energielabel

Maximaal inzicht in energiebesparing vastgoed

Strukton Worksphere en e-nolis tekenden een samenwerkingsovereenkomst om de e-nolis Energy Navigator in het Strukton PULSE-platform te integreren. Beide partijen zien samenwerking als dé manier om te innoveren. Zo geven ze samen maximaal inzicht in mogelijke én gerealiseerde energiebesparing van vastgoed.

Fiscale aandachtspunten bij minimaal verplichte energielabel C voor kantoren in 2023

In november vorig jaar verscheen van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst de brief ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’. Een van de onderwerpen in de brief is invoering van de verplichting om kantoren per 2023 tot minimaal energielabel C te hebben gerenoveerd, wil men deze kantoren dan nog kunnen verhuren. Een verplichting die voor het gehele gebouw gaat gelden. In deze bijdrage een overzicht van relevante aandachtspunten, ook vanuit fiscale optiek.

Nieuw huurcontract is hèt moment om afspraken vast te leggen over de verduurzaming van een kantoor

Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat de besparing in vastgoed achterblijft bij de doelen. De SER heeft daarom aangedrongen op aanvullend beleid. Dit betreft onder andere acties om handhaving van de Wet Milieubeheer te verbeteren en het verplicht stellen van energielabel C in 2023. Dit treft niet alleen verhuurders of koplopers in het bedrijfsleven, maar ook het MKB.

Groot verschil theoretisch en werkelijk gasverbruik kantoren door slechte inregeling klimaatinstallatie

Onderzoeksbureau ECN heeft samen met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens van de energielabeldatabase van ongeveer. 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas – en elektriciteitsverbruik van dezelfde kantoren. Hierbij is in de analyse rekening gehouden met de kantoorgrootte. De voornaamste conclusie: in een A-label kantoor het gasverbruik gemiddeld 50% lager is dan in een G-label kantoor.

Energielabel ontbreekt bij aanvang nieuwe huur? Dit zijn de gevolgen voor de huurprijs

De kantonrechter Eindhoven heeft een opvallende uitspraak gedaan in een zaak waarbij er bij aanvang van de huurovereenkomst geen geregistreerd energielabel was. De energieprestatie van een huurwoning is met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen. Dit bepaalt namelijk mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel. Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.