Achtergrond

Video: Energiezuinige en frisse school Het Klaverblad

Stichting Bijzonderwijs en Stadsdeel Zuidoost hebben via een tender projectontwikkelaar Janssen de Jong geselecteerd voor turn key ontwikkeling van energiezuinige en frisse school Het Klaverblad (combi met appartementen). Het is een integraal ontwerp geworden van binnenklimaat, ventilatie, gebouwschil en licht. De nieuwbouw valt onder het UKP-NESK programma (Unieke Kansen Programma, Naar Energieneutrale scholen en kantoren) Ontwikkelaar als energiebedrijf Janssen de Jong wil zich profileren als een ‘goede scholenbouwer en ontwikkelaar’. De ontwikkelaar geeft aan dat de investeringen in energiebesparing binnen maximaal 7 jaar terugverdiend zijn. De energetische maatregelen zijn onder meer: zonwerend glas, open plafonds, balansventilatie, daglicht afhankelijke verlichting en stadsverwarming. Met de nieuwbouw wordt 65% CO2-reductie behaald ten opzichte van een referentieschool. Opvallend aan het project is dat de projectontwikkelaar zelf investeert in zonnecellen en zich als energiebedrijf profileert, zonder budgetverhoging voor opdrachtgever. Video

Wereldwijd ruim 500 gebouwen met LEED Platinum gecertificeerd

Wereldwijd zijn er nu 504 gebouwen met een LEED Platinum certificaat.  In Nederland is er 1 gebouw met deze certificering: het TransPort gebouw van Transavia/Martinair op Schiphol-Oost. Lijst In de VS is LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) het keurmerk om ‘groene’ gebouwen te certificeren. Het orgaan dat de LEED uitgeeft, de ‘US Green Building Council’ (USGBC) heeft een lijst bekend gemaakt van alle LEED gecertificeerde gebouwen. In totaal zijn er 9107 gebouwen door USGBC gecertificeerd. Daarvan is 4781 nieuwbouw en 1170 bestaande bouw. Keurmerkverdeling Binnen LEED wordt onder meer nieuwbouw, bestaande bouw, scholen en zorginstellingen gecertificeerd. De verhoudingen binnen alle gecertificeerde projecten zijn als volgt: Platinum: 504 (5,6 %) Gold: 3568 (39,2 %) Silver: 3017 (33,1%) Bronze: 4 (0 %) Certified: 2014 (22,1%) Nieuwbouw en bestaande bouw Opvallend is dat de keurmerken relatief gelijk zijn verdeeld binnen de categorieën ‘nieuwbouw’ en […]

Zonnecentrale op dak Parkschool in Utrechtse wijk Lombok

In de Utrechtse wijk Lombok heeft LombXnet 42 extra zonnepanelen op de Parkschool aangelegd. De 100 panelen in totaal hebben een piekvermogen van 17.500 MW. Ze leveren groene energie en reduceren de CO2-uitstoot. Laadpunten De centrale levert zonnestroom aan de school, het glasvezelnetwerk van de lokale internetprovider LomboXnet en een oplaadpunt voor elektrische auto’s in de buurt van de school. De zonnecentrale is onlangs geopend door de Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk. Ze heeft ook een informatiepaneel onthuld waarop is af te lezen hoeveel stroom de nieuwe zonnecentrale op de Parkschool opwekt. In het najaar wordt het eerste laadpunt gerealiseerd, gelijktijdig met de levering van de eerste elektrische auto in Lombok. Groene provider Op de Parkschool zijn Solarteams ingesteld met leerlingen uit diverse groepen. Hiermee komen ze in aanraking met de werking en toepassing van zonne-energie. LomboXnet, een initiatief van […]

Video: Communicatiekracht van energielabel voor winkels

Retailers willen graag hun energielabel aan hun klanten communiceren. Daarmee bevestigen zij de communicatiekracht van het energielabel. Aan het woord komen woordvoerders van de bedrijven Lidl, De Kampeerwinkel en Ahold. Ervaringen Voor Lidl is duurzaamheid een belangrijk thema. Onafhankelijk onderzoek heeft volgens Lidl aangetoond dat er in hun supermarkten 50% minder elektriciteit en 56% minder gas wordt verbruikt dan bij hun concurrenten. Hun nieuwe hoofdkantoor in Huizen wordt een duurzaam kantoor met onder meer warmte-koude opslag, warmtepompen en LED verlichting. De Kampeerwinkel geeft aan graag naar zijn klanten toe een groen label te willen communiceren. Ahold kijkt bij verduurzaming niet alleen naar de winkelformules maar ook naar de winkelpanden zelf. De klant richt zich tot nu meer op de winkel zelf, maar heeft in toenemende interesse of de winkel in een duurzaam pand is gevestigd. Duo-label Programma-adviseur Hans Korbee van AgentschapNL […]

