Zoekresultaten voor "esco"

Whitepaper: Energiebesparing organiseren met ESCo’s

AgentschapNL heeft een aantal visies van experts en 11 praktijkvoorbeelden over Energy Service Compagnies (ESCo’s) gepubliceerd in een nieuwe whitepaper. De uitkomsten van het lezersonderzoek van het eerste whitepaper waren helder; het paper is opmerkelijk goed gelezen en zeer gewaardeerd. Maar ook bleek de behoefte aan nadere informatie breed, met een opmerkelijke voorkeur voor informatie op schrift. Op bladzijde 13 leest u meer over de resultaten van het lezersonderzoek. ESCO’s in Nederland Met dit tweede whitepaper speelt Agentschap NL in op de gesignaleerde behoeften. In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen vanuit hun specifieke invalshoek de positionering en kansen van ESCo’s in Nederland. Hun inzichten kunnen u helpen om uw eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel komt het paper tegemoet aan de behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. De elf voorbeelden tonen een breed pallet met verschillende […]

PROVADA 2013: Cofely en De Groene Groep samen in ESCo

Vastgoedbelegger De Groene Groep en technisch dienstverlener Cofely Energy Solutions hebben samen een ESCo opgericht. De Groene Groep wil met de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille op kosten en op energie besparen. Cofely Energy Solutions garandeert De Groene Groep de energie efficiency van gebouwen te verbeteren en deze middels een ESCo te financieren. Dit werd bekend gemaakt tijdens vastgoedbeurs PROVADA 2013. Energy Navigator Het eerste pand dat aangepakt gaat worden is Busitel in Amsterdam. Bas Ambachtsheer, algemeen directeur van Cofely Energy Solutions: “In tijden waarin besparingen een grote rol spelen, hebben wij een intelligente energie analyse tool ontwikkeld, de Energy Navigator, waarmee wij inzichtelijk maken waar energie wordt verspild in een gebouw zonder het gebouw fysiek te betreden. De uitkomst is een operationeel label dat een inschatting geeft van de huidige prestaties van het gebouw en het energiebesparing potentieel. Dit operationele […]

De ins en outs van Esco-contracten (video)

Esco’s zijn in opkomst in vastgoedland. Voor vastgoedgebruikers is het steeds meer een manier om leveranciers van duurzame technieken contractueel verantwoordelijk te maken voor de geleverde prestaties, onderhoud en beheer. Ins en outs van Esco-contracten Het Kenniskluster Brabant Energieneutraal Wonen en Werken (KenWib) heeft een video gepost waar inzicht wordt gegeven over Esco’s. Tijdens de Kenwib workshop ‘De toekomst van het installatiebedrijf in de bouw’ hield Kees Verspui (Johnson Controls) een presentatie aan de TU/e. Verspui gaat in op de verschillende soorten energieprestatiecontracten en de voordelen van een Energie Service Company (Esco). Oplossing voor kantoorpanden Bekijk ook deze SlideShare presentatie van Johnson Controls ‘Esco, de oplossing voor kantoorpanden’, tijdens het symposium van Platform Duurzame Huisvesting in 2012. ESCO, de oplossing voor kantoorpanden – Johnson Controls from NL Duurzaam Vastgoed Workshop ‘Esco’s en Energieprestatiecontracten’ Het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid organiseert 26 maart 2013 […]

7 tips voor energiebesparing met een ESCo

Met een Energy Service Company (ESCo) kan een vastgoedeigenaar een vastgestelde energiebesparing gegarandeerd krijgen. In een zogenaamd prestatiecontract leggen de ESCo en de opdrachtgever de te behalen prestaties vast. Zo heeft Strukton een ESCo opgericht voor de verduurzaming van een aantal zwembaden in Rotterdam.  Lees het interview met de gemeente Rotterdam over dit project op deze website (deel 1 en deel 2). Zeven voorwaarden aan een ESCo Een ander voorbeeld is het Nij Smellinghe Ziekenhuis dat een energieprestatiecontract sloot met Honeywell. Bekijk hier het interview met Honeywell daarover. Het Facilitair Management Magazine heeft aan de hand van deze laatste case een aantal tips op een rij gezet. Welke voorwaarden worden er gesteld aan een ESCo? Zorg voor een organisatiebreed commitment vanaf de leiding tot en met de werkvloer Kweek vertrouwen: onderhoud actief een bevredigende relatie met uw toekomstige ESCo-partner Breng uzelf […]

