Feiten en Cijfers

Onderzoek: kloof tussen MVO-beleving eindgebruikers en facilitair professionals

Voor veel werknemers wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig in de praktijk gebracht binnen hun organisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van onderzoeks – en adviesbureau Integron. Onderzoeksuitkomsten Het onderzoek heeft de volgende uitkomsten opgeleverd: 14 procent vindt dat Facilitair Bedrijf niet duurzaam omgaat met gebruiksproducten 26 procent constateert gebruik duurzame energie binnen bedrijf 15 procent draagt niet bij aan verduurzamen organisatie, 35 procent doet dat wel 44 procent ziet dat hun werkgever het reizen […]

Onderzoek: bereidheid bij branches om in energiebesparing te investeren

Uit de Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia blijkt dat er onder een groot aantal branches de bereidheid bestaat om te investeren in energiebesparende –en/of opwekkende maatregelen. Bijna driekwart (71 procent) van de ruim 4600 respondenten staan (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Deze uitkomsten zijn een belangrijk signaal naar de markt, juist omdat […]

OVG: Overheid moet herontwikkelingsmarkt fiscaal stimuleren

Ontwikkelaar OVG zal de helft van haar projecten in Nederland in 2012 op herontwikkeling van bestaande gebouwen richten. Dit zegt CEO Coen van Oostrom in het jaarverslag van 2011. Ook roept hij dat de overheid met fiscale maatregelen de herontwikkelingsmarkt een verdere stimulans kan geven, met meer werkgelegenheid tot gevolg. Tweedeling op vastgoedmarkt CEO Coen van Oostrom van OVG zegt in het jaarverslag: “We zien een tweedeling op de Nederlandse vastgoedmarkt. Kwalitatief goede kantoren op goede locaties zijn prima verhuurbaar, maar […]

JLL: potentieel energiezuinige gebouwen wordt onvoldoende benut

Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle (JLL) blijkt dat de potentie van de energiezuinige gebouwen nog onvoldoende wordt gebruikt. Gebouwen met een hoger energielabel (A t/m C) scoren niet per definitie hoger dan gebouwen met een lager energielabel. De verklaring daarvoor is een intensiever gebruik en niet-duurzaam gebruik. Met duurzame huurcontracten (‘Green Leases’), waarin meetbare afspraken over duurzaam gebruik staan, kan energie bespaard worden. Toename kosten verwarming en elektra Dit blijkt uit een benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen (OSCAR) […]

Ballast Nedam stoot in 2011 meer vastgoed af

De omzet van bouwer Ballast Nedam is ten opzichte van 2010 gestabiliseerd. De investeringen in vastgoed zijn in 2011 met negen procent teruggebracht van 232 miljoen euro in 2010 naar 210 miljoen euro. Dit meldt de website Energievastgoed. Hoger dan verwacht De totale omzet kwam uit op 1,38 miljard euro, terwijl het operationeel resultaat (ebit) toenam met 1 miljoen euro naar negentien miljoen euro. De nettowinst van het concern kwam uit op negen miljoen euro winst, twee miljoen euro hoger ten […]

BAM moet 20 miljoen euro aan vastgoed afboeken

De Koninklijke BAM Groep heeft in 2011 een positief netto resultaat behaald van 126 miljoen euro. Het aandeel BAM reageerde gelijk positief door met vier procent te stijgen op de Euronext beurs. Dit meldt de website Energievastgoed. Vastgoedverlies Ondanks de nettowinst zit het vastgoed van de BAM in de verdomhoek door een verlies van 23,4 miljoen euro in 2011. Alleen in het vierde kwartaal al moest er twintig miljoen euro afgeboekt worden op vastgoed. Dit zijn vastgoedlocaties die versneld verkocht moesten worden […]

Colliers: daling huurprijzen en incentives op Amsterdamse kantoormarkt

De groei van het aanbod van kantoorruimte in de Metropoolregio Amsterdamse is afgezwakt tot 3,5 procent. Het aanbodpercentage is nu 19 procent. De gemiddelde incentives incentives voor kantoren in Amsterdam namen af tot ongeveer 15 procent en bevinden zich nu op het niveau van het jaar 2006. We’re Amsterdam Dit blijkt uit ‘We’re Amsterdam’, de jaarlijkse vastgoedrapportage van Colliers International in samenwerking met Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam. Binnen het rapport ‘We’re Amsterdam’ onderzoekt de vastgoedmarkten van zeven gemeenten […]

