk verantwoord consumeren. Rau: […]

Video van de Week: TNT Green Office

Het nieuwe TNT hoofdkantoor in Hoofddorp, in september dit jaar officieel geopend, maar sinds maart al in gebruik. Voormalig CEO van TNT, Peter Bakker: “Dit kantoor is een revolutie in bouwend Nederland. Iedereen is nu aan het bouwen volgens de formule die door TNT, door Flip Verwaaijen in het bijzonder, is toegepast”. Groenst mogelijke kantoor Volgens Bakker was er een symbool nodig dat goed aansloot bij de MVO-gedachte van de logistieke speler. Bakker: “De ambitie is geweest om het groenst mogelijke kantoor ter wereld neer te zetten”. Het is in ieder geval het groenste kantoor van Europa geworden. Greencalc+ en LEED Platinum TNT heeft daarbij de grenzen opgezocht door een Greencalc score boven de 1000-punten grens en een LEED Platinum certificering. Dat viel niet mee, erkent ook architect Paul de Ruiter: “Door Greencalc en LEED te combineren, wordt het nog […]

Video van de week: Transformatie Rijksmonument van G naar C

Rijksmonument Villa Rusthoek in Baarn is getransformeerd van een G-label woning naar een C-label kantoor. De transformatie van dit gebouw geldt als een van de voorbeelden binnen de vastgoedsector omdat labelstappen voor monumenten een extra inspanning vereisen. Van G naar C In 2009 heeft de nieuwe huurder AT Osborne in samenwerking met eigenaar Triodos Vastgoedfonds een ambitieus duurzaam plan gerealiseerd. Het energieverbruik is met meer dan 50 procent verminderd, wat in een C-label heeft geresulteerd. Dit project is een aanleiding geweest voor de Rijksgebouwendienst om nog enkel rijksgebouwen met energielabel C aan te huren. Energetische maatregelen Tijdens de renovatie zijn forse energetische maatregelen genomen. Er is een warmte – koude opslag door een bron op 130 meter diep die is aangesloten op een grondwaterbel, die continu een temperatuur van 12 graden Celcius levert. Hierdoor is het mogelijk om in de […]

Video van de Week: het NIOO KNAW gebouw in Wageningen

Het NIOO KNAW gebouw in Wageningen wordt gezien als een van de meest duurzame gebouwen in Nederland op dit moment. Het gebouw is ook genomineerd voor de Award Duurzame Architectuur die tijdens het congres Green Buildings 2020 wordt uitgereikt. Bijna energieneutraal Het gebouw heeft 14 duizend m2 aan kantoorruimte en herbergt het duurzaamste laboratorium van Nederland, verdeeld over vier hectare grond. Het heeft een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0,5 en een GPR-score van 8,5. Duurzame innovaties Uniek in Nederland is dat bij het gebouw gebruik wordt gemaakt van warmte – en koudeopslag (WKO) en Hoge Temperatuur Opslag. Water wordt in de zomer opgewarmd tot 45 graden en opgeslagen op 300 meter diepte. Het wordt hergebruikt in de winter om te verwarmen. Duurzame daken Op het dak liggen vegetatiedaken van sedum en andere planten die isoleert in de winter en koelt […]

Video van de week: Basisschool wordt gerenoveerd naar energieneutraal

De basisschool Wilgenstam in Rotterdam-Schiebroek, een gebouw uit de jaren vijftig, wordt grondig gerenoveerd. Door toepassing van veel duurzame technieken wordt de school energieneutraal en heeft het 80 procent energie bespaard. Eind november dit jaar wordt de school opgeleverd. Isolatie en ventilatie Het huidige gebouw verbruikte teveel energie door een gebrek aan isolatie. In de nieuwe situatie wordt de karkas van het gebouw voorzien van nieuwe duurzame elementen zodat de schil volledig geïsoleerd is. Er wordt daarnaast raamventilatie toegepast en een CO2 gestuurd ventilatiesysteem geïnstalleerd. Dit geeft voor de kinderen een veel beter binnenklimaat. Warmteterugwinning Er wordt een warmte terugwinningssysteem toegepast door middel van een warmtepomp en warmte-koude opslag. Ook wordt er vloerverwarming ingelegd. Op het dak komt voor 300 m2 aan zonnepanelen en er wordt een windmolentje opgezet. Kostendekkend De verbouwing, met een budget van 2,3 miljoen euro, is […]

Video van de Week: BuildingSmart met BIM

Een video uit 2009, waarbij experts van verschillende bedrijven en overheden ingaan op het Bouw Informatie Model (BIM) en de voordelen ervan. Digitale levenscyclus Met BIM wordt de levenscyclus van een gebouw (van ontwerp tot sloop) digitaal inzichtelijk voor alle partijen binnen de bouwkolom. Binnen het model kan alle informatie opgeslagen worden en aan elkaar geknoopt worden, waardoor projectinformatie door de partijen onderling uitgewisseld kan worden. Samenwerking Stel dat tijdens een project veranderingen optreden, die bijvoorbeeld van invloed zijn op het ontwerp van een gebouw, dan is binnen BIM mogelijk om deze veranderingen te zien. Naast het inzichtelijk maken van de projectinformatie, wordt de samenwerking tussen partijen bevorderd. Kostenbesparing Ook kunnen mogelijke knelpunten van een project virtueel al inzichtelijk zijn, waardoor fouten in een eerder stadium worden gecorrigeerd en er tijd en geld bespaard wordt. In theorie kunnen hele woonwijken […]

