circulaire economie

10 maart: DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving

Onze economie verandert. Lineaire modellen maken plaats voor circulaire. Dutch Green Building Council (DGBC) wil een substantiële bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie en een gebouwde omgeving creëren waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken en waarin op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grondstoffen en schaarste.

Open Huis Cirkelstad

Met o.a. gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Brainport en Plug in City verkennen we de ambitie voor een Cirkelstad Eindhoven. Om 15:00 hebben we een eerste werkagenda opgezet. Geïnteresseerd in de werkagenda of waar Cirkelstad voor staat? Kom langs!

De Hallen Amsterdam: duurzaamheid overwon sloopkogel

Het scheelde niet veel of de monumentale tramremise tussen de Ten Katemarkt en de Tollensstraat in Amsterdam had niet meer bestaan. Gesaneerd, om plaats te maken voor nieuwbouw. Gelukkig werd het uit 1908 stammende pand van de sloopkogel gered en is het nu een verzamelplaats voor ‘hip & happening’ Amsterdam.

Duurzaamheidscongres: “Nieuwe visies duurzaamheid nodig”

Door SBR – De deelnemers van het Bouwcampus Duurzaamheidscongres, dat plaatsvond op 27 juni in De Rijtuigenloods in Amersfoort, kunnen terugblikken op een mooie dag, bomvol inspiratie: experts, dwarsdenkers en visionairs lieten zien dat echt verduurzamen veel verder gaat dan groen denken. Echt duurzaam vraagt om nieuwe visies, nieuwe werkmethoden, kortom, om een complete omslag in de bouw. Grondstoffenschaarste Louis de Quelerij, lid van het VVV-team voor de nieuwe Bouwcampus startte het congres inhoudelijk door in zijn verhaal te wijzen op het […]

Opinie: Hergebruik als verdienmodel

Door Michel Baars – De overgang van lineair naar circulair denken is misschien wel een van de meest interessante ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Want wat gebeurt er als gebouwen niet alleen grondstoffen gebruiken, maar ze ook opleveren? De bestaande gebouwenvoorraad brengt zo geld op. En dat biedt verschillende betrokkenen in de keten nieuwe verdienmodellen. Gebouwen als grondstofleverancier De afgelopen jaren verschoof het overschot in de gebouwde omgeving van vraag naar aanbod. Het gevolg: leegstand en gebouwen die geld kosten […]