beheer

Heijmans: Paradox van een pioniersproject

In 2007 had het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout in Den Haag de primeur: de allereerste publiek-private samenwerking (PPS) voor rijksgebouwen in Nederland. De renovatie inclusief 25 jaar beheer en exploitatie werd gegund aan het consortium Safire. Michel van de Pol, contractmanager bij Heijmans, over dit pioniersproject, dat inmiddels acht van de 25 jaar onderweg is.

Minder energieverlies dankzij slimmer beheer

De onderhoudssector is bij uitstek in staat om energieverliezen in de industrie tegen te gaan. Zo ingrijpend lijkt het immers niet om iets te doen aan lekkages of onjuist afgestelde apparaten. Sectororganisaties hebben de ambitie uitgesproken om jaarlijks 2% energiebesparing te realiseren met slimmer beheer en onderhoud. Te beginnen bij het wakkerschudden van de achterban, door bij hen te wijzen op al het laaghangend fruit.

Hoe organiseer ik duurzaam beheer en onderhoud in mijn gebouw?

Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO®) van klimaatinstallaties in gebouwen geeft een methode om deze problemen aan te pakken. Met een resultaatgericht onderhoudscontract kunt u resultaten oogsten. Een resultaatgericht contract is gebaseerd op de principes van samenwerking en de leidraad prestatiecontracten van het Platform Duurzame Huisvesting en AT Osborne.

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn.

Studiedag Veilig Gebouw- en Installatiebeheer

Op 4 november organiseert NVDO de studiedag Veilig Gebouw- en Installatiebeheer. Tijdens deze studiedag leert u alles over veilig werken rondom gebouwen en installaties. Maar ook: Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Wat is de positie van risicobeheersing? En hoe zit het met werken op daken en de valbeveiliging? Tijdens deze studiedag leert én ervaart u wat veilig werken is!

NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is. Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is: Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Cursus: BIM voor Beheer en Onderhoud

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie, fysieke eigenschappen zoals materiaalgebruik en analytische eigenschappen bijvoorbeeld energieverbruik. Tijdens deze eendaagse kennismakingscursus met BIM wordt ingezoomd op de gebruikseigenschappen Onderhoud en Gebruiksgegevens.

Run op vervanging airco-installaties

Na 1 januari 2015 mogen geen koudemiddelen worden gebruikt voor service- of onderhoudswerkzaamheden aan koel- en klimaatregeling installaties. In Nederland gaat het om honderdduizenden installaties. Ozonverordening Klimaatbeheersingsinstallaties die ouder zijn dan tien jaar hebben R22 (Freon) als koelmiddel. Dit koelmiddel is als het vrijkomt schadelijk voor de ozonlaag. Vanaf 2010 verbiedt de Ozonverordening het bijvullen van koelsystemen HCFK’s (zoals R22). Met ingang van 2015 zijn echter ook geregenereerde HCFK’s uit den boze. Het verbod betekent dat vanaf 1 januari 2015 alle airco’s die nu draaien op het […]