Energieakkoord

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

Praktijkvoorbeeld: Zonnepark op voormalige zweefvliegstrip vliegbasis

Omwonenden van Vliegbasis Eindhoven hebben een zonnepark ontwikkeld op het Defensieterrein. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser opende het 11.040 panelen tellende zonnepark eind maart. Zonnepark Welschap is het grootste zogenoemde postcoderoosproject van Nederland. Het levert jaarlijks een kleine 3 miljoen kilowattuur schone energie, goed voor zo’n 900 huishoudens.

Versnelde afbouw aardgas maakt innovatie in de bouw nóg urgenter

Het kabinetsbesluit om het Nederlandse gasgebruik versneld af te bouwen, maakt innovatie in de bouw nóg urgenter. De ambitie van De Bouwagenda is om 1.000 gebouwen per dag energieneutraal te maken. Volgens Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes lukt dit alleen als de bouwsector, overheden en kennisinstellingen samen tot een ‘radicale innovatie’ komen.

MKB verspilt jaarlijks 300 miljoen euro aan gas

Het MKB in Nederland verspilt jaarlijks 300 miljoen euro aan gas, zo blijkt uit onderzoek van Energiepartners. Het adviesbureau uit Utrecht heeft de slimme meter gegevens van bedrijven geanalyseerd waar dit uit blijkt. Bij 57% van de bedrijven blijft de verwarming onnodig aanstaan buiten openingstijden.

Vastgoedgiganten nalatig in verduurzaming kantoorpanden

De meeste kantoorpanden van de twintig grootste vastgoedeigenaren zijn zo lek zijn als een mandje. Maar liefst 54 procent van de panden voldoet niet aan de norm van energielabel C als minimum, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. ‘We zijn geschrokken van de resultaten,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Veel vastgoedeigenaren blijken volstrekt nalatig in het energiezuiniger maken van hun kantoorpanden.’

Doorbraakproject Energie & ICT

Het kabinet wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% is teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te realiseren moet per jaar 1,5% energiebesparing worden gerealiseerd en moet in 2020 14% duurzame energie worden gebruikt. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord, waarin specifieke acties zijn genoemd om deze ambitie te realiseren.

9 EPK-pilotprojecten gestart

Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij treffen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk, ook voor de toezichthouder van bevoegd gezag? De Energie Prestatie Keuring (EPK) kan hen daarbij helpen.

Kleur uw gemeente groen gelanceerd

Op 25 september heeft Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord het officiële startschot gegeven voor ‘Kleur uw Gemeente Groen’. Het programma ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen en te verankeren. ‘De praktijk rond energiebesparing van de laatste jaren is fragmentarisch en ad hoc’, aldus Alex Ouwehand, namens de Natuur en Milieufederaties. ‘Met deze energieke coalitie zorgen we voor een consistente en constructieve aanpak, gebaseerd op uitgebreide ervaring.’