Achtergrond

Provincie Noord-Holland – case (2): “Inspecties op duurzaamheid essentieel bij renovatie”

Projectmanager Kees Schouten van de Provincie Noord-Holland stelt dat duurzaamheidsinspecties tijdens de uitvoering een van de belangrijkste leerpunten is geweest. Schouten: “Nog belangrijker is een deskundig, toegewijd projectteam met een groot collectief geheugen”. De renovatie van het hoofdkantoor van de provincie geldt als een voorbeeldproject binnen het UKP-NESK programma van AgentschapNL. Resultaten De maatregelen vertalen zich terug in de volgende resultaten: Afname van het energieverbruik ten opzichte van het huidige gebouw (57,3 kilogram/m3) naar 16,3 kilogram/m3. Dit levert een 72 procent CO2-emissiereductie. Afname van het energieverbruik qua materiaal. Van 117,3 kilogram/m3 in de bestaande situatie naar 5,1 kilogram/m3. Dit heeft het 96 procent CO2-emissiereductie opgeleverd. Gemiddelde GPR-score van 9,1 in het definitieve ontwerp. De scores op de GPR-onderdelen zijn: Energie (8,7), Milieu (8,0), Gezondheid (9,4), Gebruikskwaliteit (9,8) en Toekomstwaarde (9,6) Een opwaardering van het energielabel van G naar A++ De EPC-waarde (Energieprestatie coëfficiënt) […]

Onderzoek: kloof tussen MVO-beleving eindgebruikers en facilitair professionals

Voor veel werknemers wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig in de praktijk gebracht binnen hun organisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van onderzoeks – en adviesbureau Integron. Onderzoeksuitkomsten Het onderzoek heeft de volgende uitkomsten opgeleverd: 14 procent vindt dat Facilitair Bedrijf niet duurzaam omgaat met gebruiksproducten 26 procent constateert gebruik duurzame energie binnen bedrijf 15 procent draagt niet bij aan verduurzamen organisatie, 35 procent doet dat wel 44 procent ziet dat hun werkgever het reizen met het openbaar vervoer stimuleert, maar 56 procent constateert dat dus niet. Tachtig procent van de ondervraagde facilitair professionals geeft aan dat hij binnen het facilitair bedrijf wel bezig is met duurzaamheid en MVO. Niettemin vinden werknemers dat dit nog onvoldoende zichtbaar is in de organisatie. Het onderzoek is gehouden onder 4.400 werknemers (eindgebruikers) en 182 facilitair professionals. Betrek werknemers […]

Provincie Noord-Holland – case (1): Ambitieus provinciekantoor begin 2013 klaar

Het provinciekantoor van Noord-Holland in Haarlem wordt gerenoveerd van een energielabel G naar een A++. Het gebouw wordt onderdeel van het Haarlemse Houtplein, dat volledig energieneutraal moet gaan worden. Het project geldt als een voorbeeldproject binnen het UKP-NESK programma van AgentschapNL. Hoge ambitie Kees Schouten, bouwkundige en omgevingsmanager Houtplein bij de provincie Noord-Holland, licht het project toe: “Op duurzaamheidsgebied was de ambitie om binnen het programma GPR Gebouw alles op ‘10’ te zetten. En als het niet kan, wilden we weten waarom niet. Dat heeft als voordeel iedereen gemotiveerd was om een zo hoog mogelijke score te behalen. Zo hebben we – op basis van kosten en baten – afwegingen – besloten om voorlopig geen PV-cellen op het dak te plaatsen, maar wel met LED-verlichting aan de slag te gaan. De duizend vierkante meter zonnepanelen stonden wel in het bestek, […]

Onderzoek: bereidheid bij branches om in energiebesparing te investeren

Uit de Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia blijkt dat er onder een groot aantal branches de bereidheid bestaat om te investeren in energiebesparende –en/of opwekkende maatregelen. Bijna driekwart (71 procent) van de ruim 4600 respondenten staan (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Deze uitkomsten zijn een belangrijk signaal naar de markt, juist omdat de helft van de ondervraagden aangeeft dat haar/zijn organisatie deze maatregelen nog niet heeft geïmplementeerd. Financieel rendement Een substantieel deel (71 procent) van de ondervraagden staat (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Deze groep verwacht dat de investeringen tot een beter financieel rendement gaan leiden in de toekomst. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare […]

Video-impresses en quotes van de Renovatie 2012

EnergieMedia maakte twee video’s van de succesvolle Renovatiebeurs in Den Bosch. Onder meer van het innovatieve Renovatiehuis. Quotes van de beursvloer Geert Diepstraten (BVR-groep): “Renoveren is hot! Al een tijdje, maar er zit nog zeker veel meer in. Partijen met beperkt budget zoeken mogelijkheden. Tegenwoordig kun je met heel veel producten en diensten de renovatie bijna op nieuwbouwniveau krijgen.” G.J. Boschloo (plaatsvervangend hoofd Energiebesparing Gebouwde Omgeving, ministerie van BZK): “Het energielabel wordt steeds belangrijker, ook in renovatie. Naar verwachting zullen notarissen per 2013 geen woningen meer verkopen zonder energielabel.” Elco Brinkman (Bouwend Nederland): “We moeten in de bouwsector meer gaan ondernemen in plaats van aannemen. Kijk naar de lange termijn en niet alleen naar prijs-kwaliteit.” Richard Butter (projectmanager Renovatie): “De nieuwbouwmarkt ligt op zijn gat en iedereen richt zich nu op renoveren. Er is veel animo voor het onderwerp en […]

