Breeam

Big data zorgt voor een snellere verduurzaming

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Facility managers spelen bij het realiseren van die opgave een belangrijke rol. FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, gaat om die reden haar leden helpen om als duurzaamheidsmanager grote impact te maken op hun gebouwen en de mensen die daar wonen, werken, studeren of anderszins verblijven.

DGBC wil jaarlijks 15.000 gebouwen duurzaam renoveren

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil met het voorstel Deltaplan Duurzame Renovatie in 2050 15.000 gebouwen per jaar verduurzamen door renovatie. Dit moet bijdragen aan CO2-reductie en een vermindering van het energieverbruik in Nederland. Dat meldt de DGBC in een persbericht. De netwerkorganisatie is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het wereldwijde duurzaamheidscertificaat Breeam, dat gebouwen beoordeelt aan de hand van duurzaamheidsaspecten, zoals energie- en materiaalgebruik.

Musea op weg naar verduurzaming

Het Van Gogh museum heeft het Breeam keurmerk behaald, het enige museum ter wereld dat dit is gelukt. Dat heeft RVO.nl en de gemeente Amsterdam geïnspireerd om alle musea in Amsterdam te verduurzamen. Hierbij sluiten deze partners weer aan bij een project van de landelijke Museumvereniging. De ambitie is helder: de grootste musea van de stad behalen allen het Breeam keurmerk.

Statig ministerie wordt open denktank

Na ruim honderd jaar krijgt B30 een nieuwe functie. Het gebouw is niet langer een hoofdzetel van een ministerie en gaat een nieuwe toekomst tegemoet als hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Hoe vorm je zo’n rijksmonument om tot een moderne en open werkplek die past bij deze tijd, zonder afbreuk te doen aan de historie van het pand?

BREEAM en GRESB versterken elkaar

BREEAM en GRESB zijn internationale keurmerken voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De eerste kiest een bottom-up insteek op gebouwniveau terwijl GRESB een top-down benadering op vastgoedfondskenmerken hanteert.

Van Vliegen naar energieneutraal wonen en werken

Locatie Valkenburg ontvangt 22 september als eerste woningbouwlocatie in Nederland het BREEAM gebiedslabel Excellent. Een bewijs dat de ontwikkeling van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk goed bezig is met duurzaamheid; in denken én doen. De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf streven naar een energieneutrale gebiedsontwikkeling met duurzaam opgewekte energie en een all-electric-systeem.

DGBC hekelt langzame tempo Europese Unie

De Dutch Green Building Council (DGBC) betreurt dat de ontwikkeling van het EU Framework om duurzaamheidlabels te standaardiseren zo lang moet duren. Het gaat vanaf nu twee jaar duren. Er zijn namelijk al zoveel duurzaamheidlabels zoals tc350, ecolabel, GPP, BREEAM. Volgens de DGBC kan de ontwikkeling vele malen sneller. “Helaas werkt het niet zo in Europa”, zegt Maarten Dansen, operationeel manager van de DGBC.

Inzicht in uw gebouw met www.gebouwinzicht.nl

Veel partijen worstelen met de vraag hoe hun gebouw er nu werkelijk voor staat. Met een compleet trainingsprogramma en concrete masterclasses helpt Gebouwinzicht deze partijen om zélf inzicht te krijgen in hun gebouw en het dossier weer compleet te maken. Dinsdag 23 september tijdens de Dutch Green Building Week is er een gratis mini-seminar ter kennismaking van deze trainingen.