circulair

De Week van de Circulaire Economie

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Circulaire koplopers organiseren allerlei evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.

Bedrijven investeren bijna 4,4 miljard euro in groene technieken

Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een bedrag van bijna €4,4 miljard gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De bedrijven investeerden deze miljarden in vooruitstrevende milieuvriendelijke technieken. Het totale investeringsbedrag lag in 2018 een miljard hoger dan in 2017.

Cruciale rol voor facility managers bij klimaatopgave

Facility managers spelen een cruciale rol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het realiseren van de klimaatdoelen en ze willen die rol ook pakken. Zo bleek bij het FMN voorjaarscongres ‘Connect XL: Op weg naar Parijs – de rol van facility managers in onze klimaatopgave’, dat FMN samen met CFP Green Buildings organiseerde.

Het politiebureau van de toekomst

Om een antwoord te bieden op de steeds snellere ontwikkelingen binnen het politiewerk, zoekt de politie innovatieve ideeën, concepten en oplossingen voor haar huisvesting. Innovatie kan immers helpen om een schaalsprong te maken op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. De politie heeft daarom de handen ineengeslagen met brancheorganisatie Bouwend Nederland en neemt het initiatief tot een innovatie-challenge.

Omgaan met een gebouw als materiaaldepot

Circulariteit is een onderdeel van duurzaamheid, geen vervanging ervan, zo stelt DGMR in de whitepaper ‘Omgaan met een gebouw als materiaaldepot’. Alle actoren binnen de bouwsector krijgen tips om circulariteit handen en voeten te geven. Want het is de volgende schakel in duurzaam bouwen.

Circulaire kantoorinrichting voor het hele Rijk

Rijkswaterstaat heeft vrijdag 31 maart 2017 een aanbesteding gepubliceerd om kantoorinrichting voor het hele Rijk circulair in te kopen. Het gaat om stoelen, tafels en kasten voor 100.000 werkplekken. Deze manier van inkopen is nog niet eerder op deze schaal gedaan. Dit levert niet alleen een besparing van enkele miljoenen per jaar, het is ook een grote stap naar een circulaire economie waar Rijkswaterstaat naar toe werkt. Circulair inkopen Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Hiervoor is het rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de rijksbedrijfsvoering, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangestuurd. Kantoorinrichting is een van de categorieën die vooroploopt in dit programma. Het circulair inkopen van kantoorinrichting is een nieuwe stap op weg naar het realiseren van de circulaire ambities. Concreet betekent het dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt […]

E-book Circulair (ver)bouwen in 4 stappen gepubliceerd

In januari is het e-book Circulair (ver)bouwen in 4 stappen overhandigd aan de wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten. Het e-book is tot stand gekomen met de kennis en ervaring vanuit de 4 sessies van de Community of Practice die gedraaid is vanuit NLCirculair. Het e-book samengesteld door RVO en MVO NL in samenwerking met elkaar.

Update pilot project circulaire installaties

Met een aantal vooruitstrevende partijen, Carrier, Priva, Thermaflex, Van Dorp Installaties en Valstar Simonis als initiator, is er vanuit het TVVL netwerk een project tot stand gekomen met als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van een circulaire gebouwinstallatie. Na een aantal brainstormsessies met alle betrokken partijen is eind mei een oproep geplaatst voor het aanmelden van een geschikt pilotproject.

Alliander opende circulaire energiepositieve herhuisvesting

Op 12 november 2015 opende Alliander het volledig gerenoveerde bedrijfsgebouw in Duiven (nabij Arnhem). Vóór de renovatie was dit een verzameling kleurloze jaren ’80 gebouwen geschikt voor 600 medewerkers, erna één innovatief en duurzaam energiepositief complex waar plaats is voor meer dan 1.500 mensen.