Achtergrond

Mis de boot niet!

Het is zaak voor bedrijven om nu werk te maken van duurzaamheid, anders missen ze straks de boot. Daarvoor zijn drie argumenten aan te voeren, die te maken hebben met de belangrijkste stakeholders van bedrijven. Werknemers zijn selectief Over niet al te lange tijd zal er een tekort ontstaan aan hoogopgeleide jongeren. Bedrijven zullen erom gaan vechten de juiste medewerkers binnen te halen. Het wordt al een War for Talents genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de werknemers nu al een voorkeur heeft voor een duurzame werkgever. Dus: hoe duurzamer je bent, hoe beter je werknemers aan zult kunnen trekken. Afnemers stellen eisen Klanten en opdrachtgevers gaan steeds meer duurzaamheidseisen stellen aan hun opdrachtnemers. Denk aan de CO2 prestatieladder van Prorail. Er is een stille revolutie aan de gang, die verder gaat dan kretologie. Afnemers verwachten dat van […]