DWA

DWA lanceert Warmtetransitie Monitor

Eind 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld plan waarin staat hoe en wanneer zij wijk voor wijk los van het aardgas komen. DWA onderzocht hoe ver de Nederlandse gemeenten zijn en deelt de resultaten vanaf nu in de Warmtetransitie Monitor.

Actualiteitencollege over verduurzaming vastgoedportefeuilles

Op donderdag 8 november organiseert DWA een Actualiteitencollege ‘Verduurzaming vastgoedportefeuilles’. Voor corporaties is de transitie naar aardgasvrij een van de grote uitdagingen voor de komende tijd. In 2050 (in bepaalde gemeenten eerder) moeten alle woningen aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Welke keuzes maak je? Wat doe je eerst en wat daarna?

ISSO, DWA en AcademyNL samen ‘Duurzame opleiders’

De kennis – en opleidingsorganisaties AcademyNL, DWA en ISSO gaan samenwerken. Al hun cursussen over energetischeverduurzaming van de gebouwde omgeving worden ondergebracht op een gezamenlijke website. Door deze samenwerking beogen de instituten een efficiënte inzet van hun specifieke kennis, mensen en middelen binnen onze sector. Duurzame opleiders Onder de noemer ‘Duurzame Opleiders’ bieden de drie gerenommeerde instituten een complementair cursusportfolio aan. Hiermee wordt de bouwkolom goed geïnformeerd over de cursussen van de drie instituten. Het gezamenlijke aanbod maakt het voor geïnteresseerden eenvoudig een keuze te bepalen. Direct is duidelijk waar, wanneer en bij welk instituut een bepaalde cursus is te volgen. Duurzame utiliteitsbouw De ‘Duurzame opleiders’ richten een website in met het totale aanbod. Het gaat om circa vijfenzeventig cursussen met thema’s als ventilatie, duurzame utiliteitsbouw, zonne-energie, warmtepompen, energiezuinige woningbouw en passief bouwen. De cursussen zijn gericht op diverse beroepsgroepen […]

Gratis workshop Installaties voor MJA-deelnemers

Donderdag 25 april organisatie adviseur DWA de workshop ‘Installaties MJA-deelnemers’. Vragen die bij de workshop aan bod komen zijn: Hoe borgt u in het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) de realisatie van de energiebesparingen of het duurzame onderhoud van de installaties? Heeft u hiervoor een externe partij ingeschakeld of stuurt u zelf de installateur aan? Kunt u zó aansturen dat u weet dat over 1,5 of 8 jaar de installatie nog steeds optimaal is afgesteld, goed functioneert en energiezuinig het gewenste comfort levert? Hoe voorkomt u dat eerder gerealiseerde besparingen weer terugzakken? Sprekers vanuit de praktijk Sprekers vanuit de praktijk geven inzicht in details zoals hoe u de kwaliteitsbeoordelingsgesprekken met de installateur kunt voeren met de KPI’s uit het prestatiecontract in uw hand. Het hoofdthema Duurzaam beheer en onderhoud zal met name met kennisdeling en het interactief  delen van […]

NVTG organiseert seminar ‘Zorg voor Energie’

Op 28 november 2012 organiseert DWA en de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) het seminar ‘Zorg voor Energie’. Leveringszekerheid en verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en energiebesparing in de zorgsector staan hoog op de agenda van bestuurders, facilitaire en technische staf van zorginstellingen en ziekenhuizen. Welke technische oplossingen bestaan voor het leveren van noodstroom? En welke eisen worden daaraan gesteld? Hoe organiseert een zorginstelling preventief beleid ter voorkoming van calamiteiten? Hoe ziet een bank de financiering van efficiënte energie-installaties? Deze en andere actuele vragen vormen de kern van het seminar Zorg voor Energie. Extra presentaties: MPZ en BNG Bank Het programma is uitgebreid! Het Milieuplatform Zorgsector vraagt de aandacht voor een top-down én bottom-up aanpak in zorg voor energie. De lezing van Hans Hörter (DWA) is vervangen door een lezing uit de bancaire praktijk: Mr. Arie […]

Monument The Bell maakt sprong naar energielabel A+

The Bell, een voormalig militair pakhuis in Amsterdam uit 1873, is gerenoveerd tot een modern bedrijfsverzamelpand met een energielabel A+. Het pand maakt een sprong vanuit energielabel G maar behield het monumentale karakter. “Duurzaamheid moet mooi zijn” Kees Zandijk, manager installatieadvies bij DWA, en Arthur de Vos, directeur van de Amsterdamse Compagnie (makelaar bedrijfspanden voor Stadgenoot) lichten het project toe. Zandijk: “Duurzaamheid is behouden van wat je hebt en dat combineren met de duurzame technieken van de afgelopen tien jaar. De mooiste samenvatting van duurzaamheid is dat het mooi moet zijn. Want dan heeft het waarde en blijft het de waarde houden. Ook in de exploitatie blijft het de aandacht krijgen die het nodig heeft. En dan kun je weer veertien jaar verder”. Toon des tijds terugzien Arthur de Vos, directeur bij de Amsterdamse Compagnie zegt: “Het doel was een […]