Video: budget neutraal gebouwen verduurzamen

Een ESCO staat voor Energy service company. Bij een ESCO wordt de aanleg, beheer en het onderhoud van de installaties overgenomen. Een ESCO laat zich terugbetalen uit de energiebesparende maatregelen die worden genomen. Dit houdt in dat een gebouw budgetneutraal kan worden verduurzaamd. Een ESCO garandeert een energiebesparing, inclusief de financiering. Bij een ESCO wordt alles door de markt geregeld en is geen subsidie nodig. Energiereductie ESCO’s dragen bij aan energiereductie. Normaal wordt er 1% bespaard op energie per jaar. Een ESCO kan dit met een kwart of een half procent versnellen. Dat is een aanzienlijke groei van 25 to 50%. In Rotterdam hebben ze het ESCO-model toegepast bij negen zwembaden. Met het tienjarige ESCO-contract wordt 34% bespaard op energie en 15% bespaard op de onderhoudskosten. Daarnaast wordt water – en luchtkwaliteit verbeterd. Rotterdam wil het model ook gaan inzetten voor scholen […]

Video: Welke duurzaamheidslabels zijn er beschikbaar?

In deze video worden alle duurzaamheidslabels op een rij gezet. Hierbij wordt de centrale vraag gesteld: welke stappen zijn nodig om een kantoor energiezuinig te maken? Hoe moeten we scannen en labelen en welke methodes gebruiken we waarvoor? Toelichting labels In het kort worden ze hier toegelicht: Energielabel: het energielabel zegt iets over de energiezuinigheid en welke energetische maatregelen kunnen worden getroffen. Maatwerkavies: er wordt dieper op de maatregelen ingezoomd. Waar kan ik energie besparen? Wat zijn de terugverdientijden? Hoe sluit het aan bij het MJOP? Wat is het gewenst comfort in het gebouw? GPR Gebouw: via het softwareprogramma GPR Gebouw wordt inzicht gekregen in de 5 thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (wat voor kwaliteit biedt het in de toekomst?) BREEAM is een officieel certificeringssysteem. De volgende indicatoren worden gemeten: energie, geharmoniseerd met het energielabel, management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling LEED: Amerikaans certificeringssysteem dat […]

Video: Gasterra-kantoor gaat van energielabel G naar A+

Het Bouwfonds/Triodos Vastgoedfonds heeft het voormalige kantoorpand van ABN-AMRO in Groningen gekocht. Het gehele complex, 5000 m2 groot, wordt duurzaam herontwikkeld tot energielabel A+ en verhuurt aan gasleverancier Gasterra. Green Lease Concept Het huidige energielabel voor het pand is G.  Begin 2013 wordt het pand in gebruik genomen door Gasterra op basis van een Green Lease Concept. De huurder committeert zich hiermee aan zorgvuldig energieverbruik. Gasterra is actief als gasleverancier actief op de Europese energiemarkt. Het bedrijf heeft uit duurzaamheidsmotieven voor het nieuwe pand gekozen door te kiezen voor een stationslocatie in plaats van een snelweglocatie. DTZ Zadelhoff heeft voor verkoper ABN AMRO de deal gesloten. Bekijk de film over deze groene deal.

“Energienul-kantoren leveren reductie milieubelasting van 80% op”

AgentschapNL maakt bekend dat energienul-kantoren een reductie in de milieubelasting opleveren van 80% ten opzichte van de bestaande bouw. Opvallend is dat verschillen tussen renovatie en vervangende nieuwbouw voor alle scenario’s minimaal zijn. Renoveren vs. slopen W/E adviseurs heeft dit becijferd in opdracht van AgentschapNL, waarbij de focus lag op de milieubelasting van kantoren van vóór 2000. Er is een vergelijking gemaakt tussen de opties renoveren versus slopen gecombineerd met vervangende nieuwbouw, waarbij ook de energienul varianten zijn doorgerekend. Opvallend is dat de energienul-varianten een sterke reductie in de milieubelasting laten zien. De toename van de milieubelasting door gebruik van extra materialen wordt gecompenseerd door de energiebesparing. Meer informatie Voor meer informatie kan het rapport van AgentschapNL worden gelezen. Voor de methode GPR onderhoud kan de website daarover worden benaderd. Video Bekijk de video.

