duurzame energie

Duurzame warmte en koude voor Leidsche Rijn Centrum

In Utrecht is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland – Leidsche Rijn Centrum – op 16 mei officieel geopend. ENGIE heeft hier in ruim 2 jaar een integrale duurzame energievoorziening gerealiseerd. In totaal worden hiermee 38.000 m² aan winkelruimte, 10.000 m² kantoorruimte en 750 woningen verwarmd en gekoeld.

Aardgasvrije gebouwen: méér investeringen, méér banen

Als Nederland erin slaagt woningen en gebouwen in de komende twintig jaar op grote schaal aardgasvrij te maken, levert dat méér op dan alleen een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat ook de economie erbij gebaat is. Een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt tot meer banen en een betere handelsbalans.

Succesvolle Kick off Platform Duurzaam Winkelvastgoed

Op dinsdag 7 februari vond de kick off plaats van Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Duurzaamheid staat niet bij alle stakeholders in de winkel(vastgoed)sector hoog op de agenda. De mogelijke gevolgen van geldende milieuwetgeving met de bijbehorende sancties zijn nog onvoldoende bekend bij retailers, eigenaren van vastgoed, beheerders en ontwikkelaars.

Bijeenkomst 12 oktober: Energie in bestaande utiliteitsgebouwen

Het besparen van energie in bestaande utiliteitsgebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen en zwembaden in niet meer vrijblijvend. Uiteraard zijn facility managers en gebouwenbeheerders vanuit hun groene hart en visie op duurzaamheid hier al lang van overtuigd. Maar ook vanuit Europa en het Rijk komen er steeds meer maatregelen. Tijdens de bijeenkomst Energie in utiliteitsgebouwen wordt er dieper ingegaan op wat ‘moet’ en vooral wat ‘kan’.

Ben jij een pionier <30 in duurzame energie?

Tot 15 juni verzamelt Duurzame Dinsdag inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving op duurzamedinsdag.nl. Duurzame Dinsdag biedt deze ideeën een podium. Ideeën op het gebied van energie, mobiliteit of techniek bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van voedsel, sociale innovatie en natuur. Duurzame Dinsdag is er voor álle duurzame ideeën.