OVG: Overheid moet herontwikkelingsmarkt fiscaal stimuleren

Ontwikkelaar OVG zal de helft van haar projecten in Nederland in 2012 op herontwikkeling van bestaande gebouwen richten. Dit zegt CEO Coen van Oostrom in het jaarverslag van 2011. Ook roept hij dat de overheid met fiscale maatregelen de herontwikkelingsmarkt een verdere stimulans kan geven, met meer werkgelegenheid tot gevolg. Tweedeling op vastgoedmarkt CEO Coen van Oostrom van OVG zegt in het jaarverslag: “We zien een tweedeling op de Nederlandse vastgoedmarkt. Kwalitatief goede kantoren op goede locaties zijn prima verhuurbaar, maar een groot segment van oudere kantoren in perifere gebieden staan leeg.  OVG wil samen met de branche en de overheidspartners de leegstand tegengaan. In onze eigen strategie hebben we opgenomen dat de helft van onze projecten in Nederland herontwikkeling van bestaande kantoren betreft”. Resultaten Ontwikkelaar OVG heeft haar nettowinst in 2011 met negentig procent zien stijgen (7,5 miljoen euro ten […]

DTZ – case (2): “Jaarlijks 60.000 euro energiebesparing na renovatie”

Het kantorencomplex de ‘Daelse Kwint’ in Utrecht is getransformeerd van een energielabel F naar een energielabel A. Het Duitse beleggingsfonds Deka Immobilien Investment GmbH, eigenaar van het pand, en adviseur DTZ Zadelhoff hebben de grootste huurder, advies – en ingenieursbureau Movares, overtuigd om een nieuw huurcontract te tekenen van minstens tien jaar. In het eerste deel van interview vertelde Abe Jongbloed, accountmanager bij DTZ, over de doelstellingen en de maatregelen van het project. Nu gaat hij in op de resultaten van de duurzame renovatie. Verwachte besparingen Ten opzichte van de bestaande situatie is de verwachting dat er na de renovatie op jaarbasis 877 duizend kilogram CO2 minder wordt uitgestoten. En dat er een op jaarbasis een energiebesparing van 487 duizend kilowattuur wordt gerealiseerd, vergelijkbaar met het energieverbruik van honderd huishoudens. Jongbloed: “Bij gelijkblijvend gebruik verwachten we een energiebesparing van veertig procent. Het gebouw […]

DTZ – case (1): ‘Daelse Kwint’ gerenoveerd van energielabel F naar A

Het kantorencomplex de ‘Daelse Kwint’ in Utrecht is getransformeerd van een energielabel F naar een energielabel A. Het Duitse beleggingsfonds Deka Immobilien Investment GmbH, eigenaar van het pand, en adviseur DTZ Zadelhoff hebben de grootste huurder, advies – en ingenieursbureau Movares, overtuigd om een nieuw huurcontract te tekenen van minstens tien jaar. Movares kreeg daar onder andere een geschatte energiebesparing van rond de zestigduizend per jaar voor terug zonder huuropslag. Het investeringsbedrag ligt boven de vijftien miljoen euro. Renovatie – en investeringsscenario’s De Daelse Kwint, gebouwd in 1990, maakte voor sommigen een wat gedateerde indruk, maar heeft als belangrijk voordeel dat het centraal ligt in Utrecht, vlakbij Station Utrecht Centraal, een gewilde locatie. Het huurcontract de andere huurder (Dienst Vastgoed Defensie) zou binnen twee jaar aflopen. Abe Jongbloed, accountmanager bij DTZ Zadelhoff Property Management, zegt: “Deka heeft als eigenaar het […]

Rabobank en PWC geven praktijktips over duurzame utiliteitsbouw

Rabobank en PriceWaterhouseCoopers hebben in de studie  ‘Samen aan de slag, best practices in de duurzame utiliteitsbouw’ een aantal praktijkcases op een rij gezet en de succesfactoren van deze projecten in kaart gebracht. De studie sluit af met een aantal aanbevelingen voor partijen die hun vastgoed willen gaan verduurzamen. Praktijkvoorbeelden Binnen de studie staan de volgende praktijkcases centraal: Politieacademie Apeldoorn De Politieacademie in Apeldoorn (veertigduizend m2) heeft in 2011 de ‘Gulden Feniks’ voor het beste renovatieproject gewonnen. Het is een multifunctioneel complex met ruimte voor kantoren, horeca en leslokalen. In het ontwerp zijn duurzaamheid (WKO, isolatie) en vitaliteit (glazen dak, nieuwe waterpartij) met elkaar geïntegreerd. Belastingkantoor Doetichem Het Belastingkantoor is (7500 m2) in Doetinchem in 2010 opgeleverd. Het is het resultaat van een Publiek Private Samenwerking (DBFMO). Voor het eerst is een dergelijk contract in zijn geheel aan één partij gegund. Het […]

