energielabel

Studiedag verplicht energielabel C voor kantoren

Vanaf januari 2023 moeten kantoorpanden verplicht minimaal een energielabel C dragen. Wat betekent deze urgentie voor u? Hoe pakt u de energietransitie zo effectief en kostenefficiënt mogelijk aan? Dat hoort u van de betrokken experts tijdens de studiedag Verplichte Energielabel C Kantoren 2017.

Maximaal inzicht in energiebesparing vastgoed

Strukton Worksphere en e-nolis tekenden een samenwerkingsovereenkomst om de e-nolis Energy Navigator in het Strukton PULSE-platform te integreren. Beide partijen zien samenwerking als dé manier om te innoveren. Zo geven ze samen maximaal inzicht in mogelijke én gerealiseerde energiebesparing van vastgoed.

Fiscale aandachtspunten bij minimaal verplichte energielabel C voor kantoren in 2023

In november vorig jaar verscheen van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst de brief ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’. Een van de onderwerpen in de brief is invoering van de verplichting om kantoren per 2023 tot minimaal energielabel C te hebben gerenoveerd, wil men deze kantoren dan nog kunnen verhuren. Een verplichting die voor het gehele gebouw gaat gelden. In deze bijdrage een overzicht van relevante aandachtspunten, ook vanuit fiscale optiek.

Nieuw huurcontract is hèt moment om afspraken vast te leggen over de verduurzaming van een kantoor

Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat de besparing in vastgoed achterblijft bij de doelen. De SER heeft daarom aangedrongen op aanvullend beleid. Dit betreft onder andere acties om handhaving van de Wet Milieubeheer te verbeteren en het verplicht stellen van energielabel C in 2023. Dit treft niet alleen verhuurders of koplopers in het bedrijfsleven, maar ook het MKB.