Achtergrond

Villa Flora bijna energieneutraal en klaar voor de Floriade

Op 4 oktober is Villa Flora in Venlo opgeleverd. Villa Flora is ontworpen door architect Jon Kristinsson in opdracht van vijf gemeenten in de regio Venlo, vanuit C2C principes. Het gebouw is bijna energieneutraal en demontabel. Villa Flora is een landmark voor Greenport Venlo en wordt in 2012 het publiekstrekkende expogebouw van de Floriade. Dit is een van de UKP NESK voorbeeldprojecten. Volgens architect Kristinsson moet het gebouw er eeuwen kunnen staan en ook van functie kunnen veranderen. Het gebouw is voorzien van WKO-opslag, sensorgestuurde LED-verlichjing en een glasdak op het zuiden. Dankzij het cradle-to-cradle principe is alles demontabel en te hergebruiken.

Nederland snakt naar Frisse Scholen

Frisse scholen is een programma van Agentschap NL over energiebesparing en binnenmilieu in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze video laat twee cases zien die bewijzen dat een gezond binnenklimaat goed samengaat met energiebesparing. Het Christiaan Huygens College Eindhoven bevat tal van technieken om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Daarbij wordt samengewerkt met een nabijgelegen woonwijk en een sporthal. De Odyzee school in Goes is een showcase van passief bouwen.

Column: Een gebouw zonder omgeving, is als een boot op het land

(Door Nynke Sijtsma, Rijksgebouwendienst) – Het is goed dat er steeds meer aandacht komt voor het fenomeen gebiedsontwikkeling. Met meer partijen uit de vastgoedketen en belanghebbenden samen een gebied ontwikkelen leidt tot kostenbesparingen, betere ruimtelijke kwaliteit, meer veiligheid en sociale cohesie en, last but not least, tot meer duurzaamheid. Gemeenschappelijkheid Ik zie gebiedsontwikkeling op dit moment als een goed samenspel van het gemeenschappelijk inrichten, beheren en onderhouden van een gebied, het delen van voorzieningen en een gemeenschappelijk energievoorziening. Daarbij is het belangrijk om een gedeeld beeld te hebben van de kwaliteit en functies van het gebied. Die gemeenschappelijkheid is meteen het grootste dilemma, want normaal gesproken is men geneigd te kijken naar de problematiek van alleen het eigen gebouw, en dat is vaak al moeilijk genoeg. Als je de omgeving bij je gebouw wilt betrekken, vraagt dat nog veel meer […]

Video van de week: wat doet het Platform Duurzame Huisvesting?

In februari dit jaar is het Platform Duurzame Huisvesting opgericht. Nog geen jaar na dato is het Platform op tal van terreinen actief en succesvol. Drie werkgroepen behandelen issues die actueel zijn voor de vastgoedmarkt, zoals: leegstand, green lease contracten, verschillende meetmethodes voor duurzaamheid, ESCOs, etc. De rol van het platform is om helderheid te scheppen in deze thema’s en tegelijkertijd de markt te stimuleren en te verleiden tot actie op het gebied van duurzaamheid. ‘Mijlpalen’ Enkele ‘mijlpalen’: Er zijn verschillende meetmethodes in de markt (BREEAM-NL, LEED, GPR, Greencalc). Het platform heeft een stemwijzer ontwikkeld waarmee de gebruiker of eigenaar de beste meetlat kan kiezen. Dit gebeurt via een vraag – en antwoordmethode. Een Leidraad Green Lease, die voor verhuurder en gebruiker een win-win situatie moet opleveren. De ‘split incentive’ van de verhuurder wordt vermeden doordat beide partijen de kosten […]