Gemeente Rotterdam – case (2) – 8 aanbevelingen voor een ESCo-contract

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft een aantal aanbevelingen aan andere gebruikers. Resultaten In deel 1 van deze case is ingegaan op de inhoud van het ESCo-contract tussen de gemeente Rotterdam en hoofdaannemer Strukton. Met het prestatiecontract worden – naar verwachting – de volgende resultaten behaald: Vermindering CO2-uitstoot Energiebesparing van 34 procent omgerekend 4,7 miljoen euro (over tien jaar) Besparing op de onderhoudsbegroting: 1,1 miljoen euro Ontzorging van de gemeentelijke organisatie. Strukton is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en het bijbehorende klachtenonderhoud Vernieuwing van ‘zwakke’ componenten van de installaties Comfortverhoging door onder meer […]

Gemeente Rotterdam – case (1) – Maasstad pioniert met ESCo-model

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Hoe wordt een dergelijk project opgestart en welke resultaten zijn er te melden tot nu toe? Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft uitleg. Doelstelling De doelstelling van het klimaatbureau van de gemeente Rotterdam, de Rotterdam Climate Initiative, is om de CO2-uitstoot van de gemeente te halveren ten opzichte van 1990. ECN heeft berekend dat de uitstoot in deze gemeente in 1990 24 Mton bedroeg. In 2025 mag de uitstoot niet meer dan 12 Mton zijn. Voor de gebouwde omgeving ligt het doel op 1,1 Mton in 2025. De eerste stap is de verduurzaming van […]

Uitgelicht: ESCo-contract gemeente Rotterdam

In het rapport ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen op een rij gezet. Het ESCo-contract (Energy Service Company), waarbij een aantal Rotterdamse zwembaden worden verduurzaamd, wordt door het ministerie gezien als een voorbeeldproject. De gemeente Rotterdam is zelfs door het ministerie aangewezen als proeftuin om het ESCo-model op haar gemeentelijk vastgoed toe te passen. Hoe ziet zo’n contract er dan uit? Beoogde resultaten Sinds 1 april is een ESCo verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van negen Rotterdamse zwembaden. Het project wordt gefinancierd door de gerealiseerde energiebesparing gedurende tien jaar. Het contract werd gesloten tussen de gemeente Rotterdam en ESCo Invest BV, een onderdeel van bouwer Strukton en dient het volgende op te leveren: Energiebesparende maatregelen. Deze leveren de komende tien jaar een gegarandeerde besparing op de energiekosten […]

AgentschapNL: Zeven experttips voor ESCo-klanten

Een ESCo is een Energy Service Company. Een ESCo is een bedrijf die voor een gebouweneigenaar een bepaalde energiebesparing kan garanderen. Centraal is het prestatiecontract, waarin de afspraken worden gemaakt tussen ESCo en opdrachtgever over de besparingsdoelen. Zeven Experttips voor ESCo-klanten In de whitepaper ‘ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing’, heeft AgentschapNL, in samenwerking met Facility Management Magazine, zeven experttips voor ESCo-klanten op een rij gezet. Zorg voor een organisatiebreed commitment: gaat u met een ESCo in zee, dan is op elk niveau van uw organisatie samenwerking met uw ESCo-partner vereist. Niet alleen in de leiding, maar ook op de werkvloer. Bereid uzelf en uw werknemers daar op voor. Kweek vertrouwen: Een scala aan juridische bepalingen in uw ESCo-contract volstaat niet om een bevredigende relatie met een ESCo op te bouwen en te onderhouden. Praat met uw toekomstige ESCopartner […]

Opinie: “ESCo’s belemmeren innovatie en geven uitvoerende partijen te veel macht”

