CO2

Kies 1 partij voor beheer en regeltechniek van bodem- en gebouwinstallatie

In 2004 besloot de gemeente Schijndel om het nieuwe cultureel centrum ‘t Spectrum aan te sluiten op een WKO-systeem. Dat was, zeker in de eerste jaren, geen succes. De gasketels, die als back-up moesten dienen voor de warmtepomp, brandden de eerste winter dat het klimaatsysteem in bedrijf was volop. Daardoor was de energiebesparing veel minder dan verwacht en viel de energierekening veel hoger uit. Verschillende installateurs en andere partijen kregen het probleem niet opgelost. Dit lukte pas toen één partij voor het beheer en de regeltechniek van zowel WKO als klimaatinstallatie verantwoordelijk werd.

Tien Amsterdamse basisscholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam in 2014 tien meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je tien basisscholen in één keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie blijkt: een succesvolle aanpak, voor herhaling vatbaar.

Dit zijn de afspraken van de Klimaattop

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys.

Bouwsector vermindert CO2 met nieuwe rekenmethode

De bouwsector kan de CO2-uitstoot van gebouwen verminderen. Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score. Een nieuwe rekenmethode maakt het mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. Hierdoor kunnen bedrijven de belasting voor het milieu in één score overzien.