energielabel

Opinie: ‘Energielabel moet hogere prioriteit krijgen’

Isabelle Sternheim – Met een energielabel is in één oogopslag te zien hoe energiezuinig een gebouw is en welke maatregelen tot verbetering getroffen kunnen worden. Bij de bouw, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Bij een voor publiek toegankelijk overheidsgebouw (groter dan 1.000 m2 bruto vloeroppervlak) moet het energielabel permanent zichtbaar zijn.

Maarten Dansen: Bewoners willen wél een label!

Maarten Dansen – Momenteel krijgen vrijwel alle woningeigenaren in Nederland een voorlopig Energielabel door hun brievenbus – al dan niet voorzien van tochtstrip – geduwd. We zijn er met z’n allen in geslaagd het Energielabel zo sterk te vereenvoudigen dat het vrijwel niets meer zegt.

Systematiek Energielabel Utiliteit

In de utiliteitsbouw geldt sinds 1 juli 2014 een nieuwe regeling voor het vaststellen van het Energielabel. Voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen is de BRL 9500-03 de primaire richtlijn, in combinatie met ISSO-publicatie 75.1, voor het bepalen van het Energielabel. Maar om de zeer zuinige utiliteitsgebouwen, vooral nieuwbouw of zeer sterk gerenoveerde panden, een beter label te kunnen geven, is de BRL 9500-06 in combinatie met het nieuwe hoofdstuk 8 in ISSO-publicatie 75.1 ontwikkeld, oftewel de Detailmethode.

Eerste energielabels utiliteitsgebouwen zeerzuinig

Sinds 1 juli 2014 geldt de verplichting om een energielabel te voeren voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Een adviseur van een gecertificeerd bedrijf controleert na oplevering de energieprestatie en geeft een energielabel af. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een aantal superzuinige nieuwe utiliteitsgebouwen.

ECOdesign, meer dan een label

De Europese Ecodesign- en Energielabeling richtlijnen moeten in het kader van de 20,20,20-doelstelling voor een reductie van energiegebruik in Europa zorgen. De Ecodesign-wetgeving stelt daarbij eisen aan het minimale rendement van producten.

Herziene energielabel voor utiliteitsbouw verplicht per 1 juli

De verplichtingen voor het energielabel utiliteitsbouw veranderen, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. Het energielabel is vanaf 1 juli 2014 ook verplicht voor nieuwe utiliteitsbouw bij oplevering. Daarnaast moeten in publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m2 het energielabel op een zichtbare plek hangen. Voor publieke gebouwen >500m2 geldt deze afficheringsplicht als deze over een energielabel beschikken.

GPR Winkel inzetten voor verduurzaming van portefeuille

GPR Winkel is een eenvoudig hulpmiddel om de duurzame prestatie van winkels te kunnen beoordelen. Uit de opname blijkt de huidige kwaliteit en de vaak verrassend eenvoudige verbetermogelijkheden. Door de opzet met referentiegebouwen kunnen complete winkelcentra snel op unitniveau worden beoordeeld. Elke huurder kan zo een op-maat-advies krijgen, voor de verhuurder is duidelijk waar de kansen liggen in herontwikkelingen en onderhoud.