Achtergrond

Avantes – case (1): Bouwvallig pand tot leven gebracht

Avantes is producent van innovatieve meetinstrumenten die onder meer worden gebruikt bij de productie van zonnecellen en bij de kwaliteitscontrole van LED-verlichting. Door de groei die het bedrijf doormaakt, begon het oude kantoor in het Gelderse Eerbeek te klein te worden. De tweeduizend vierkante meter die nodig was, kon niet worden gevonden in Eerbeek. Het oog viel op een vervallen, leegstand pand in het nabijgelegen Apeldoorn. Verhuurder Uni-Invest van het pand kwam snel op de proppen met een duurzaamheidsplan om het pand van een energielabel G naar A te brengen. Beide partijen besloten eind 2010 met elkaar te gaan samenwerken. Eigenaar en directeur Benno Oderkerk van Avantes zegt: “Vanaf dat moment is alles heel snel gegaan. Tussen het moment van sloop (mei 2011) tot aan de oplevering (oktober 2011) lagen slechts vijf maanden. Investeringen De totale verbouwing van het pand […]

Ballast Nedam stoot in 2011 meer vastgoed af

De omzet van bouwer Ballast Nedam is ten opzichte van 2010 gestabiliseerd. De investeringen in vastgoed zijn in 2011 met negen procent teruggebracht van 232 miljoen euro in 2010 naar 210 miljoen euro. Dit meldt de website Energievastgoed. Hoger dan verwacht De totale omzet kwam uit op 1,38 miljard euro, terwijl het operationeel resultaat (ebit) toenam met 1 miljoen euro naar negentien miljoen euro. De nettowinst van het concern kwam uit op negen miljoen euro winst, twee miljoen euro hoger ten opzichte van 2010. De resultaten zijn iets hoger dan analisten hadden voorspeld. Verwachting 2012 Bestuursvoorzitter Theo Bruijninckx sprak van’ barre marktomtandigheden met een toenemende prijsdruk en concurrentie’. Hij verwacht voor 2012 ‘gelijkblijvende resultaten bij een omzet van 1,4 miljard euro in verder verslechterende marktomstandigheden’. Het concern pleitte eind vorig jaar om meer innovatie en samenwerking in het bouwketen. Daling bouwvolume Bij […]

BAM moet 20 miljoen euro aan vastgoed afboeken

De Koninklijke BAM Groep heeft in 2011 een positief netto resultaat behaald van 126 miljoen euro. Het aandeel BAM reageerde gelijk positief door met vier procent te stijgen op de Euronext beurs. Dit meldt de website Energievastgoed. Vastgoedverlies Ondanks de nettowinst zit het vastgoed van de BAM in de verdomhoek door een verlies van 23,4 miljoen euro in 2011. Alleen in het vierde kwartaal al moest er twintig miljoen euro afgeboekt worden op vastgoed. Dit zijn vastgoedlocaties die versneld verkocht moesten worden tegen verlies of waarvan de ontwikkeling stokt. Vooral het commerciele vastgoed blijft in 2011 onverkocht of onverhuurd: 10.760 vierkante meter in 2011 ten opzichte van 2.300 vierkante meter in 2010. Winstverwachting overtroffen De nettowinst komt grotendeels door de goede prestaties van de onderdeel Infra (+91,9 miljoen euro) en Bouw en Techniek (+76,2 miljoen euro). Hierdoor heeft de bouwer haar winstverwachting […]

Gemeente Venlo – case (2): “Nieuwbouw was enige optie”

Projectmanager Michel Weijers van het Ontwikkelbedrijf Gemeente Venlo licht de ‘business case’ toe, met name het financiële aspect, van het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo. Weijers: “De omslag bij de gemeenteraad kwam doordat men niet meer in kosten ging denken, maar in investeringen”. Waarom kiest de gemeente Venlo voor nieuwbouw? Weijers: “Het oude kantoor was kwalitatief niet meer goed. Er stonden enkele grote renovaties op de planning, waaronder op installatietechnisch gebied. Het kantoor was niet om te bouwen naar Het Nieuwe Werken concept. Ook was het complex een ‘sta-in-de-weg’ voor een geplande stadsvernieuwing van het stadscentrum (het gebied ‘Q4’). In het gebied was sprake van drugsoverlast, omdat na zeven ’s avonds er weinig toezicht in het gebied was. Het nieuwe stadskantoor komt in het ontwikkelgebied “Maaswaard”, daar was ruimte voor een grote kantoorontwikkeling. Door de komst van het nieuwe […]

