energie besparen

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

Webinar over informatieplicht energiebesparing

Is het energieverbruik van een bedrijf of organisatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gasequivalenten? Dan geldt er een Informatieplicht waar het bedrijf en/of organisatie per 1 juli 2019 aan voldaan moet hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de informatieplicht toe in het informatieve webinar ‘Informatieplicht vereist actieve houding bedrijven en instellingen bij energiebesparing’. Bekijk het webinar hier!

Opinie: ‘Energielabel moet hogere prioriteit krijgen’

Isabelle Sternheim – Met een energielabel is in één oogopslag te zien hoe energiezuinig een gebouw is en welke maatregelen tot verbetering getroffen kunnen worden. Bij de bouw, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Bij een voor publiek toegankelijk overheidsgebouw (groter dan 1.000 m2 bruto vloeroppervlak) moet het energielabel permanent zichtbaar zijn.

Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Energie besparen begint bij je zelf

Begin 2013 deed TNO onderzoek naar energieverbruik in kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen met een A-label bleken gemiddeld meer gas te verbruiken dan voorspeld en G-label gebouwen minder. Het CfPB heeft aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL) voorgesteld een gebruikersgerichte benadering te kiezen bij het zoeken naar verklaringen. Daarvoor werd een onderzoeksbijdrage aan het CfPB toegekend.