congres

Congres Aardgasvrije Wijken

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Daarom organiseren de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen het congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari 2020.

Middagcongres duurzaam winkelvastgoed

Platform Duurzaam Winkelvastgoed – Next Step: Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (Parijse) Energieakkoord te behalen.

Duurzaamheid begint met een droom

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor bedrijven en hun medewerkers? Hoe kunnen vastgoedeigenaren inspelen op hun wensen en duurzaam innoveren op de kantorenmarkt? Het congres “Kantorenmarkt: wat wil de toekomstige huurder?” gaf duurzame inzichten.

Verduurzaam bestaande kantoren!

In een maatschappij waar duurzaamheid hot topic is en mondiale afspraken worden gemaakt over CO2 reductie, blijven gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders achter. Met uitzondering van de koplopers, die hun nek uitsteken om te laten zien dat duurzame bouw technisch mogelijk en financieel rendabel is.

Hoe behoud ik mijn huurders?

‘Een huurder wil in principe niet verhuizen, tenzij hij ontevreden is’, aldus Phil Jonckheer, samen met Henri Grevers en Merijn Brouwer, bedenker en oprichter van Keepfactor. Zij hanteren een overzichtelijke methode om de tevredenheid van alle gebruikers van kantoren te meten.

NVTG organiseert het IFHE Wereld Congres 2016

De NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg), lid van het Platform Duurzame Huisvesting, organiseert op 18 en 19 april 2016 haar 69e congres, een heel bijzonder congres omdat we deze samen met het 24e Wereld Congres van de IFHE (International Federation of Hospital Engineering) mogen organiseren.

10 maart: DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving

Onze economie verandert. Lineaire modellen maken plaats voor circulaire. Dutch Green Building Council (DGBC) wil een substantiële bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie en een gebouwde omgeving creëren waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken en waarin op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grondstoffen en schaarste.