Achtergrond

Top 10 duurzaamste gebouwen in Nederland

De top tien duurzaamste gebouwen in Nederland is bekend gemaakt. Het staat te lezen in de Duurzame Vastgoedkrant van AgentschapNL. Top 10 De top 10 is samengesteld op basis van hun GreenCalc+ score. In de laatste GreenCalc+ versie 4.1 is de geharmoniseerde nationale milieudatabase van Stichting Bouw Kwaliteit geïntegreerd. Tussen haakjes staan de GreenCalc scores. Watertoren Bussum (1087) TNT Green Office Hoofddorp (1005) TNT Distributiecentrum Veenendaal (632) RWS Terneuzen (323) NIOO­KNAW Wageningen** (285) WNF Zeist (269) DUO (OCW) en Belastingdienst […]

Toolkit Duurzame Winkelcentra gelanceerd

Ruud Lubbers heeft het eerste exemplaar van de Toolkit Duurzame Winkelcentra ontvangen uit handen van Bart Kuil, directeur van AM Real Estate Development. Toolkit Duurzame Winkelcentra De Toolkit Duurzame Winkelcentra is een praktisch instrument om winkelcentra duurzaam te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Het boek biedt concrete handvatten om winkelcentra op diverse aspecten te verduurzamen. De Toolkit is gebaseerd op de certificering BREEAM-NL. Voor diverse typen winkelcentra zijn energieconcepten bedacht die vertaald zijn in energiebesparing, EPC en kosten en […]

Rotterdam verduurzaamt zwembaden via ESCo

Rotterdam start met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. Het pilotproject dat onderdeel is van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ moet leiden tot 34% besparing op de energiekosten, wat neerkomt op een bedrag van 3,4 miljoen. Dit leidt tot een verlaging van bijna 2000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit van de baden. Daarnaast besteedt de gemeente het gehele beheer en onderhoud van de gemeentelijke zwembaden voor de komende 10 jaar uit […]

Mis de boot niet!

Het is zaak voor bedrijven om nu werk te maken van duurzaamheid, anders missen ze straks de boot. Daarvoor zijn drie argumenten aan te voeren, die te maken hebben met de belangrijkste stakeholders van bedrijven. Werknemers zijn selectief Over niet al te lange tijd zal er een tekort ontstaan aan hoogopgeleide jongeren. Bedrijven zullen erom gaan vechten de juiste medewerkers binnen te halen. Het wordt al een War for Talents genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de werknemers […]