Column: Facilitair managers moeten laaghangend fruit plukken

Door Vincent le Noble (FMN) – Waarom plukken facilitair managers niet het laaghangend fruit als het gaat om duurzaamheid? Waarom brengen ze niet massaal energiezuinige verlichting en tijdschakelaars of daglichtschakelaars aan? Denk ook aan het stimuleren van gedragsverandering bij de medewerkers van een bedrijf. Hoe vaak zien we niet het raam openstaan terwijl de verwarming brand of dat computerschermen die de hele nacht branden? Compartimentering van kantoren is nog zo’n quick win. Tegenwoordig werken we op de gekste tijden, ook ‘s avonds. Maar om alle computers, kopieermachines en lampen in een gebouw aan te laten kost veel energie en dus ook geld. Zorg daarom voor indivueel afsluitbare kantooreenheden. Waarom nemen facilitair managers niet uit zichzelf dit soort maatregelen, positieve uitzonderingen daargelaten? Ik denk dat het te maken heeft met de rol van de facilitair managers in de organisatie, waarin ze […]

Video van de week: Het Turntoo-concept van Thomas Rau

De architect Thomas Rau, nummer 26 in de Duurzame top 100 van Trouw, heeft het concept Turntoo ontwikkeld. Het concept biedt een vernieuwende kijk op ons consumptieproces. Hij heeft dit concept ook toegepast op zijn eigen nieuwe kantoor. Maatschappelijk verantwoord consumeren In de video legt Rau het verschil tussen de oude, circulaire economie en het concept van cradle-to-cradle van William McDonough & Michael Braungart, wat nog is gebaseerd op de cyclus van de oude economie. Rau introduceert het principe van ‘maatschappelijk verantwoord consumeren’. Hierbij wordt een product niet het bezit van een consument, maar deze wordt ‘gehuurd’. De consument gebruikt het product, maar verbruikt deze niet. Na afloop van de afgesproken huurperiode wordt het product ‘teruggegeven’ aan de consument. Verbindende element Volgens Rau is ‘Turntoo’ het verbindende element tussen het cradle-to-cradle concept en het principe van ‘maatschappelijk verantwoord consumeren. Rau: […]

Colliers: daling huurprijzen en incentives op Amsterdamse kantoormarkt

De groei van het aanbod van kantoorruimte in de Metropoolregio Amsterdamse is afgezwakt tot 3,5 procent. Het aanbodpercentage is nu 19 procent. De gemiddelde incentives incentives voor kantoren in Amsterdam namen af tot ongeveer 15 procent en bevinden zich nu op het niveau van het jaar 2006. We’re Amsterdam Dit blijkt uit ‘We’re Amsterdam’, de jaarlijkse vastgoedrapportage van Colliers International in samenwerking met Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam. Binnen het rapport ‘We’re Amsterdam’ onderzoekt de vastgoedmarkten van zeven gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Afnemende looptijd en huurprijsniveau Colliers verklaart de afname van huurincentives door een afnemende looptijd van huurcontracten en een afname van het huurprijsniveau. De bedrijfsruimtemarkt presteert beter in het Amsterdamse, omdat het aanbod met ruim 6 procent is gedaald en er 10 procent meer werd opgenomen dan in 2010. ‘Goede huurstromen’ Colliers noemt de kantorenmarkt in de […]

“Financiering voornaamste drempel voor verduurzaming”

Financiering blijkt het voornaamste reden om niet te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Innax, die 110 vastgoedorganisaties en woningcorporaties heeft ondervraagd. Geen modeverschijnsel Meer dan 8 op de 10 respondenten (83 procent) gelooft dat duurzaamheid in het vastgoed rendement oplevert. Driekwart van de respondenten ziet het als de toekomst, niet als een modeverschijnsel. Financiering De ‘bottleneck’ ziet hem in de financiering van de verduurzaming. Daarbij wordt het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (27 procent) en de relatief lange verdientijd (23 procent) als voornaamste problemen ervaren. Ondanks de bezwaren wil bijna tweederde (61 procent) van de vastgoedorganisaties investeren in duurzame maatregelen. Gebrekkige kennis Ook gebrek aan kennis speelt een rol. 22 procent van de respondenten geeft aan dat het lastig is om duurzaamheidsprojecten aan te gaan en uit te voeren. Duurzaamheid speelt volgens de ondervraagden een rol in de gehele portefeuille (58 […]

