CO2-besparing

Cruciale rol voor facility managers bij klimaatopgave

Facility managers spelen een cruciale rol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het realiseren van de klimaatdoelen en ze willen die rol ook pakken. Zo bleek bij het FMN voorjaarscongres ‘Connect XL: Op weg naar Parijs – de rol van facility managers in onze klimaatopgave’, dat FMN samen met CFP Green Buildings organiseerde.

De uitdaging van aardgasvrij

Nederland werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening die veilig en betaalbaar is. Energiebronnen die hierbij volgens het Energieakkoord een rol kunnen spelen, zijn zonne-, wind-, bio-energie, aardwarmte en waterkracht. Wat niet op het lijstje staat, is aardgas. Daar moet Nederland vanaf – zo snel mogelijk.

CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen.