energiebeleid

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

Met duurzame renovatie naar een klimaatneutrale campus

De Radboud Universiteit Nijmegen voert al sinds de jaren negentig een actief energiebeleid en is als deelnemer aan de MJA3 van de RVO gericht op duurzame renovatie. Drie direct betrokkenen vertellen hoe zij universiteitsgebouwen verduurzamen. Een voorproefje op hun lezing tijdens de Dutch Green Building Week op 30 september bij het Platform Duurzame Huisvesting.