Top 10 duurzaamste gebouwen in Nederland

De top tien duurzaamste gebouwen in Nederland is bekend gemaakt. Het staat te lezen in de Duurzame Vastgoedkrant van AgentschapNL. Top 10 De top 10 is samengesteld op basis van hun GreenCalc+ score. In de laatste GreenCalc+ versie 4.1 is de geharmoniseerde nationale milieudatabase van Stichting Bouw Kwaliteit geïntegreerd. Tussen haakjes staan de GreenCalc scores. Watertoren Bussum (1087) TNT Green Office Hoofddorp (1005) TNT Distributiecentrum Veenendaal (632) RWS Terneuzen (323) NIOO­KNAW Wageningen** (285) WNF Zeist (269) DUO (OCW) en Belastingdienst (Financiën) Groningen** (259) RWS IJmuiden (257) Central Post Rotterdam (252) DWA Bodegraven (251) * MIG berekend met GreenCalc+ versie 2.2. ** gecontracteerd, nog niet geverifieerd.

Toolkit Duurzame Winkelcentra gelanceerd

Ruud Lubbers heeft het eerste exemplaar van de Toolkit Duurzame Winkelcentra ontvangen uit handen van Bart Kuil, directeur van AM Real Estate Development. Toolkit Duurzame Winkelcentra De Toolkit Duurzame Winkelcentra is een praktisch instrument om winkelcentra duurzaam te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Het boek biedt concrete handvatten om winkelcentra op diverse aspecten te verduurzamen. De Toolkit is gebaseerd op de certificering BREEAM-NL. Voor diverse typen winkelcentra zijn energieconcepten bedacht die vertaald zijn in energiebesparing, EPC en kosten en opbrengsten. Concrete oplossingen De Toolkit Duurzame Winkelcentra is gericht op projectontwikkelaars, beleggers en retailers die met verduurzaming van winkelcentra bezighoudt. De Toolkit is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met AM, Corio Nederland, SCM Europe, Grontmij Vastgoedmanagement en Ahold Vastgoed. Lees hier een eerder interview met Lara Muller, Head of CSR bij Corio Nederland. Bekijk een video […]

Rotterdam verduurzaamt zwembaden via ESCo

Rotterdam start met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. Het pilotproject dat onderdeel is van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ moet leiden tot 34% besparing op de energiekosten, wat neerkomt op een bedrag van 3,4 miljoen. Dit leidt tot een verlaging van bijna 2000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit van de baden. Daarnaast besteedt de gemeente het gehele beheer en onderhoud van de gemeentelijke zwembaden voor de komende 10 jaar uit wat een besparing oplevert van 1,1 miljoen euro. Dit is het resultaat van een aanbestedingsprocedure die gewonnen is door Strukton met Hellebrekers Technieken als onderaannemer. Door het vergroenen van de zwembaden gaat de hoeveelheid chloor omlaag. Hierdoor wordt het voor veel CARA-patiënten ook prettiger om in de baden te zwemmen. Bekijk hieronder de interviews met de Rotterdamse wethouder Alexandra van […]

Mis de boot niet!

Het is zaak voor bedrijven om nu werk te maken van duurzaamheid, anders missen ze straks de boot. Daarvoor zijn drie argumenten aan te voeren, die te maken hebben met de belangrijkste stakeholders van bedrijven. Werknemers zijn selectief Over niet al te lange tijd zal er een tekort ontstaan aan hoogopgeleide jongeren. Bedrijven zullen erom gaan vechten de juiste medewerkers binnen te halen. Het wordt al een War for Talents genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de werknemers nu al een voorkeur heeft voor een duurzame werkgever. Dus: hoe duurzamer je bent, hoe beter je werknemers aan zult kunnen trekken. Afnemers stellen eisen Klanten en opdrachtgevers gaan steeds meer duurzaamheidseisen stellen aan hun opdrachtnemers. Denk aan de CO2 prestatieladder van Prorail. Er is een stille revolutie aan de gang, die verder gaat dan kretologie. Afnemers verwachten dat van […]