energie

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

TVVL Techniekdag over energie voor de toekomst

De jaarlijkse TVVL Techniekdag vindt plaats op woensdag 14 november. Op deze dag wordt het startsignaal gegeven voor het TVVL jaarthema 2019: Energie voor de toekomst. Het klimaatakkoord biedt de installatiebranche grote uitdagingen en hoge ambities. Welke technieken en innovaties zijn nodig om in de toekomst energie te leveren aan onze woon-, werk- en leefomgeving? En hoe kunnen wij energiek werken aan deze uitdagingen?

MKB verspilt jaarlijks 300 miljoen euro aan gas

Het MKB in Nederland verspilt jaarlijks 300 miljoen euro aan gas, zo blijkt uit onderzoek van Energiepartners. Het adviesbureau uit Utrecht heeft de slimme meter gegevens van bedrijven geanalyseerd waar dit uit blijkt. Bij 57% van de bedrijven blijft de verwarming onnodig aanstaan buiten openingstijden.

Energiebesparing moet ook leuk zijn

Het Nationaal Energie Congres 2016 bracht een grote diversiteit aan partijen bij elkaar, die allemaal ‘iets’ hebben met energie. Belangrijkste conclusie: technisch kan het allemaal, maar het draait om de factor ‘mens’.

Decentrale elektrische energie-opslag is groeimarkt

Toepassing van duurzame energie vereist flexibiliteit, die met opslag van energie bereikt kan worden. Elektrische opslag wordt gezien als een gigantische groeimarkt. De toepassing van elektrische opslag blijft explosief groeien en de ontwikkelingen zijn vooral versneld door de auto-industrie. Maar er is ook steeds meer interesse in het toepassen van stationaire e-opslag ter ondersteuning van de lokale elektrische infrastructuur in de gebouwde omgeving.

EPK-pilots voor de vastgoedsector

In het Energieakkoord is aangegeven dat een EPK een systeem moet worden waarbij private dienstverleners een toetsende rol gaan krijgen in de vorm van een periodieke keuring van de energieprestatie van een bedrijf. Een EPK beoogt bedrijven te stimuleren om proactief aan de slag gaan met energiebesparing, waardoor het tempo van energiebesparing omhoog gaat.

STEM-congres: ’n Crash of ‘n Succes

Wat belemmert de adoptie en diffusie van energie-innovatie in Nederland? En wat kunnen alfa-, gamma- en bèta-wetenschappers concreet bijdragen aan de duurzame energietransitie? Vragen die de kern vormen van het allereerste STEM-congres!

Save the date: STEM-congres 1 oktober

Wat belemmert de adoptie en diffusie van energie-innovatie in Nederland? En wat kunnen alfa- en bèta-wetenschappers concreet bijdragen om energiedoelstellingen alsnog te bereiken? Boeiende vragen die de kern vormen van het allereerste STEM-congres!

Doorbraakproject Energie & ICT

Het kabinet wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% is teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te realiseren moet per jaar 1,5% energiebesparing worden gerealiseerd en moet in 2020 14% duurzame energie worden gebruikt. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord, waarin specifieke acties zijn genoemd om deze ambitie te realiseren.

Maarten Dansen: Bewoners willen wél een label!

Maarten Dansen – Momenteel krijgen vrijwel alle woningeigenaren in Nederland een voorlopig Energielabel door hun brievenbus – al dan niet voorzien van tochtstrip – geduwd. We zijn er met z’n allen in geslaagd het Energielabel zo sterk te vereenvoudigen dat het vrijwel niets meer zegt.

Rob van Bergen: “Ieder gebouw verbruikt meer energie dan verwacht”

ISSO-directeur Rob van Bergen zag 2014, het 40e levensjaar van zijn kennisinstituut voor de installatiesector, als het jaar van de waarheid. Hij kijkt trots terug. “We hebben de bouw- en installatiesector voorzien van standaarden.” In januari 2014 kenmerkte u op PlatformDuurzameHuisvesting.nl het afgelopen jaar als ‘het jaar van de waarheid’. Wat heeft dit jaar ISSO gebracht?