Volgens Perica Savanovic, programmamanager bij SBR, zorgen ESCo’s (Energy Service Company) voor minder innovatie. Uitvoerende en onderhoudspartijen krijgen meer macht en deskundige adviespartijen krijgen een ondergeschikte trol. Dat gaat ten koste van innovatie. Revitalisatie van vastgoed? Verduurzaming, comfort en bezuinigingen gaan hand in hand bij inzet van een ESCo. Of toch niet? Een ESCo ontwerpt en realiseert de revitalisatie van vastgoed. Het vastgoed wordt hierdoor moderner, energiezuiniger, comfortabeler en daarmee aantrekkelijker voor huurders. De waarde van het vastgoed neemt toe en de exploitatieduur kan worden verlengd. Een ESCo combineert revitalisatie met meerjarig onderhoud, beheer en energiemanagement. Indien gewenst wordt ook de financiering georganiseerd. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? En is mijn vastgoed geschikt? Beloften Energy Service Companies (ESCo’s) leveren een gegarandeerde energiebesparing. Uit de gerealiseerde besparing wordt de investering betaald; energiebesparing ’met gesloten beurzen’. ESCo’s zijn bedrijven die de aanleg […]

Studenten gezocht voor ESCo kieswijzer en succes- en faalfactoren duurzame renovaties

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een opdracht voor een van de werkgroepen geformuleerd om aan de gang te gaan met een kieswijzer voor ESCo’s. Daarnaast moet de werkgroep ook de succes- en faalfactoren van duurzame renovaties inventariseren en presenteren. Voor beide opdrachten wil de werkgroep een student op WO-niveau werven, die onder begeleiding van TNO, aan de slag gaat met deze inspirerende vraag. ESCo kieswijzer Een Energy Service Company (ESCo) is bekend begrip in de verduurzaming van de bestaande bouw. Toch kunnen de beelden van opdrachtgevers en opdrachtnemers uiteen lopen. De schaalgrootte van een ESCo loopt van het vervangen van de verlichting tot het volledig uitbesteden van het beheer en onderhoud door middel van een prestatiecontract. Om opdrachtgevers te kunnen ondersteunen bij de keuze in ESCo’s gaat het Platform Duurzame Huisvesting een ESCo kieswijzer ontwikkelen. Deze kieswijzer kan zowel voor […]

ESCo’s stuwen wereldwijde markt energiezuinige gebouwen omhoog

De wereldwijde markt voor energiezuinige gebouwen is fors aan het groeien. Een belangrijke reden is dat nationale overheden inzetten om energieverbruik van gebouwen te reduceren. Ook het verhogen van de eisen van de energieprestatie coefficient (EPC) en de opkomst van ESCo’s draagt bij aan de groei. 50 procent toename Dit zijn de voornaamste conclusies uit de marktstudie ‘Energy Efficiency Buildings: Global Outlook’ van Pike Research. De markt is in 2017 gegroeid naar ruim 100 miljard dollar. Dit is een groei van vijftig procent in vergelijking met de marktwaarde in 2011. Vijf markten (VS, China, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) omvatten driekwart van de gehele wereldwijde markt van energie-efficientie. De grootste groei is in Europa te verwachten. De meest voorkomende methodes om energie te besparen is met efficiëntere verwarming, ventilatie, air conditioning en via energiezuinige verlichting. Publicatie (samenvatting) Bron: persbericht

Builddesk: “ESCo’s versnellen verduurzaming bestaande vastgoedvoorraad”

Directeur Frans Driessen en strategisch adviseur Ser Janssen van adviesbureau Builddesk zien de overheidsrol graag verkleind worden bij het verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad. Driessen: “Naar onze mening is het effect van huidige subsidieregelingen zo incidenteel en willekeurig dat het verduurzaming eerder in de weg staat dan helpt. We zien deze liever verdwijnen. Aan de ene kant heb je de SDE+, terwijl aan de andere kant de accijns op CNG (aardgas) verhoogd wordt!?”. Verduurzamingsslag Beiden pleiten voor een ESCo-model (Energy Service Company) als financieringsmodel, waarbij energieprestaties worden gegarandeerd en waarbij meerdere partijen (financieel) risico dragen. Driessen: “We staan aan de vooravond van een verduurzamingsslag en het ESCo-model is daarbij doorslaggevend”. Besparingspotentieel Builddesk heeft in opdracht van AgentschapNL onderzoek gedaan naar het besparingspotentieel van ESCo’s (Energy Service Company) voor de bestaande utiliteitsbouw. Per jaar is er 446 miljoen euro aan technisch […]