Video van de week: De Tempel in Den Haag

Een monument van energielabel G naar A brengen, het is mogelijk. Aurelius Monumenten, dochter van vastgoedpartij Motonic, heeft rijksmonument De Tempel in Den Haag gerenoveerd tot energielabel A. Warm Bouwen concept WarmBouwen heeft ervoor gezorgd dat beperkte bijverwarming en -koeling nodig is. Met warm bouwen krijgt De Tempel een binnenjas van langzaam en lauw stromend water. Het gevolg is dat er heel kleine temperatuurschommelingen zijn. Daarnaast wordt sensor gestuurde verlichting, warmte-koude-opslag en natuurlijke ventilatie toegepast. Waarde toevoegen Door het project wordt waarde toegevoegd aan het gebouw en waarde voor de gebruiker, op een duurzame manier. De afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag gaat De Tempel 10 jaar huren. Bekijk de video

Video van de week: leden Platform aan het woord

Tijdens het symposium ‘Duurzame huisvesting, wie is aan zet?’ zijn verschillende leden van het Platform Duurzame Huisvesting aan het woord gekomen. Verduurzamen Bij het symposium stond de vraag centraal: wat is er nodig om te vastgoedketen te verduurzamen? Alle partijen uit de vastgoedketen waren uitgenodigd om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Met als gezamenlijk doel om echt stappen te gaan zetten van de verduurzaming van het bestaande vastgoed in Nederland. Gehele rapportage Bekijk hier de gehele rapportage die is gemaakt tijdens het symposium. Aan het woord Bekijk hier de afzonderlijke interviews met enkele leden van het Platform Duurzame Huisvesting. Rob van Bergen, ISSO Volgens Van Bergen is het gezamenlijke doel energieneutraal bouwen. “De middelen zijn er, dus laten we het nu gaan doen met zijn allen”. Dorien Michels, Facilitair Management Nederland Volgens Michels lopen de radertjes nu […]

Video van de week: Duurzaam beleggen in vastgoed

Duurzaam beleggen is steeds meer in opkomst. In 2010 is duurzaam beleggen met 42 procent gegroeid en maakte het 17 procent van de totale beleggingsactiviteiten uit. Giuseppe van der Helm van de Vereniging van Beleggers van Duurzame Ontwikkelingen (VBDO) zegt daarover: “Bij een duurzame belegging gaat de betrokkenheid doorgaans verder dan bij een ‘normale’ belegging. Duurzame beleggers willen ook graag meedenken over de toekomst van een bedrijf.” Transparantie Duurzaam beleggen door vastgoedfondsen is een vrij recent fenomeen. Van der Helm: “Net zoals bij andere fondsen kijken we naar twee concrete indicatoren van transparantie: CO2-reductie en energiebesparing. Doorzichtigheid is hierbij essentieel”. Onderzoek van de VBDO toont aan dat vastgoedfondsen weinig tot niet transparant en ‘onder de maat’ scoren. Van der Helm: “Dat komt door de tegengestelde belangen in de vastgoedwereld. Fondsen zijn zelf partij in het ontwikkelen van vastgoed en moeten daar volledige […]

Video van de week: Oplevering Villa Flora in september

Villa Flora heeft in april 2011 het hoogste punt bereikt en wordt in september dit jaar opgeleverd. De regio Venlo ziet het gebouw als het ‘episch centrum van de cradle-to-cradle gedachte’. Het gebouw is door het tijdschrift Stedenbouw & Architectuur uitgeroepen tot ‘meest duurzame gebouw van Nederland’, mede door het innovatieve ontwerp van architect Jon Kristinsson. Mijlpaal voor regio Venlo Villa Flora huisvest de Floriade 2012.  Daarna wordt het gebouw onderdeel van het Venlo Green Park en is het gebouw al volledig verhuurd, zegt de gemeente Venlo. Het complex is gefinancierd door de regio Venlo en een initiatief van de Stichting Glastuinbouw Nederland (SIGN) en InnovatieNetwerk/Agro. De wethouders in de regio Venlo zijn tevreden met hun investering. Ook bouwbedrijf Pellikaan spreekt van een bijzonder gebouw. Bekijk de video

Video: Energiezuinige en frisse school Het Klaverblad

Stichting Bijzonderwijs en Stadsdeel Zuidoost hebben via een tender projectontwikkelaar Janssen de Jong geselecteerd voor turn key ontwikkeling van energiezuinige en frisse school Het Klaverblad (combi met appartementen). Het is een integraal ontwerp geworden van binnenklimaat, ventilatie, gebouwschil en licht. De nieuwbouw valt onder het UKP-NESK programma (Unieke Kansen Programma, Naar Energieneutrale scholen en kantoren) Ontwikkelaar als energiebedrijf Janssen de Jong wil zich profileren als een ‘goede scholenbouwer en ontwikkelaar’. De ontwikkelaar geeft aan dat de investeringen in energiebesparing binnen maximaal 7 jaar terugverdiend zijn. De energetische maatregelen zijn onder meer: zonwerend glas, open plafonds, balansventilatie, daglicht afhankelijke verlichting en stadsverwarming. Met de nieuwbouw wordt 65% CO2-reductie behaald ten opzichte van een referentieschool. Opvallend aan het project is dat de projectontwikkelaar zelf investeert in zonnecellen en zich als energiebedrijf profileert, zonder budgetverhoging voor opdrachtgever. Video