Local – case (2): “Combinatie van maatregelen werkt beter dan stapelen”

Dunea, het waterleidingbedrijf in Zuid-Holland heeft met vastgoedbelegger Syntrus Achmea een overeenkomst gesloten om een kantoor in Zoetermeer te renoveren en tot hoofdkantoor van Dunea te maken. Renovatieontwikkelaar Local heeft het Alliantiemodel toegepast bij het project. In dit tweede deel gaat Philip Boswinkel, een van de oprichters van Local, in op de maatregelen die worden toegepast op het gebouw. De renovatie moet in medio 2013 gereed zijn. Combinatie van bouwfysica en installaties Over de volgende maatregelen hebben beide partijen al overeenstemming bereikt: Gevelisolatie Daglichttoetreding Zonlicht Transmissie Glas Aanwezigheids – en daglichtgestuurde basisverlichting LED-verlichting in de centrale zones van het gebouw Energiemanagement centraal (elektrisch, warmte/koude) en verdiepingsniveau (elektrisch) Verlegging van het entreegebied naar het centrum van het nieuwe gebouw Boswinkel: “Met de goede combinatie van bovenstaande maatregelen wordt de meeste energie bespaard. Wij verwachten een besparing op energieverbruik van meer dan […]

Local – case (1): Alliantiemodel uitgangspunt bij hoofdkantoor Dunea

Dunea, het waterleidingbedrijf in Zuid-Holland heeft met vastgoedbelegger Syntrus Achmea een overeenkomst gesloten om een kantoor in Zoetermeer te renoveren en tot hoofdkantoor van Dunea te maken. Renovatieontwikkelaar Local heeft het Alliantiemodel toegepast bij het project. Phlip Boswinkel, een van de oprichters van Local, licht het project, dat nog in volle gang is, toe. Rolverdeling Dunea heeft een jaar geleden besloten om vanuit synergievoordelen terug te gaan van drie vestigingen (Zoetermeer, Voorburg en Scheveningen) naar één vestiging. Besloten is om de huidige locatie in Zoetermeer te renoveren en uit te breiden met achtduizend vierkante meter aan effectieve vloeroppervlakte. Local heeft als intermediair (tussen eigenaar Syntrus Achmea en huurder Dunea) Dunea weten te overtuigen van een renovatie op een bestaande locatie, terwijl nieuwbouw de eerste optie was.  Boswinkel: “Als een huurder kiest voor nieuwbouw, dan vinden wij dat hij een bepaalde […]

Avantes – case (2): “Op sommige dagen zijn we energieneutraal”

Avantes is producent van spectrometers die onder meer worden gebruikt bij de productie van zonnecellen en bij de kwaliteitscontrole van LED-verlichting. Avantes zocht een nieuw onderkomen en vond een vervallen pand in Apeldoorn. Binnen vijf maanden is het gebouw getransformeerd van een energielabel G naar een energielabel A. Eigenaar en directeur Benno Oderkerk van Avantes vertelt over zijn ervaringen: “Vanaf dat moment is alles heel snel gegaan. Tussen het moment van sloop (mei 2011) tot aan de oplevering (oktober 2011) lagen slechts vijf maanden. Visualisatie Medewerkers en klanten reageren positief op het nieuwe pand en medewerkers worden zo veel mogelijk actief bij de energiebesparing betrokken. Een goed visualisatiemiddel is de Energy Mirror, die in de centrale hal van het kantoor hangt. Oderkerk: “De meeste duurzame maatregelen zijn niet zichtbaar. Met de Energy Mirror worden de besparingen gevisualiseerd en vertaald in Jip […]

JLL: potentieel energiezuinige gebouwen wordt onvoldoende benut

Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle (JLL) blijkt dat de potentie van de energiezuinige gebouwen nog onvoldoende wordt gebruikt. Gebouwen met een hoger energielabel (A t/m C) scoren niet per definitie hoger dan gebouwen met een lager energielabel. De verklaring daarvoor is een intensiever gebruik en niet-duurzaam gebruik. Met duurzame huurcontracten (‘Green Leases’), waarin meetbare afspraken over duurzaam gebruik staan, kan energie bespaard worden. Toename kosten verwarming en elektra Dit blijkt uit een benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen (OSCAR) van Jones Lang LaSalle. De gemiddelde servicekosten was de afgelopen vijf jaar min of meer stabiel rond 35 euro per vierkante meter. Bijna de helft van de servicekosten bestaat uit kosten voor verwarming en elektra (47 procent). Dit is een toename van tien procent ten opzichte van 2004, toen dit percentage nog 36 procent was. De volgende kosten zijn toegenomen: installaties (+24 […]