PARTNER

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is dé organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland.

Wat doet NVDE?
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is in 2015 opgericht. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 41 miljard en meer dan 250.000 werknemers. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energieconsumptie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt, van windenergie op zee tot geothermie en zonnevelden.

Hoe ziet de achterban van NVDE eruit?
De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven die de energietransitie willen versnellen. We hebben nu een achterban die het hele spectrum van duurzame energie bestrijkt. Van netbeheerders en energieleveranciers tot installateurs, energiecoöperaties, toeleveringsindustrie, adviesbureaus en banken met een duurzaam profiel.

Hoe werkt NVDE aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
Onze commissie Duurzame Warmte houdt zich bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving, waaronder de utiliteitsbouw – en werkt aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord. Daar ligt het raakvlak met Platform Duurzame Huisvesting. We volgen de ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld rondom de eisen die aan energieprestatie van gebouwen gesteld worden, zoals de NTA8800-normering. Of de aanpak om wijken en bedrijven aardgasvrij te maken. Waar nodig – en wanneer we kansen zien – gaan we daarover in gesprek met ambtenaren en politici. Verder helpen we met het ontwikkelen van businessmodellen om projecten te financieren. Zo is NVDE één van de founders – naast Techniek Nederland, Bouwend Nederland en MKB Nederland – van de nieuwe Stichting BespaarGarant. Daarmee ondersteunen we vanaf 2021 mkb-bedrijven om duurzame investeringen te financieren vanuit de toekomstige besparingsmogelijkheden in hun pand. Deze financiering gaat dus eigenlijk buiten hun eigen balans om. Het voordeel van onze ketenaanpak is hierbij heel duidelijk, want naast de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen kan de financiering geregeld worden met de duurzame banken uit onze achterban.


Vragen aan Emmy Post

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en NVDE aan elkaar?
De prioriteit van Platform Duurzame Huisvesting is het versnellen van de verduurzaming in de bestaande bedrijfshuisvesting zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het Platform werkt als alliantie van diverse koepels in de vastgoed- en huisvestingsketen aan het creëren van randvoorwaarden om de verduurzaming makkelijker te maken. Het versnellen van de verduurzaming is een grote en complexe opgave, die nauw aansluit bij onze ambities. Wij geloven heel erg in een ketenaanpak, een bundeling van krachten maakt dat we nog beter kunnen werken aan de acceleratie van de energietransitie. Platform Duurzame Huisvesting en NVDE kunnen elkaar helpen met de lobby in Den Haag door boodschappen op elkaar af te stemmen en elkaars netwerk te gebruiken. Het (indirecte) gezamenlijke doel is om de regelgeving beter toe te snijden op het verduurzamen van de bedrijfshuisvesting. Daarnaast zijn we ook erg van een hands-on aanpak: hoe kunnen we bedrijven ontzorgen als ze willen verduurzamen? Daarvoor kunnen we ook samen initiatieven ontwikkelen.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Er is veel (politieke) aandacht voor de verduurzaming van woningen en het ontzorgen van eigenaar-bewoners, maar minder aandacht voor het ontzorgen van bedrijven in het verduurzamen van hun bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Ik ben zelf ook groot voorstander van een ketenaanpak. Met Platform Duurzame Huisvesting bundelen we de krachten, kunnen we gezamenlijk complexe vraagstukken oppakken en een gelijke of meer afgestemde boodschap uitdragen.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen NVDE en Platform Duurzame Huisvesting? 
Als succes kan Stichting BespaarGarant worden genoemd. Met dit initiatief wordt één van de grootste knelpunten opgelost door het aanbieden van off balance financiering aan mkb-bedrijven. Het is een mooi voorbeeld van een hands-on aanpak waarin we bedrijven zo goed mogelijk proberen te ontzorgen bij het verduurzamen van hun vastgoed.

GegevensNVDE

Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

www.nvde.nl

Contactpersoon:
Emmy Post

Emmy Post NVDE