Gemeente Venlo – case (1): Nieuw C2C stadskantoor paradepaard van de regio

De gemeente Venlo heeft de ambitie om met het Cradle-to-Cradle concept (C2C) nieuwe economische bedrijvigheid naar de stad en regio te brengen. Het nieuwe stadskantoor, te realiseren in 2014, geldt daarbij als één van de pijlers van deze ambitie. Projectmanager Michel Weijers van Ontwikkelbedrijf van de gemeente Venlo: “Het nieuwe kantoor is voor ons hét voorbeeld hoe we C2C in de praktijk brengen”. Verspreid over de stad De gemeentelijke organisatie van Venlo werkt nu nog verspreid over de gehele stad in verschillende kantoren met een totale oppervlakte van 22 duizend vierkante meter. In het nieuwe kantoor, met een oppervlakte van 13,5 duizend vierkante meter, komt de nagenoeg de gehele organisatie samen in één gebouw. Naast het nieuwe stadskantoor wordt op dit moment de “Nedinscofabriek” gerestaureerd tot een hoogwaardig woon- en werkcomplex. In deze “Nedinscofabriek” huurt de gemeente vanaf 2014 tevens […]

Video van de Week: ‘De Slag om Nederland’ onderzoekt nieuwbouw KPMG en Capgemini

In de aflevering van ‘De Slag om Nederland’ gaat het programma nogmaals op bezoek met accountant KPMG over haar nieuwe kantoor. Ze spreken met een ex-medewerker van KPMG over het nieuwbouwproject en de financiële voordelen die vooral KPMG-partners genoten zouden hebben van de nieuwbouwdeal. Capgemini Ook wordt er een bezoek gebracht aan het huidige kantoorcomplex van Capgemini. Een belangrijk argument van de ICT-dienstverlener is dat in het nieuwe kantoor, te realiseren in Leidsche Rijn, Het Nieuwe Werken beter mogelijk is dan in het huidige kantoor. Een expert van Het Nieuwe Werken noemt dit argument ‘flauwekul’. Hans Copier van vastgoedadviseur CBRE Global Investors, de eigenaar van het huidige Capgemini-pand, is ‘not amused’ van de werkwijze van Capgemini. CBRE betoogt dat de gemeente Utrecht de ontwikkelaar AM Vastgoed met een korting van vijftien procent op de grondprijs heeft bevoordeeld. Directeur Anne de Jong […]

Unica – case: ‘Nieuw’ regiokantoor eerste showcase GreenStep

GreenStep en Unica hebben elkaar gevonden in de renovatie van het ‘nieuwe’ regiokantoor van Unica in Amsterdam. Het proces begon met een droom van directeur Olaf van den Wittenboer van Unica Amsterdam. Hij vond in GreenStep de geschikte procesbegeleider, niet toevallig een gezamenlijk bedrijf waarvan bouwer Dura Vermeer en Unica beide voor vijftig procent aandeelhouder zijn. Visievorming Unica Amsterdam was voorheen gevestigd aan het Amsterdamse bedrijventerrein De Schinkel. Één van de grote nadelen van de locatie waren de parkeerkosten en het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen, vertelt Van den Wittenboer tijdens een gezamenlijke presentatie op het Symposium Platform Duurzame Huisvesting. “Het belangrijkste is dat je als gebruiker een visie hebt. Waar wil je met je bedrijf naartoe en welke eisen stel je vanuit die visie aan je huisvesting? Stel daarvoor een zo helder en compleet mogelijk programma van eisen op en […]

Nederland snakt naar Frisse Scholen

De volgende cases worden in de video besproken: het Christian Huygens College in Eindhoven en de Odyzee school in Goes. Cases De school in Eindhoven bespaart op jaarbasis 130 duizend euro en gebruikt dertig procent minder energie, onder meer door een energiedak en energiezuinige ventilatie en door minder gebruik van kunstmatig licht. Goes is een ‘showcase’ van passief bouwen: dikke isolatiemuren. Door gebruik van zonne-energie is het gebouw energieneutraal. Er is een energiebesparing bereikt van honderd procent en een CO2-reductie van 85 procent. Beide projecten zijn gesteund door de UKP NESK subsidie van Agentschap NL. Bekijk de video

ASN Bank case: “Tien miljoen voor aankoop en verbouwing ‘nieuw’ kantoor”

Het ‘nieuwe’ duurzame pand van de ASN Bank is gekocht voor ongeveer zes miljoen euro, terwijl de verbouwing wordt geraamd op ongeveer vier miljoen euro. Het kantoor gebouw was sinds 1999 eigendom van een Zweeds pensioenfonds en werd beheerd door Aberdeen Asset Management. Deze bood het pand ook te huur aan voor ongeveer een half miljoen euro per jaar, maar de ASN Bank koos voor koop en verbouwing. Keuze Per 1 april betrekt de bank het pand aan de Bezuidenhoutseweg 153 in Den Haag. Verantwoordelijke voor de realisatie van het nieuwe pand Joyce van der Est, adjunct-directeur bij de ASN Bank, licht de keuze toe: “Ten eerste wilden we in Den Haag gevestigd blijven. Ten tweede leende het pand zich voor de bedrijfsprocessen van de ASN Bank. Ook was het bestaande pand energie technisch zo slecht (energielabel G) dat er veel duurzaamheidswinst te behalen is”. Maatregelen Er worden […]

