energiebesparen

Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren die hun assets willen verduurzamen, zowel in de publieke als in de private sector. De tool helpt bij de afweging om energiebesparing uit te besteden en kan zo bijdragen aan versnelling van energiebesparing in de vastgoedsector.

Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren die hun assets willen verduurzamen, zowel in de publieke als in de private sector. De tool helpt bij de afweging om energiebesparing uit te besteden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, heeft de tool ontwikkeld in het kader van het Europese samenwerkingsproject guarantEE.

Energiewetgeving voor bestaande bedrijfsgebouwen: veel leuker kunnen we het niet maken, wel een stuk overzichtelijker!

Bent u een eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan bent u volgens wet verplicht om energie te besparen. Maar welke wetten en regels gelden er precies voor uw specifieke situatie? Met alle verschillende regels, uitzonderingen en vrijstellingen is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelde een interactieve tool die snel en gemakkelijk overzicht biedt in de wetgeving voor uw specifieke gebouw en uw specifieke organisatie. Concrete tips, links en hulpmiddelen helpen vervolgens om daar ook aan te kunnen voldoen. Met het Kompas Energiewetgeving van het Platform Duurzame Huisvesting ziet u door de bomen weer het bos!

10 miljoen voor verduurzaming rijksmonumenten

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, krijgen 18 rijksmonumenten de komende twee jaar een bijdrage voor energiebesparende maatregelen.

Workshop 5 juni: Energiebesparing met prestatiecontracten

Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Prestatiecontracten blijken hierbij een goed middel om afspraken vast te leggen over energiebesparing. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen. De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij hiervoor een raamwerk.