Activiteitenbesluit

Webinar – Informatieplicht energiebesparing eLoket

Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing eLoket hoort u wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt en hoe het rapporteren in eLoket in zijn werk gaat.

Huurder en verhuurder centraal bij Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit komt een tweetal begrippen regelmatig terug. Het betreft het begrip ‘inrichting’ en het begrip ‘drijver’ van de inrichting. Met andere woorden, huurder en verhuurder staan hierbij centraal, alsmede de vraag wie investeert in de energiebesparing en wie daarvan profiteert: het zogenoemde split incentives probleem.

Activiteitenbesluit: knelpunten en oplossingen

In de utiliteitsbouw ligt een energiebesparingpotentieel met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar van 70 PetaJoule. Hiervan is 47 PJ te realiseren door handhaving van de huidige Wet milieubeheer. Volgens de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit zijn bedrijven/instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Er zijn echter knelpunten bij de uitvoering van deze wetgeving. Knelpunten bij het toezicht van het Activiteitenbesluit, maar ook knelpunten bij de bedrijven en instellingen waar deze wetgeving op van toepassing is. En er zijn kansen om de huisvestingslasten structureel te verlagen door het treffen van energiebesparende maatregelen. Het ministerie van BZK wil met de partijen van het Platform Duurzame Huisvesting aan de slag om een beter beeld te krijgen van de knelpunten, te zoeken naar oplossingen en deze toetsen in de markt. Op 22 november 2011 heeft […]