energieprestatie

Techniek Nederland wil strengere energieprestatie-eisen bij nieuwbouw

Techniek Nederland vindt dat het kabinet te weinig ambitie toont bij de voorgestelde nieuwe norm voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). ‘De nieuwe norm betekent een stap terug en blokkeert een versnelling van de energietransitie’, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. In een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleit hij voor strengere energieprestatie-eisen die recht doen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid voor de gebouwde omgeving.

Onderzoek naar Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in het leven geroepen om de nationale voetafdruk te verlagen. Onderzoeksinstituut JLL deed onderzoek naar de toekomstige EPC-regelingen en de juridische en fiscale implicaties daarvan. Claudia Reiner, voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting, werkte mee aan het onderzoek van JLL.

Inspirerende energieprestatiecontracten in Europa

RVO.nl heeft een derde whitepaper gemaakt, die het gebruik van energiediensten promoot. Samen met het ministerie van BZK geeft RVO.nl namelijk uitvoering aan de Energy Efficiency Directive. Deze whitepaper staat vol inspiratie met projectbeschrijvingen en 3 interviews met topstukken uit de Nederlands ESCo wereld, namelijk met Jacqueline Cramer (ESCoNetwerk.nl), Eloi Burdorff (DWA, ESCO Servicepunt Noord-Holland) en Caspar Boendemaker (BNG).

Video: Rijksmonument De Witte Dame van label D naar A via ESCo

Van Hout adviseurs en installateurs heeft het Historische Rijksmonument De Witte Dame vernieuwd. In de jaren negentig betrof het een optische renovatie, nu waren vooral installatietechnische vernieuwingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen – een van de huurders – specifieke wensen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Daarnaast was een gunstiger energielabel gewenst, gelet op verduurzaming en beheersing van de energiekosten.