Video van de Week: TNT Green Office

Het nieuwe TNT hoofdkantoor in Hoofddorp, in september dit jaar officieel geopend, maar sinds maart al in gebruik. Voormalig CEO van TNT, Peter Bakker: “Dit kantoor is een revolutie in bouwend Nederland. Iedereen is nu aan het bouwen volgens de formule die door TNT, door Flip Verwaaijen in het bijzonder, is toegepast”. Groenst mogelijke kantoor Volgens Bakker was er een symbool nodig dat goed aansloot bij de MVO-gedachte van de logistieke speler. Bakker: “De ambitie is geweest om het groenst mogelijke kantoor ter wereld neer te zetten”. Het is in ieder geval het groenste kantoor van Europa geworden. Greencalc+ en LEED Platinum TNT heeft daarbij de grenzen opgezocht door een Greencalc score boven de 1000-punten grens en een LEED Platinum certificering. Dat viel niet mee, erkent ook architect Paul de Ruiter: “Door Greencalc en LEED te combineren, wordt het nog […]

Europa: groeiende vraag naar duurzame materialen

De vraag van opdrachtgevers naar duurzame materialen in geheel Europa groeit. Ze zijn ook bereid om meer te investeren in duurzaamheid. In Nederland is de vraag gestegen van 24 procent naar 34 procent. Barometer Dit blijkt uit de European Architectual Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal onder 1.200 Europese architecten wordt uitgevoerd. Architecten uit bijna alle landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Italië, geven aan dat opdrachtgevers meer naar duurzame  materialen vragen. Groeiende bereidheid De vraag naar duurzaamheid is ten opzichte van Q3 2010 het meest toegenomen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Meer dan de helft van de opdrachtgevers in Duitsland (53%) en Frankrijk (52%) willen investeren in duurzaamheid, terwijl in Q3 2010 dit nog iets meer dan een kwart (26%) was. In Nederland is de vraag gestegen van 24 procent naar 34 procent. In Spanje zelfs van […]

Databank Energiecijfers uitgebreid met cijfers utiliteitsbouw

De interactieve databank Energiecijfers van Agentschap NL is uitgebreid met gegevens over de utiliteitsbouw. De variabele energieprijzen voor de belangrijkste gebouwtypen zijn te vinden in de databank, naast de bestaande Excel-module. Nieuw is de mogelijkheid om de ontwikkeling van de EPC bij nieuwbouw te raadplegen, net als het aantal gebouwen dat betere prestaties heeft dan die norm. Utiliteits – en nieuwbouw Anne Hezemans, adviseur Energie & Gebouwde Omgeving bij Agentschap NL: “Vooral voor de utiliteitsbouw is de databank vernieuwd. Via interactieve modules is nu een grote hoeveelheid kwantitatieve gegevens beschikbaar. Over energiebesparing in bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast zijn de gegevens over bestaande bouw aangevuld met die van nieuwbouw”. Met de databank Energiecijfers kan bijvoorbeeld een overzicht gegenereerd worden van het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen bijvoorbeeld. Of de ontwikkelingen van de energieprijzen en het […]

Bouwfonds REIM: kantoren aantrekkelijke belegging

Ondanks de huidige malaise, blijft de kantorenmarkt een interessante belegging. Dit concludeert Bouwfonds REIM op basis van eigen onderzoek. Direct rendement Bouwfonds REIM heeft berekend dat een volledig verhuurde portefeuille een jaarlijks rendement van acht procent moet kunnen opleveren met een direct rendement (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) van ruim zeven procent. Bij een gemiddelde rendement is het rendement nog altijd 5,5 procent. Wordt het rendement vergeleken tussen kantoren en een staatsobligatie van tien jaar, dan is deze 470 ‘basispunten’. Volgens Bouwfonds is dit de hoogste waarde in de afgelopen zestien jaar. Het gemiddelde rendementsverschil over zestien jaar ligt 160 basispunten lager. Dit maakt kantoren nu een aantrekkelijke belegging, zo concludeert Bouwfonds REIM. Overschatting risico’s Kaj Deana, hoofd marktonderzoek Benelux bij Bouwfonds REIM: “Rendementen die in het verleden werden behaald, gelden niet meer in de huidige kantorenmarkt. Daarnaast is […]