binnenklimaat

Unica en UvA vinden gezonde basis voor prestatiecontract

Dagelijks werken duizenden studenten en wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Sciencepark in Amsterdam-Oost. Zij werken daar in gebouwen met een gezond en aangenaam binnenklimaat, waarover de mensen erg tevreden zijn. De benodigde warmte en koude wordt op een zo duurzaam mogelijke manier opgewekt. Daarvoor zorgt de energiecentrale die Unica Ecopower beheert en exploiteert. Dit doet Unica in opdracht van de UvA, die daarvoor met de technisch dienstverlener een prestatiecontract afsloot.

Sterk team optimaliseert bestaand gebouw

Hoe haal je optimale prestaties uit een bestaand gebouw met bestaande installaties en systemen? Dat vergt een andere aanpak dan het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een nieuw klimaatsysteem bij een renovatie. Het Rijksvastgoedbedrijf sloot een tienjarige overeenkomst voor het elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundige onderhoud van het Van Gogh Museum.

Update pilot project circulaire installaties

Met een aantal vooruitstrevende partijen, Carrier, Priva, Thermaflex, Van Dorp Installaties en Valstar Simonis als initiator, is er vanuit het TVVL netwerk een project tot stand gekomen met als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van een circulaire gebouwinstallatie. Na een aantal brainstormsessies met alle betrokken partijen is eind mei een oproep geplaatst voor het aanmelden van een geschikt pilotproject.

Standaard bestektekst luchttechnische apparaten

Een standaard bestektekst voor luchttechnische apparaten is een feit, dankzij een samenwerking tussen Rijksvastgoedbedrijf en De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de bestektekst om het prestatieniveau van klimaatinstallaties in bestaande en nieuwe kantoorgebouwen vast te leggen.