AgentschapNL

Workshop ‘Vergroenen van én met ICT’

Op dinsdag 17 september 2013 organiseren EnergyGO en Delta Lloyd in samenwerking met AgentschapNL, de workshop ‘Vergroenen van én met ICT’. Energie besparen met ICT De workshop is bedoeld voor MJA-deelnemers en andere relevante partijen. Tijdens de workshop wisselen deskundigen ervaringen uit, maar ook wordt gezamenlijk de vraag beantwoord: hoe kunnen we gezamenlijk energie besparen met ICT en/of op ICT? Doelgroep De aanwezigheid van de facilitaire medewerker, de duurzaamheidscoördinator en de ICT-medewerker in de realisatie van energie besparingsproject in datacenters en ICT […]

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2013: “Haal meer uit vastgoed”

Voor veel gemeenten is het centraliseren van het beheer van het vastgoed actueel en volgens recente publicaties halen gemeenten niet het maximale uit hun vastgoed. TU Delft rapporteert dat gemeenten miljoenen ‘verspillen’ in exploitatie en bezit. Agentschap NL geeft aan dat er vele miljoenen euro’s per jaar aan energiekosten kan worden bespaard op maatschappelijk vastgoed. U staat voor een enorme efficiency – en professionaliseringsslag die tegelijkertijd kansen biedt om ook verduurzaming structureel op te pakken. Wilt u ook meer uit […]

Richtprijzen energiebesparende maatregelen utiliteitsbouw bekend

AgentschapNL heeft de meest actuele kostenkengetallen voor energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw gepubliceerd. In de tarieven is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent op arbeid meegenomen. Hierbij aandacht voor de richtprijzen voor de utiliteitsbouw. Richtprijzen Monique Lacroix zegt over de publicaties (zie downloads hieronder): “De kengetallen zijn richtprijzen die bedrijven, instellingen of particulieren kunnen gebruiken voor de financiële onderbouwing van investeringen in energiebesparende maatregelen en het effect daarvan op de maand- of woonlasten. Bij Agentschap NL zelf gebruiken […]

MIA/Vamil: half miljard euro naar duurzame bouw

In 2012 is er 500 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame bouw. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) over 2012. MIA/Vamil Met de MIA/Vamil regelingen krijgen ondernemers extra investeringsruimte voor de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In totaal is er ruim 1,9 miljard euro geïnvesteerd in duurzame en innovatieve technieken. Maar liefst 700 miljoen euro meer dan in 2011. Bijna 95 procent van het totale bedrag ging naar de bouw, mobiliteit, ‘bio-based’ economie en […]

Whitepaper: Energiebesparing organiseren met ESCo’s

AgentschapNL heeft een aantal visies van experts en 11 praktijkvoorbeelden over Energy Service Compagnies (ESCo’s) gepubliceerd in een nieuwe whitepaper. De uitkomsten van het lezersonderzoek van het eerste whitepaper waren helder; het paper is opmerkelijk goed gelezen en zeer gewaardeerd. Maar ook bleek de behoefte aan nadere informatie breed, met een opmerkelijke voorkeur voor informatie op schrift. Op bladzijde 13 leest u meer over de resultaten van het lezersonderzoek. ESCO’s in Nederland Met dit tweede whitepaper speelt Agentschap NL in op […]

Oproep: Win als gemeente een Energielabelposter!

Welke gemeente (of andere overheid) heeft recent een gebouw ingrijpend verduurzaamd? Agentschap NL wil graag tijdens de Dutch Green Building Week Energielabelposters uitreiken voor gemeentelijke gebouwen die minimaal 4 energielabelstappen hebben gemaakt. Een mooi moment voor uw gemeente om het gebouw en/of de wethouder in het zonnetje te zetten! Aanmelding Agentschap NL wil hiermee aandacht vragen voor de kansen die gemeenten hebben om hun gebouwen te verduurzamen en daarmee energie, CO2 en geld te besparen. Aanmelden kan tot 15 juni […]

Veel gebouwen niet volgens opgegeven EPC gebouwd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL in samenwerking met partners van het Lente-akkoord. Bij alle onderzochte gebouwen zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Werkbaarheid protocollen Twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten zijn afgelopen jaar bij oplevering op de gerealiseerde EPC getoetst. Hiervoor werd het opnameprotocol voor woningbouw en utiliteitsbouw uit 2012 gebruikt. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de werkbaarheid van de nieuwe opnameprotocollen en verbeterpunten van de protocollen zichtbaar te maken. Ook […]

Lees hier waarom je energieneutraal moet ontwikkelen

Onlangs werd bekend dat in 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal moet worden. Het Rijk heeft daarvoor de term ‘BENG’ bedacht. Er zijn verschillende voordelen aan energieneutraal bouwen, die AgentschapNL op een rijtje heeft gezet. Vijf voordelen energieneutraal bouwen Waarom zou je energieneutraal bouwen? In het Infoblad ‘Energieneutrale scholen en kantoren’ geeft AgentschapNL vijf voordelen van een energieneutraal kantoor of energieneutrale school: Lage energiekosten. Energieneutrale gebouwen hebben zeer lage energiekosten. Of de totale exploitatielasten (inclusief energie, rente en onderhoud) ook lager […]

Facilitair manager past Wet Milieubeheer amper toe

De bekendheid over de toepassing van de Wet milieubeheer, die bedrijven verplicht tot energiebesparing, moet beter. Die conclusie trekt AgentschapNL uit een onderzoek onder facilitair managers in vastgoed, zorg en utility. Driekwart van hen blijkt niet op de hoogte van instrumenten als EPA (energieprestatie advies) en IPS (Installatie Performance Scan), waarmee organisaties maatregelen kunnen uitvoeren om energie te besparen. Door de economische crisis verwachten de ondervraagden de komende tijd minder van zulke maatregelen te nemen. Energiebesparing en klimaatinstallaties Uit het […]

Nog vrije plekken bij gratis masterclass ‘Energie besparen doe je zo!’

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de masterclass: ‘Energie besparen doe je zo! Gedragsveranderingcampagne ontwikkelen en evalueren’. Centrale vragen Tijdens de bijeenkomst krijg je antwoord op de vragen: Hoe kan ik de medewerkers van mijn organisatie betrekken bij het realiseren van MVO-beleid, hoe pak ik duurzaamheid binnen mijn organisatie planmatig aan? En hoe krijg ik zicht op de effecten van mijn campagne? 3 bijeenkomsten De masterclass bestaat uit 3 bijeenkomsten. Omdat het animo erg groot was is de groep […]

Gratis workshop Installaties voor MJA-deelnemers

Donderdag 25 april organisatie adviseur DWA de workshop ‘Installaties MJA-deelnemers’. Vragen die bij de workshop aan bod komen zijn: Hoe borgt u in het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) de realisatie van de energiebesparingen of het duurzame onderhoud van de installaties? Heeft u hiervoor een externe partij ingeschakeld of stuurt u zelf de installateur aan? Kunt u zó aansturen dat u weet dat over 1,5 of 8 jaar de installatie nog steeds optimaal is afgesteld, goed functioneert en energiezuinig […]