DEI regeling

Schrijfdag voor innovaties rond aardgasvrij bouwen

Om bedrijven en consortia te helpen die subsidie willen aanvragen binnen de ‘DEI+ Innovaties Aardgasvrij’ regeling, organiseert TKI Urban Energy nog één keer een zogenaamde Schrijfdag, op 10 juli. Innovatiecoaches helpen met het beantwoorden van inhoudelijke en technische vragen om de DEI+ Innovaties Aardgasvrij-regeling aan te vragen, een subsidie voor aardgasvrije woningen en utiliteitsgebouwen.

Subsidies energie-innovaties openen weer op 1 april

Op 1 april 2019 gaat weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Ze sluiten aan bij het (voorlopige) Klimaatakkoord. Daarom ligt de focus op innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Voor deze regelingen is bij elkaar ruim €85 miljoen beschikbaar.

Energiezuiniger koelen met innovatief klimaatsysteem

Viermaal energiezuiniger koelen dan met een conventioneel klimaatsysteem, zonder gebruik van compressoren en schadelijke F-gassen. Het kan met Dry to Cool, een innovatief klimaatsysteem van Dutch Climate Systems. Het combineert indirecte verdampingskoeling met het slim drogen van lucht.