de techniek achter Nederland

Nieuwe Hilton energiezuinige landmark Schiphol

Voor het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol Centrum verzorgt Unica alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige, sanitaire, brandbeveiligings- en ontruimingsinstallaties evenals de ICT en security. Het project is volledig ontwikkeld met de BIM-methodiek en het ontwerp is gebaseerd op een energieverbruik dat 10 procent lager ligt dan de wettelijke EPC-norm.

De Hallen Amsterdam: duurzaamheid overwon sloopkogel

Het scheelde niet veel of de monumentale tramremise tussen de Ten Katemarkt en de Tollensstraat in Amsterdam had niet meer bestaan. Gesaneerd, om plaats te maken voor nieuwbouw. Gelukkig werd het uit 1908 stammende pand van de sloopkogel gered en is het nu een verzamelplaats voor ‘hip & happening’ Amsterdam.

Statig ministerie wordt open denktank

Na ruim honderd jaar krijgt B30 een nieuwe functie. Het gebouw is niet langer een hoofdzetel van een ministerie en gaat een nieuwe toekomst tegemoet als hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Hoe vorm je zo’n rijksmonument om tot een moderne en open werkplek die past bij deze tijd, zonder afbreuk te doen aan de historie van het pand?

Sportcomplex Flidunen sterk verduurzaamd

Sportcomplex Flidunen te Vlieland is sterk verduurzaamd; het energieverbruik is met 64%teruggebracht. Vlieland heeft, samen met de andere Waddeneilanden, de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. De enorme verduurzaming van het veel bezochte sportcomplex en overdekt zwembad Flidunen is een concreet resultaat van deze ambitie. Met hulp van de Provincie Friesland, Urgenda en de ASN Bank speelt de gemeente sterk in op een bestaan van het complex in de toekomst.

Schouwburg Kunstmin klaar voor grotere producties

Schouwburg Kunstmin, sinds 1890 hét theater van Dordrecht, opende eind 2014 na een grondige renovatie weer haar deuren. De fundering van het monument is hersteld en de theaterfaciliteiten zijn aangepast aan de technische eisen van de 21e eeuw. Hiermee is het theater nu klaar voor ook grotere producties. Greiner Van Goor Huijten was als architect verantwoordelijk voor het ontwerp. De Verkerk Groep was als expert in renovatieprojecten betrokken en realiseerde alle elektrotechnische voorzieningen en beveiligingsinstallaties voor dit unieke project.

Comfortabel kunst kijken in duurzaam gerenoveerde Kunsthal

Geen tien jaar lange sluiting, geen tussentijdse aanpassingen en geen miljoenen budgetoverschrijding. De Rotterdamse Kunsthal ging slechts zes maanden dicht voor een renovatie die er vooral op gericht was het energiegebruik te beteugelen en de bezoekers meer comfort te bieden. Begin 2014 opende de Kunsthal weer voor het publiek.