PARTNER

VHG

We werken samen aan nog meer Levende Gebouwen in Nederland. Dat is het doel binnen het Platform Duurzame Huisvesting waarbij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is aangesloten. Deze vereniging telt ruim 1.000 bedrijven actief in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groen.

Wat doet VHG?
Namens de ondernemers in de branche brengt VHG de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek, institutionele partijen en burgers. Daarnaast geeft VHG vakkundig advies en ondersteuning in bedrijfsvoering, juridische zaken, personeelsbeleid, onderwijs, milieu enzovoorts. Een verbindende rol spelen tussen haar leden en de markt, dat is de missie van VHG. We delen kennis en informatie, inspireren en faciliteren ontmoeting. Zo leggen we ‘groene verbindingen’ naar mens en maatschappij. Voor gezonde gebouwen en steden. Voor leefomgevingen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom: voor een toekomstbestendige wereld.

Hoe ziet de achterban van VHG eruit?
Onze achterban bestaat uit 1.100 bedrijven die actief zijn als hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, interieurbeplanters en dak- en gevelbegroeners. Kortom, bedrijven die werken aan een groene (levende) omgeving.

Hoe werkt VHG aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
De groenbranche heeft een waardevol product in handen. Groen is niet langer alleen maar decoratie, maar draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie. Het biedt oplossingen voor klimaatadaptatie en is bovendien economisch aantrekkelijk.

Namens haar leden wil VHG de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. Voor de groenprofessionals biedt dit kansen om hun creativiteit, deskundigheid en vakmanschap bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud daadwerkelijk te verzilveren.

VHG ondersteunt de groenprofessionals hierbij op tal van manieren. Bijvoorbeeld met de concepten De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte. Deze concepten presenteren we in handleidingen vol informatie en inspiratie, gecombineerd met kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van groen. Bekijk de groene oplossingen voor levende tuinenlevende gebouwen en een levende openbare ruimte.

GegevensHoraplantsoen 20
6717 LT Ede

www.vhg.org

Contactpersoon:
Mario Geuze

Mario Geuze VHG