duurzaam inkopen

Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het moet gaan om een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit beantwoord kan worden. In totaal is er in 2019 ruim € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie – verdeeld in twee categorieën.

“Duurzaamheid niet bepalend bij keuze bedrijventerrein”

Adviesbureau Search heeft in samenwerking met ontwikkelaar Omala geënquêteerd onder bedrijven die op een duurzaam (of verduurzaamd) bedrijventerrein zijn gevestigd. Onderzoeksuitkomsten De enquête is uitgevoerd bij de bedrijventerreinen Ecofactorij (Apeldoorn), De Trompet (Heemskerk) en Bargermeer (Emmen). De volgende conclusies kunnen worden getrokken: Locatie, bereikbaarheid en prijs zijn meest bepalend voor de keuze voor een bedrijventerrein. Daarna wordt duurzaamheid als reden genoemd Veertig procent van de ondervraagden vindt duurzaamheid belangrijk. Niettemin heeft slechts 17 procent van de ondervraagden duurzaamheidsaspecten laten meewegen […]

ING REIM en 15 property managers gaan voor duurzaam beheerd vastgoed

ING Real Estate Investment Management (ING REIM NL) en vijftien property managers hebben zich gecommitteerd aan de gezamenlijke doelstellingen voor duurzaam beheerd vastgoed. Doelstellingen De doelstellingen van de ondertekenaars zijn: Actief uitdragen van en verantwoording nemen voor een MVO beleid Het meetbaar maken van (eigen) milieuvriendelijke prestaties Het bevorderen van duurzaam inkopen. Geen vrijblijvende oefening Volgens Hans Copier, Country Manager ING REIM NL wordt er door de samenwerking sneller en betere resultaten geboekt. Copier: “Het ambitieniveau wordt opgeschroefd en er […]