“Financiering voornaamste drempel voor verduurzaming”

Financiering blijkt het voornaamste reden om niet te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Innax, die 110 vastgoedorganisaties en woningcorporaties heeft ondervraagd. Geen modeverschijnsel Meer dan 8 op de 10 respondenten (83 procent) gelooft dat duurzaamheid in het vastgoed rendement oplevert. Driekwart van de respondenten ziet het als de toekomst, niet als een modeverschijnsel. Financiering De ‘bottleneck’ ziet hem in de financiering van de verduurzaming. Daarbij wordt het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (27 procent) en de relatief lange verdientijd (23 procent) […]

Europa: groeiende vraag naar duurzame materialen

De vraag van opdrachtgevers naar duurzame materialen in geheel Europa groeit. Ze zijn ook bereid om meer te investeren in duurzaamheid. In Nederland is de vraag gestegen van 24 procent naar 34 procent. Barometer Dit blijkt uit de European Architectual Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal onder 1.200 Europese architecten wordt uitgevoerd. Architecten uit bijna alle landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Italië, geven aan dat opdrachtgevers meer naar duurzame  materialen vragen. Groeiende bereidheid De vraag naar duurzaamheid […]

Databank Energiecijfers uitgebreid met cijfers utiliteitsbouw

De interactieve databank Energiecijfers van Agentschap NL is uitgebreid met gegevens over de utiliteitsbouw. De variabele energieprijzen voor de belangrijkste gebouwtypen zijn te vinden in de databank, naast de bestaande Excel-module. Nieuw is de mogelijkheid om de ontwikkeling van de EPC bij nieuwbouw te raadplegen, net als het aantal gebouwen dat betere prestaties heeft dan die norm. Utiliteits – en nieuwbouw Anne Hezemans, adviseur Energie & Gebouwde Omgeving bij Agentschap NL: “Vooral voor de utiliteitsbouw is de databank vernieuwd. Via […]

Bouwfonds REIM: kantoren aantrekkelijke belegging

Ondanks de huidige malaise, blijft de kantorenmarkt een interessante belegging. Dit concludeert Bouwfonds REIM op basis van eigen onderzoek. Direct rendement Bouwfonds REIM heeft berekend dat een volledig verhuurde portefeuille een jaarlijks rendement van acht procent moet kunnen opleveren met een direct rendement (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) van ruim zeven procent. Bij een gemiddelde rendement is het rendement nog altijd 5,5 procent. Wordt het rendement vergeleken tussen kantoren en een staatsobligatie van tien jaar, dan is deze 470 […]

Wereldwijd ruim 500 gebouwen met LEED Platinum gecertificeerd

Wereldwijd zijn er nu 504 gebouwen met een LEED Platinum certificaat.  In Nederland is er 1 gebouw met deze certificering: het TransPort gebouw van Transavia/Martinair op Schiphol-Oost. Lijst In de VS is LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) het keurmerk om ‘groene’ gebouwen te certificeren. Het orgaan dat de LEED uitgeeft, de ‘US Green Building Council’ (USGBC) heeft een lijst bekend gemaakt van alle LEED gecertificeerde gebouwen. In totaal zijn er 9107 gebouwen door USGBC gecertificeerd. Daarvan is 4781 […]

“Energienul-kantoren leveren reductie milieubelasting van 80% op”

AgentschapNL maakt bekend dat energienul-kantoren een reductie in de milieubelasting opleveren van 80% ten opzichte van de bestaande bouw. Opvallend is dat verschillen tussen renovatie en vervangende nieuwbouw voor alle scenario’s minimaal zijn. Renoveren vs. slopen W/E adviseurs heeft dit becijferd in opdracht van AgentschapNL, waarbij de focus lag op de milieubelasting van kantoren van vóór 2000. Er is een vergelijking gemaakt tussen de opties renoveren versus slopen gecombineerd met vervangende nieuwbouw, waarbij ook de energienul varianten zijn doorgerekend. Opvallend is […]