Feiten en Cijfers

Nederlandse kantoormarkt: ‘in beweging’ (DTZ) en ‘tweedeling zet door’ (CBRE)

De vastgoedadviseurs DTZ en CBRE schetsen in twee nieuwe marktrapportages een somber, maar reëel beeld van de Nederlandse kantoormarkt. DTZ heeft het over een ‘markt in beweging’. Vastgoed wat zij betitelen als ‘kansrijk’ (dat minder dan 3 jaar leeg staat), vindt gedeeltelijk nog een huurder. Niettemin is 470.000 vierkante meter van het ‘kansrijke’ vastgoed ‘gedegradeerd’ naar ‘kanshebbend’, een minder kansrijke categorie. CBRE weet de huidige situatie treffender te typeren en ziet dat de tweedeling op de Nederlandse kantoormarkt zich gaat doorzetten. Illustratief daarvoor zijn […]

Richtprijzen energiebesparende maatregelen utiliteitsbouw bekend

AgentschapNL heeft de meest actuele kostenkengetallen voor energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw gepubliceerd. In de tarieven is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent op arbeid meegenomen. Hierbij aandacht voor de richtprijzen voor de utiliteitsbouw. Richtprijzen Monique Lacroix zegt over de publicaties (zie downloads hieronder): “De kengetallen zijn richtprijzen die bedrijven, instellingen of particulieren kunnen gebruiken voor de financiële onderbouwing van investeringen in energiebesparende maatregelen en het effect daarvan op de maand- of woonlasten. Bij Agentschap NL zelf gebruiken […]

Gelabelde gebouwen werkelijk energiezuinig

Gebouwen met een groen energielabel verbruiken daadwerkelijk ook minder energie. Dit blijkt uit een benchmark van 244 kantoorgebouwen die de Dutch Green Building Council (DGBC) uitvoerde. Energielabel A+ De DGBC heeft het daadwerkelijke energieverbruik van gebouwen in kaart gebracht. Vanaf gebouwen met een energielabel A+ is een forse afname te zien in het totale energieverbruik. Ook blijkt dat het gebruik van het gebouw – logischerwijs – invloed heeft op het energieverbruik. Volgens de DGBC is het door de spreiding van […]

Forse dip kantooropname in 2012

De huidige vastgoeddip op de kantorenmarkt zal nog tot 2014. Na 2014 moet er een kentering komen, in navolging van algemeen economisch herstel. De dip duurt nog voort. Er zijn 21 procent minder kantoren verhuurd. De redenen hiervoor zijn Het Nieuwe Werken, overcapaciteit op de markt en de algehele economische crisis. Dit zegt de ABN AMRO in haar periodieke rapport ‘Visie op Sectoren’. In het rapport geeft de staatsbank haar visie op o.a. de bouw – en vastgoedsector. De bevindingen […]

“Kantoren bij treinstations sneller verhuurd”

Kantoren naast het treinstation worden weer sneller verhuurd. Gemiddeld liggen kantoren die eind 2012 in aanbod stonden of in 2012 zijn opgenomen binnen deze 19 postcodegebieden 800 meter van een station. Dit blijkt uit een marktanalyse op postcodeniveau van DTZ Zadelhoff. Kantooropname Van alle viercijferige postcodegebieden is de opname in postcode 1101 in het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost in absolute meters het hoogst. In 2012 werd hier 56.500 m² kantoorruimte opgenomen en dat is 5 procent van de totale opname […]

Vastgoedrendement dipt nog steeds

Over het eerste kwartaal van 2013 was het totaal rendement van het Nederlandse vastgoed 0,0 procent. Dit blijkt uit de IPD Nederlandse Kwartaal Vastgoedindex. Maar het rendement blijft na inflatie negatief: -1,9 procent. Verbeterd rendement In het laatste kwartaal van 2012 was het rendement nog – 0,1 procent. Het rendement is dus iets verbeterd. In vergelijking met andere beleggingscategorieën presteert de index een veel minder dan aandelen (5,2 procent) en vastgoedaandelen (6,1 procent). Ten opzichte van obligaties, met een rendement […]