Eneco – case: Eneco licht verduurzaming pand UNETO-VNI toe

Energiebedrijf Eneco en vastgoedadviseur Moneco verduurzamen het huidige hoofdkantoor van UNETO-VNI, branchevereniging van installateurs. Het is het eerste wapenfeit van de samenwerking tussen Eneco en Moneco. Consultant Michiel Houwing van Eneco: “Het klinkt paradoxaal, maar als duurzaam energiebedrijf staan wij zeker ook voor energiebesparing”. Energiebesparing Het gebouw van UNETO-VNI in Zoetermeer dateert van 1977 en is 4.500 vierkante meter groot. Het gebouw wordt verduurzaamd door middel van de volgende maatregelen: Nieuwe ketelinstallatie Verkleining van de gasaansluiting Bouwkundige aanpassingen aan gevel Installatie van zonnepanelen Het resultaat is een besparing van achttien procent op het jaarlijkse gasgebruik van het gebouw. Michiel Houwing, consultant bij Eneco Shared Energy Solutions licht het project toe: “Bij Uneto-VNI is de warmtevoorziening aangepakt, waardoor zuiniger kan worden gestookt. Het contract rekent een besparing op het gasverbruik van achttien procent voor. Hierdoor kon de gasaansluiting ook worden verkleind, waardoor de kosten nog verder worden […]

Video van de Week: Nils Kok over duurzaam vastgoed

Nils Kok is als assistant professor in Finance verbonden aan de Universiteit Maastricht en is daarnaast bezoekend professor bij de Berkeley University. Ook heeft hij de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) opgericht, waarbij hij namens nationale en internationale vermogensbeheerders vastgoedmanagers doorlicht op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Energiezuinigheid en bereikbaarheid In februari 2011 kwam het rapport ‘De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid’ uit van Nils Kok (UM) en Maarten Jennen (Erasmus Universiteit). Het blijkt, uit een analyse van bijna 1100 huurtransacties in Nederland, dat ‘niet-groene’ kantoren een huurniveau hebben dat gemiddeld 6,5 procent lager ligt dan kantoren met een ‘groen’ energielabel. Ook blijkt er een sterke relatie tussen het huurniveau en de nabijheid van treinstations en voorzieningen in de buurt. Elke kilometer dat de afstand tot een treinstation toeneemt, daalt de huurprijs met ongeveer dertien procent. Financiering Tijdens dit gesprek (uit juni 2010) geeft […]

Belastingkantoor Doetinchem – case: minder exploitatiekosten met DBFMO

Het nieuwe belastingkantoor in Doetichem is gerealiseerd met een zogenaamd DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Opdrachtnemer Facilicom Services Group is voor vijftien jaar eigenaar van het gebouw en is gedurende deze looptijd verantwoordelijk voor het onderhoud, de exploitatie en de facilitaire dienstverlening. PPS-project Rijksgebouwendienst heeft in 2008 de opdracht aan Facilicom gegund. Het was destijds voor het eerst in Nederland dat voor een publiek-private samenwerking (PPS-project) de opdracht aan één partij werd gegund. Een multidisciplinair projectteam van Facilicom heeft, in samenwerking met MAS Architectuur uit Rotterdam, een eerste ontwerpidee en projectvisie voorgesteld. Minder exploitatiekosten Bij het ontwerp is rekening gehouden met het onderhoud en het beheer na de bouw. Het gebouw is bijzonder onderhoudsarm en verbruikt veel minder energie dan een gebouw met een vergelijkbare grootte. Het resultaat is dat de exploitatiekosten tien procent lager liggen dan bij een […]

Video van de Week: de lege kantoorkolos van KPMG

In de eerste aflevering van het nieuwe programma ‘De Slag om Nederland’ is adviesbureau KPMG de kop van Jut. Begin 2010 trok KPMG in een nieuw, duurzaam pand, terwijl slechts vijfhonderd meter verderop het oude kantoorpand, vijftigduizend m2 groot, leeg staat. In het programma zegt Paul Regouin, de toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amstelveen, dat KMPG de gemeente onder druk heeft gezet om het nieuwe kantoor te kunnen bouwen. Anders zou KPMG verkassen naar Abcoude. Duurzaam besluit? De programmamakers blikken terug met Paul Regouin op het besluit een nieuw kantoor toe te laten staan. Woordvoerder Jan-Willem Wits van KPMG reageert waarom KPMG als ‘duurzame’ onderneming een voormalig kantoorpand leeg achterlaat. Ook komen Norbert ter Mors, directeur van RentReview, en Huib Boissevain, directeur/oprichter van Annexum aan het woord en spreken zich uit over deze case en de mechanismen in de vastgoedwereld in het […]