Forse CO2-reductie door Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) brengt de CO2-uitstoot fors omlaag, concludeert Ecofys op basis van de studie ‘CO2-reductie, het Nieuwe Werken in 2020’. HNW en CO2-reductie Ecofys heeft de effecten van Het Nieuwe Werken gerelateerd aan de totale emissies van transport en de gebouwde omgeving zoals voorspeld in 2020. Ook worden de effecten van de twintig procent Europese besparingsdoelstellingen in 2020 ten opzichte van 1990 vergeleken. Hieruit blijkt (zie onderstaande afbeelding) dat met HNW tussen de 1,3 en 1,7 Megaton aan […]

7 feiten over het energielabel utiliteitsbouw

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten om het energielabel voor de woningbouw bij bouw, verhuur en verkoop niet meer verplicht te stellen. Door het besluit van de Tweede Kamer tart ze de Europese richtlijn EPBD. Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij de bouw, verkoop en verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Met de herziene EPBD moet ook nieuwbouw bij oplevering voorzien zijn van een energielabel. Tot nu toe hanteert Nederland een uitzondering voor woningen en utiliteitsgebouwen als ze jonger […]

20.000.000.000 euro aan gemeentelijk vastgoed onbenut

Twaalf miljoen vierkante meter aan gemeentelijk vastgoed, met een geschatte waarde van twintig miljard euro, wordt niet maatschappelijk gebruikt. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, waarover Binnenlands Bestuur deze week publiceert. In totaal bezitten gemeenten 43 miljoen m2 vastgoed, vergelijkbaar met een totale oppervlakte van alle private kantoren in Nederland. Berekening fictieve waarde De waarde van twintig miljard euro is berekend door het commercieel vastgoed (niet-woningen) dat de afgelopen jaren in de directe omgeving van het gemeentelijk vastgoed is […]

Uitgelicht: ESCo-contract gemeente Rotterdam

In het rapport ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen op een rij gezet. Het ESCo-contract (Energy Service Company), waarbij een aantal Rotterdamse zwembaden worden verduurzaamd, wordt door het ministerie gezien als een voorbeeldproject. De gemeente Rotterdam is zelfs door het ministerie aangewezen als proeftuin om het ESCo-model op haar gemeentelijk vastgoed toe te passen. Hoe ziet zo’n contract er dan uit? Beoogde resultaten Sinds 1 april is een […]

“Schone energie ondergeschikt aan energieprijs bij vestiging datacenter”

Bouwers van datacenters vinden goedkope energie belangrijker dan schone energie. Dit blijkt uit de Data Centre Risk Index van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. ‘How Clean is your Cloud’ Het energieverbruik van datacenters krijgt steeds meer aandacht. Eerder deze maand luidde milieuorganisatie Greenpeace in haar onderzoek ‘How Clean is your Cloud’ de noodklok. Datacenters van vooral techbedrijven zouden teveel energie slurpen en te afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen zoals kolen en nucleaire energie. Apple in het bijzonder zou hierin minder verantwoord opereren in […]

Jones Lang LaSalle: “Klanten vinden energiebesparing belangrijker dan energielabel”

Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle (JLL) is gebleken dat duurzame gebouwen gemiddeld meer energie verbruiken dan niet-duurzame gebouwen. Ook wordt volgens de onderzoekers het potentieel van duurzame gebouwen nog onvoldoende gebruikt. Het hogere energieverbruik van duurzame kantoren is te verklaren door een intensiever gebruik van deze kantoren en doordat er meer elektrische apparatuur is geïnstalleerd. In een interview met Energievastgoed beargumenteert Michael Hesp, hoofd research bij JLL, de onderzoeksresultaten. Wat heeft jullie het meest verrast aan de onderzoeksresultaten? Hesp: […]

DGBC: nieuwe benchmark duurzaamheid
 en energieverbruik

Platform-lid Dutch Green Building Council (DGBC) en bbn adviseurs lanceren 19 april een benchmark voor duurzaamheid en energieverbruik. De lancering vindt plaats op de beurs Building Holland in de Amsterdamse RAI, waar de eerste deelnemers bekend worden gemaakt. Interactief gebruik Met de benchmark worden de initiatieven van DGBC en bbn adviseurs (Vastgoedmaps) gebundeld. Deelnemers kunnen de benchmark interactief gebruiken om hun portefeuille te ijken en te vergelijken. De benchmark richt zich op vastgoedeigenaren – en gebruikers zoals beleggers, bedrijven en overheden. […]